خانه » برچسب: فنگ شویی مفهومی در چین باستان است که سرنوشت انسان‌ها را به طبیعت و محیط پیرامون آن‌ها گره می‌زند. هدف فنگ شویی ایجاد هماهنگی بین انسان و فضای اطراف او است.

آرشیو برچسب: فنگ شویی مفهومی در چین باستان است که سرنوشت انسان‌ها را به طبیعت و محیط پیرامون آن‌ها گره می‌زند. هدف فنگ شویی ایجاد هماهنگی بین انسان و فضای اطراف او است.

فنگ شویی؛ هنر باستانی پیوند انسان‌ و محیط اطراف

فنگ شویی مفهومی در چین باستان است که سرنوشت انسان‌ها را به طبیعت و محیط پیرامون آن‌ها گره می‌زند. هدف فنگ شویی ایجاد هماهنگی بین انسان و فضای اطراف او است.

ادامه مطلب »

تازه ترین ها