خانه » برچسب: فتوایی از آیت الله خویی و شهید آیت الله سید محمد باقر صدر در زمان حیاتشان درباره حرمت برخی از انواع پنیر ها به جهت وجود آنزیم های خوک صادر شده است، لطفا بفرمائید هم اکنون حکم شرعی این نوع پنیرها چیست؟

آرشیو برچسب: فتوایی از آیت الله خویی و شهید آیت الله سید محمد باقر صدر در زمان حیاتشان درباره حرمت برخی از انواع پنیر ها به جهت وجود آنزیم های خوک صادر شده است، لطفا بفرمائید هم اکنون حکم شرعی این نوع پنیرها چیست؟

حکم برخی از پنیرها مانند کرافت چیست؟

فتوایی از آیت الله خویی و شهید آیت الله سید محمد باقر صدر در زمان حیاتشان درباره حرمت برخی از انواع پنیر ها به جهت وجود آنزیم های خوک صادر شده است، لطفا بفرمائید هم اکنون حکم شرعی این نوع پنیرها چیست؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها