خانه » برچسب: فرزندان و نسبت دختران پیامبر(ص) با ایشان

آرشیو برچسب: فرزندان و نسبت دختران پیامبر(ص) با ایشان

در سایت اسلام کویست امده:((در مورد اول باید گفت که بیشتر دانشمندان شیعه، زینب و رقیه و ام کلثوم را فرزندان واقعی پیامبر(ص) می­دانند و در این مورد روایاتی را از امامان معصوم(ع) نقل نموده­اند. به عنوان نمونه به یکی از این روایات اشاره می­نماییم: ابو بصیر از امام صادق(ع) نقل می­نماید که ایشان فرمودند: فرزندان پیامبر(ص) از خدیجه(س) عبارت بودند از قاسم و طاهر که همان عبدالله است و ام کلثوم و رقیه و زینب و فاطمه . علی(ع) با فاطمه(س) ازدواج نموده و ابو العاص بن ربیع که مردی از بنی امیه بود، زینب را به همسری گرفت و عثمان بن عفان با ام کلثوم ازدواج نموده، اما ایشان قبل از اینکه به خانه عثمان برود، رحلت نمود. سپس پیامبر(ص) هنگامی که عازم جنگ بدر بود، دختر دیگر خود رقیه را به همسری عثمان دراورد..مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، موسسه الوفا، بیروت، ۱۴۰۴ ه ق، ج ۲۲، ص ۱۵۲-۱۵۱ )) پس چرا در سایت شما به مراتب امده که حضرت رقیه و ام کلثوم زینب دختران پیامبر نیستند و ربابه پیامبر هستند و البته میگویید دختران خواهر حضرت خدیجه بودند ولی گفته بودید به پیامبر محرم بودند مگر دختر خواهر همسر به مرد محرم میشود اگر بله پس باید در زمان امروز هم چنین باشد و فرزندان یتیم خواهر همسر میتوانند با ادم محرم باشند پس دو مورد ۱. راجب این که چرا در نقل این که این سه شخص دختران و یا دختر خوانده پیامبر هستند بین سایت شما و احادیث و برخی علمای شیعه تفاوت وجود دارد توضیح دهید ۲. راجب محرم بودن و نبودن این سه شخص با توجه به چیزی که گفتم با پیامبر توضیح دهید راجب هر دو مسیله بالا توضیح داده رفع شبهه کنید

در این خصوص اختلاف نظر شدیدی وجود دارد مرحوم جعفر مرتضی جبل عاملی ره صاحب کتاب الصحیح من سیره النبی الاعظم(ص) از مورخین مبرز تاریخ اسلامی با استدلال خود بیان می‌دارند اینها دختران پیامبر نیستند اما آیت الله محمد هادی یوسفی غروی کارشناس تاریخ اسلام و استاد حوزه علمیه قم در گفت و گو با خبرنگاری فرمودند: در این عصر ...

ادامه مطلب »

در سایت اسلام کویست امده:((در مورد اول باید گفت که بیشتر دانشمندان شیعه، زینب و رقیه و ام کلثوم را فرزندان واقعی پیامبر(ص) می­دانند و در این مورد روایاتی را از امامان معصوم(ع) نقل نموده­اند. به عنوان نمونه به یکی از این روایات اشاره می­نماییم: ابو بصیر از امام صادق(ع) نقل می­نماید که ایشان فرمودند: فرزندان پیامبر(ص) از خدیجه(س) عبارت بودند از قاسم و طاهر که همان عبدالله است و ام کلثوم و رقیه و زینب و فاطمه . علی(ع) با فاطمه(س) ازدواج نموده و ابو العاص بن ربیع که مردی از بنی امیه بود، زینب را به همسری گرفت و عثمان بن عفان با ام کلثوم ازدواج نموده، اما ایشان قبل از اینکه به خانه عثمان برود، رحلت نمود. سپس پیامبر(ص) هنگامی که عازم جنگ بدر بود، دختر دیگر خود رقیه را به همسری عثمان دراورد..مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، موسسه الوفا، بیروت، ۱۴۰۴ ه ق، ج ۲۲، ص ۱۵۲-۱۵۱ )) پس چرا در سایت شما به مراتب امده که حضرت رقیه و ام کلثوم زینب دختران پیامبر نیستند و ربابه پیامبر هستند و البته میگویید دختران خواهر حضرت خدیجه بودند ولی گفته بودید به پیامبر محرم بودند مگر دختر خواهر همسر به مرد محرم میشود اگر بله پس باید در زمان امروز هم چنین باشد و فرزندان یتیم خواهر همسر میتوانند با ادم محرم باشند پس دو مورد ۱. راجب این که چرا در نقل این که این سه شخص دختران و یا دختر خوانده پیامبر هستند بین سایت شما و احادیث و برخی علمای شیعه تفاوت وجود دارد توضیح دهید ۲. راجب محرم بودن و نبودن این سه شخص با توجه به چیزی که گفتم با پیامبر توضیح دهید راجب هر دو مسیله بالا توضیح داده رفع شبهه کنید

در این خصوص اختلاف نظر شدیدی وجود دارد مرحوم جعفر مرتضی جبل عاملی ره صاحب کتاب الصحیح من سیره النبی الاعظم(ص) از مورخین مبرز تاریخ اسلامی با استدلال خود بیان می‌دارند اینها دختران پیامبر نیستند اما آیت الله محمد هادی یوسفی غروی کارشناس تاریخ اسلام و استاد حوزه علمیه قم در گفت و گو با خبرنگاری فرمودند: در این عصر ...

ادامه مطلب »

در سایت اسلام کویست امده:((در مورد اول باید گفت که بیشتر دانشمندان شیعه، زینب و رقیه و ام کلثوم را فرزندان واقعی پیامبر(ص) می­دانند و در این مورد روایاتی را از امامان معصوم(ع) نقل نموده­اند. به عنوان نمونه به یکی از این روایات اشاره می­نماییم: ابو بصیر از امام صادق(ع) نقل می­نماید که ایشان فرمودند: فرزندان پیامبر(ص) از خدیجه(س) عبارت بودند از قاسم و طاهر که همان عبدالله است و ام کلثوم و رقیه و زینب و فاطمه . علی(ع) با فاطمه(س) ازدواج نموده و ابو العاص بن ربیع که مردی از بنی امیه بود، زینب را به همسری گرفت و عثمان بن عفان با ام کلثوم ازدواج نموده، اما ایشان قبل از اینکه به خانه عثمان برود، رحلت نمود. سپس پیامبر(ص) هنگامی که عازم جنگ بدر بود، دختر دیگر خود رقیه را به همسری عثمان دراورد..مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، موسسه الوفا، بیروت، ۱۴۰۴ ه ق، ج ۲۲، ص ۱۵۲-۱۵۱ )) پس چرا در سایت شما به مراتب امده که حضرت رقیه و ام کلثوم زینب دختران پیامبر نیستند و ربابه پیامبر هستند و البته میگویید دختران خواهر حضرت خدیجه بودند ولی گفته بودید به پیامبر محرم بودند مگر دختر خواهر همسر به مرد محرم میشود اگر بله پس باید در زمان امروز هم چنین باشد و فرزندان یتیم خواهر همسر میتوانند با ادم محرم باشند پس دو مورد ۱. راجب این که چرا در نقل این که این سه شخص دختران و یا دختر خوانده پیامبر هستند بین سایت شما و احادیث و برخی علمای شیعه تفاوت وجود دارد توضیح دهید ۲. راجب محرم بودن و نبودن این سه شخص با توجه به چیزی که گفتم با پیامبر توضیح دهید راجب هر دو مسیله بالا توضیح داده رفع شبهه کنید

در این خصوص اختلاف نظر شدیدی وجود دارد مرحوم جعفر مرتضی جبل عاملی ره صاحب کتاب الصحیح من سیره النبی الاعظم(ص) از مورخین مبرز تاریخ اسلامی با استدلال خود بیان می‌دارند اینها دختران پیامبر نیستند اما آیت الله محمد هادی یوسفی غروی کارشناس تاریخ اسلام و استاد حوزه علمیه قم در گفت و گو با خبرنگاری فرمودند: در این عصر ...

ادامه مطلب »

تازه ترین ها