خانه » برچسب: از نظر کارشناسان شما این شعر کفر است یا خیر؟: «گر بدیدی حس حیوان شاه را / پس بدیدی گاو و خر الله را»!

آرشیو برچسب: از نظر کارشناسان شما این شعر کفر است یا خیر؟: «گر بدیدی حس حیوان شاه را / پس بدیدی گاو و خر الله را»!

«گر بدیدی حس حیوان، شاه را / پس بدیدی گاو و خر الله را»! آیا این شعر مولوی کفرآلود نیست؟!

از نظر کارشناسان شما این شعر کفر است یا خیر؟: «گر بدیدی حس حیوان شاه را / پس بدیدی گاو و خر الله را»!

ادامه مطلب »

تازه ترین ها