خانه » برچسب: فقها گفته اند غذا و آب دادن به حیوان واجب است و حتی اگر غذا پیدا نکردید و کسی داشت و به شما نداد می توانید غذا را به زور از او بگیرید یعنی غصب کنید.

آرشیو برچسب: فقها گفته اند غذا و آب دادن به حیوان واجب است و حتی اگر غذا پیدا نکردید و کسی داشت و به شما نداد می توانید غذا را به زور از او بگیرید یعنی غصب کنید.

«حرمت روح» در روایات و کلام فقها

فقها گفته اند غذا و آب دادن به حیوان واجب است و حتی اگر غذا پیدا نکردید و کسی داشت و به شما نداد می توانید غذا را به زور از او بگیرید یعنی غصب کنید.

ادامه مطلب »

تازه ترین ها