خانه » برچسب: ریشه قرآنی نابودی اسرائیل

آرشیو برچسب: ریشه قرآنی نابودی اسرائیل

سلام ایا نابود کردن اسراییل ریشه قرانی و روایی و عقلی دارد؟ کدام ایات و روایات دقیقا به نابود کردن اسراییل اشاره میکنند؟

پاسخ کوتاه: نابود کردن اسراییل ریشه قرآنی، روایی و عقلی دارد؛ در قرآن مؤمنان به دلیل تعلل در مبارزه با ظالمان مورد سرزنش قرار گرفته اند. رژیم صهیونیستی منشأ فتنه در عالم است و خداوند به مؤمنان دستور مقاتله با فتنه جویان را داده است.امیر مؤمنان علیه السلام فرمودند:پیوسته دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید.از نظر عقلی نیز این رژیم به عنوان کانون توطئه و فساد، مرکز تهدید امنیت جهان است.همه کشورها باید با چنین موجود نامشروعی مقابله کنند.

ادامه مطلب »