خانه » برچسب: فیسبوک قابلیتی را به پلتفرم اضافه کرد که درصورت بازنشر یک خبر قدیمی به کاربر هشدار می‌دهد. قابلیت جدید در مسیر بهبود اطلاع‌رسانی پیاده‌سازی می‌شود.

آرشیو برچسب: فیسبوک قابلیتی را به پلتفرم اضافه کرد که درصورت بازنشر یک خبر قدیمی به کاربر هشدار می‌دهد. قابلیت جدید در مسیر بهبود اطلاع‌رسانی پیاده‌سازی می‌شود.

فیسبوک درصورت انتشار اخبار قدیمی به کاربر هشدار می‌دهد

فیسبوک قابلیتی را به پلتفرم اضافه کرد که درصورت بازنشر یک خبر قدیمی به کاربر هشدار می‌دهد. قابلیت جدید در مسیر بهبود اطلاع‌رسانی پیاده‌سازی می‌شود.

ادامه مطلب »

فیسبوک درصورت انتشار اخبار قدیمی به کاربر هشدار می‌دهد

فیسبوک قابلیتی را به پلتفرم اضافه کرد که درصورت بازنشر یک خبر قدیمی به کاربر هشدار می‌دهد. قابلیت جدید در مسیر بهبود اطلاع‌رسانی پیاده‌سازی می‌شود.

ادامه مطلب »

تازه ترین ها