خانه » برچسب: اسپیس ایکس قصد دارد تا سال ۲۰۲۲ ماهواره DOGE-1 را برای شرکت ژئومتریک انرژی به ماه بفرستد. هزینه این مأموریت با دوج کوین تأمین می‌شود.

آرشیو برچسب: اسپیس ایکس قصد دارد تا سال ۲۰۲۲ ماهواره DOGE-1 را برای شرکت ژئومتریک انرژی به ماه بفرستد. هزینه این مأموریت با دوج کوین تأمین می‌شود.

ایلان ماسک ماهواره Doge-1 را به ماه خواهد فرستاد

اسپیس ایکس قصد دارد تا سال ۲۰۲۲ ماهواره DOGE-1 را برای شرکت ژئومتریک انرژی به ماه بفرستد. هزینه این مأموریت با دوج کوین تأمین می‌شود.

ادامه مطلب »

تازه ترین ها