خانه » برچسب: تعامل با نامحرمان در محیط دانشجویی

آرشیو برچسب: تعامل با نامحرمان در محیط دانشجویی

بنده به‌عنوان یک دختر دانشجوی پزشکی ارتباطم با پسران هم‌کلاسی‌ام چگونه باید باشد؟ آیا ما می‌توانیم برنامه‌های مشترک مثل افطاری مشترک یا کوه‌پیمایی یا … با آنها به صورت گروهی شرکت کنیم؟ ما در فضای مجازی چگونه باید باهم تعامل کنیم؟ آیا پسری با ما احوال‌پرسی می‌کند ما هم باید از او حالش را بپرسیم؛ یعنی بگوییم خوب هستید یا نه؟

پرسشگر عزیز و گرامی!اساساً ما در محیط اجتماعی به‌ناچار با نامحرمان برخورد داریم، آنچه می‌تواند آسیب‌ها را به حداقل برساند التزام عملی به مسائل دینی و رعایت حدود شرعی است. خود شما نیز با توجه به رشته تحصیلی که دارید و شغلی که خواهید داشت ناگزیر با نامحرمان در ارتباط خواهید بود که اگر مراقب نباشد احتمال لغزش برای خود ...

ادامه مطلب »