خانه » برچسب: فعل «ازداد» در قرآن از چه بابی است و به چه معنا است؟ آیا از باب «افتعال» است؟ مثلاً آمده: «ثمّ ازْدادُوا کفراً»، «لِیَزْدادُوا إثماً»، «ما تَغیضُ الأرحامُ و ما تَزْداد»، «نزدادُ کَیْلَ بعیر».

آرشیو برچسب: فعل «ازداد» در قرآن از چه بابی است و به چه معنا است؟ آیا از باب «افتعال» است؟ مثلاً آمده: «ثمّ ازْدادُوا کفراً»، «لِیَزْدادُوا إثماً»، «ما تَغیضُ الأرحامُ و ما تَزْداد»، «نزدادُ کَیْلَ بعیر».

معنای فعل «ازداد» و مشتقات آن را در قرآن کریم بیان فرمایید؟

فعل «ازداد» در قرآن از چه بابی است و به چه معنا است؟ آیا از باب «افتعال» است؟ مثلاً آمده: «ثمّ ازْدادُوا کفراً»، «لِیَزْدادُوا إثماً»، «ما تَغیضُ الأرحامُ و ما تَزْداد»، «نزدادُ کَیْلَ بعیر».

ادامه مطلب »

تازه ترین ها