خانه » برچسب: فرار شاه و ورود هواپیمای حضرت امام

آرشیو برچسب: فرار شاه و ورود هواپیمای حضرت امام

علل خروج شاه از کشور و اجازه به فرود هواپیمای امام به تهران چه بود؟

1. در مورد فرار شاه از کشور دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه معتقد است شاه تا آنجا که می‌توانست با خشن ترین صورت دست به سرکوب مخالفان پرداخت، اما زمانی‌که سرانجام دریافت که دیگر با سرکوب، قلع‌وقمع معترضان و کشتار مردم نمی‌تواند به سلطنتش ادامه دهد، به ناچار فرار کرد. در مقابل برخی که عمدتاً وابستگان و نزدیکان رژیم ...

ادامه مطلب »

علل خروج شاه از کشور و اجازه به فرود هواپیمای امام به تهران چه بود؟

1. در مورد فرار شاه از کشور دو دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه معتقد است شاه تا آنجا که می‌توانست با خشن ترین صورت دست به سرکوب مخالفان پرداخت، اما زمانی‌که سرانجام دریافت که دیگر با سرکوب، قلع‌وقمع معترضان و کشتار مردم نمی‌تواند به سلطنتش ادامه دهد، به ناچار فرار کرد. در مقابل برخی که عمدتاً وابستگان و نزدیکان رژیم ...

ادامه مطلب »

تازه ترین ها