خانه » برچسب: اپل در توضیحاتی که به کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده‌ی استرالیا ارائه داده است، با مطرح کردن دلایلی می‌گوید نگرانی توسعه‌دهندگان در زمینه‌ی بررسی اپلیکیشن در اپ استور تعجب‌برانگیز است. 

آرشیو برچسب: اپل در توضیحاتی که به کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده‌ی استرالیا ارائه داده است، با مطرح کردن دلایلی می‌گوید نگرانی توسعه‌دهندگان در زمینه‌ی بررسی اپلیکیشن در اپ استور تعجب‌برانگیز است. 

اپل نگرانی توسعه‌دهندگان در مورد بررسی اپلیکیشن را تعجب‌برانگیز می‌داند

اپل در توضیحاتی که به کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده‌ی استرالیا ارائه داده است، با مطرح کردن دلایلی می‌گوید نگرانی توسعه‌دهندگان در زمینه‌ی بررسی اپلیکیشن در اپ استور تعجب‌برانگیز است. 

ادامه مطلب »

تازه ترین ها