خانه » برچسب: از نظر دلالت و استعمال در بین این کلمات قرآنی چه فرقی است: الف. «جند» و «جنود»، ب. «حاد الله» و «شاق الله»؟

آرشیو برچسب: از نظر دلالت و استعمال در بین این کلمات قرآنی چه فرقی است: الف. «جند» و «جنود»، ب. «حاد الله» و «شاق الله»؟

«جند» خود به معنای جمع است پس «جنود» معنایش چیست؟ در آیاتی چون «حاد الله» و «یشاقق الرّسول»، دو ریشه «حداد» و «شقاق» چه تفاوتی با هم دارند؟

از نظر دلالت و استعمال در بین این کلمات قرآنی چه فرقی است: الف. «جند» و «جنود»، ب. «حاد الله» و «شاق الله»؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها