خانه » برچسب: فلسفه یا ایدئولوژی «آپرتونیزم» (opportunism) که معنای مصطلح آن «تبدیل تهدید به فرصت» است را نقد و تحلیل نمایید و تبیین نمایید که در اسلام، در مقابل آن و ما به ازای آن معتقد به چه چیزی هستیم؟

آرشیو برچسب: فلسفه یا ایدئولوژی «آپرتونیزم» (opportunism) که معنای مصطلح آن «تبدیل تهدید به فرصت» است را نقد و تحلیل نمایید و تبیین نمایید که در اسلام، در مقابل آن و ما به ازای آن معتقد به چه چیزی هستیم؟

اسلام نسبت به «اپرتونیزم»‌ یا اصل «فرصت طلبی» چه دیدگاهی دارد؟

فلسفه یا ایدئولوژی «آپرتونیزم» (opportunism) که معنای مصطلح آن «تبدیل تهدید به فرصت» است را نقد و تحلیل نمایید و تبیین نمایید که در اسلام، در مقابل آن و ما به ازای آن معتقد به چه چیزی هستیم؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها