خانه » برچسب: اجداد پیامبر(ص)

آرشیو برچسب: اجداد پیامبر(ص)

اجدادپیامبراکرم؟

نیاکان پیامبر اسلام, به ترتیب عبارتند از: عبدالله, عبدالمطلب, هاشم, عبدمناف, قصی, کلاب, مرّه، کعب، لوی, غالب, فهر، مالک, نضر, کنانه, خزیمه, مدرکه, الیاس, مضر, نزار, معد, عدنان . طبق روایتی که ابن عباس از پیامبر نقل کرده, هر موقع نسب آن حضرت به عدنان رسید, نباید از او تجاوز کرد. زیرا خود آن حضرت, هنگامی‌که نام نیاکان خود را ...

ادامه مطلب »

اجدادپیامبراکرم؟

نیاکان پیامبر اسلام, به ترتیب عبارتند از: عبدالله, عبدالمطلب, هاشم, عبدمناف, قصی, کلاب, مرّه، کعب، لوی, غالب, فهر، مالک, نضر, کنانه, خزیمه, مدرکه, الیاس, مضر, نزار, معد, عدنان . طبق روایتی که ابن عباس از پیامبر نقل کرده, هر موقع نسب آن حضرت به عدنان رسید, نباید از او تجاوز کرد. زیرا خود آن حضرت, هنگامی‌که نام نیاکان خود را ...

ادامه مطلب »

اجدادپیامبراکرم؟

نیاکان پیامبر اسلام, به ترتیب عبارتند از: عبدالله, عبدالمطلب, هاشم, عبدمناف, قصی, کلاب, مرّه، کعب، لوی, غالب, فهر، مالک, نضر, کنانه, خزیمه, مدرکه, الیاس, مضر, نزار, معد, عدنان . طبق روایتی که ابن عباس از پیامبر نقل کرده, هر موقع نسب آن حضرت به عدنان رسید, نباید از او تجاوز کرد. زیرا خود آن حضرت, هنگامی‌که نام نیاکان خود را ...

ادامه مطلب »

اجدادپیامبراکرم؟

نیاکان پیامبر اسلام, به ترتیب عبارتند از: عبدالله, عبدالمطلب, هاشم, عبدمناف, قصی, کلاب, مرّه، کعب، لوی, غالب, فهر، مالک, نضر, کنانه, خزیمه, مدرکه, الیاس, مضر, نزار, معد, عدنان . طبق روایتی که ابن عباس از پیامبر نقل کرده, هر موقع نسب آن حضرت به عدنان رسید, نباید از او تجاوز کرد. زیرا خود آن حضرت, هنگامی‌که نام نیاکان خود را ...

ادامه مطلب »

تازه ترین ها