خانه » برچسب: اپل موزیک با هر بار استریم یک آهنگ، مبلغ یک سنت به هنرمندان پرداخت می‌کند که این مبلغ در اسپاتیفای تنها نیم سنت است.

آرشیو برچسب: اپل موزیک با هر بار استریم یک آهنگ، مبلغ یک سنت به هنرمندان پرداخت می‌کند که این مبلغ در اسپاتیفای تنها نیم سنت است.

مبلغ پرداختی اپل موزیک به هنرمندان، دو برابر اسپاتیفای است

اپل موزیک با هر بار استریم یک آهنگ، مبلغ یک سنت به هنرمندان پرداخت می‌کند که این مبلغ در اسپاتیفای تنها نیم سنت است.

ادامه مطلب »

مبلغ پرداختی اپل موزیک به هنرمندان، دو برابر اسپاتیفای است

اپل موزیک با هر بار استریم یک آهنگ، مبلغ یک سنت به هنرمندان پرداخت می‌کند که این مبلغ در اسپاتیفای تنها نیم سنت است.

ادامه مطلب »

مبلغ پرداختی اپل موزیک به هنرمندان، دو برابر اسپاتیفای است

اپل موزیک با هر بار استریم یک آهنگ، مبلغ یک سنت به هنرمندان پرداخت می‌کند که این مبلغ در اسپاتیفای تنها نیم سنت است.

ادامه مطلب »

تازه ترین ها