خانه » برچسب: ارزیابی کرامت ها

آرشیو برچسب: ارزیابی کرامت ها

بسمه تعالی_سلامسه سؤال مرتبط: ۱_ از چه راه‌هایی برای یکی از بندگان خداوند ، کرامتی خارق‌العاده‌ی دلالت‌کننده‌ بر موقعیت خاص ایشان نزد خداوند، ثابت‌می‌شود؟ ۲_ در کجاها مخفی‌کردن کرامات تحقق‌یافته‌ برای بندگان صالح؛ خدا‌پسند است و کجاها خداوند، کتمان را نمی‌پسندد؟ ۳_ علل و انگیزه‌های انکار بدون حجت آن کرامات با این‌که در بعض مواقع، تحققش ثابت‌شده؛ از سوی بعض دوستان و دشمنان چیست

اگر هدف بعثت را اتمام و نهایت رساندن مکارم اخلاقی بدانیم ، کرامتها را نمیتوان ملاک برتری افراد دانست .تواضع و تفاخر در خصوص اظهار هر فضیلت یا دارایی را بخصوص در تظاهر به داشته ها باید شناخت و فراموش ننمود. انگیزه اظهار و نوع رفتار صاحب کرامت در مواردی بیانگر اعطای شیطان به اشخاص است. لذا چنان افرادی با ...

ادامه مطلب »

بسمه تعالی_سلامسه سؤال مرتبط: ۱_ از چه راه‌هایی برای یکی از بندگان خداوند ، کرامتی خارق‌العاده‌ی دلالت‌کننده‌ بر موقعیت خاص ایشان نزد خداوند، ثابت‌می‌شود؟ ۲_ در کجاها مخفی‌کردن کرامات تحقق‌یافته‌ برای بندگان صالح؛ خدا‌پسند است و کجاها خداوند، کتمان را نمی‌پسندد؟ ۳_ علل و انگیزه‌های انکار بدون حجت آن کرامات با این‌که در بعض مواقع، تحققش ثابت‌شده؛ از سوی بعض دوستان و دشمنان چیست

اگر هدف بعثت را اتمام و نهایت رساندن مکارم اخلاقی بدانیم ، کرامتها را نمیتوان ملاک برتری افراد دانست .تواضع و تفاخر در خصوص اظهار هر فضیلت یا دارایی را بخصوص در تظاهر به داشته ها باید شناخت و فراموش ننمود. انگیزه اظهار و نوع رفتار صاحب کرامت در مواردی بیانگر اعطای شیطان به اشخاص است. لذا چنان افرادی با ...

ادامه مطلب »

بسمه تعالی_سلامسه سؤال مرتبط: ۱_ از چه راه‌هایی برای یکی از بندگان خداوند ، کرامتی خارق‌العاده‌ی دلالت‌کننده‌ بر موقعیت خاص ایشان نزد خداوند، ثابت‌می‌شود؟ ۲_ در کجاها مخفی‌کردن کرامات تحقق‌یافته‌ برای بندگان صالح؛ خدا‌پسند است و کجاها خداوند، کتمان را نمی‌پسندد؟ ۳_ علل و انگیزه‌های انکار بدون حجت آن کرامات با این‌که در بعض مواقع، تحققش ثابت‌شده؛ از سوی بعض دوستان و دشمنان چیست

اگر هدف بعثت را اتمام و نهایت رساندن مکارم اخلاقی بدانیم ، کرامتها را نمیتوان ملاک برتری افراد دانست .تواضع و تفاخر در خصوص اظهار هر فضیلت یا دارایی را بخصوص در تظاهر به داشته ها باید شناخت و فراموش ننمود. انگیزه اظهار و نوع رفتار صاحب کرامت در مواردی بیانگر اعطای شیطان به اشخاص است. لذا چنان افرادی با ...

ادامه مطلب »

تازه ترین ها