خانه » برچسب: تأثیر جهان بینی بر حکمرانی

آرشیو برچسب: تأثیر جهان بینی بر حکمرانی

چگونه می توان تاثیر مبانی و مفاهیم بنیادی را در حکمرانی متعالی اثبات کرد؟

پاسخ کوتاه: به طور کلی مبانی و مفاهیم بنیادی در حقیقت همان جهان بینی ما هستند و حکمرانی، از هر نوعش، متکی به مکتبی راهنمای عمل هستند که اصطلاحاً به آن ایدئولوژی گفته می شود.جهان‌بینی عبارتست از نگرش انسان به هستی و توجیه و تبیین آن در رابطه با انسان. و یا نوع تفکر و برداشتی که یک مکتب و دینی نسبت به جهان و هستی عرضه داشته و در واقع تکیه‌گاه فکری همان مکتب حساب می‌گردد.

ادامه مطلب »