خانه » برچسب: از حسن بصری نقل شده است که گفت: روزی امام حسین علیه السلام به همراه اصحاب خود به سوی بستانش رهسپار شد.

آرشیو برچسب: از حسن بصری نقل شده است که گفت: روزی امام حسین علیه السلام به همراه اصحاب خود به سوی بستانش رهسپار شد.

داستان باغی که امام حسین (ع) به غلام خود بخشید

از حسن بصری نقل شده است که گفت: روزی امام حسین علیه السلام به همراه اصحاب خود به سوی بستانش رهسپار شد.

ادامه مطلب »

تازه ترین ها