خانه » برچسب: فرم SD چیست ؟ سندی که تولیدکننده کالا به موجب آن کتباً اقرار می کند که کالای تولید شده مطابق استاندارد خواسته شده آن تولید گردیده است .

آرشیو برچسب: فرم SD چیست ؟ سندی که تولیدکننده کالا به موجب آن کتباً اقرار می کند که کالای تولید شده مطابق استاندارد خواسته شده آن تولید گردیده است .

آشنایی با برخی مفاهیم و اصطلاحات بازرگانی

فرم SD چیست ؟ سندی که تولیدکننده کالا به موجب آن کتباً اقرار می کند که کالای تولید شده مطابق استاندارد خواسته شده آن تولید گردیده است .

ادامه مطلب »

تازه ترین ها