خانه » برچسب: قرآن بهاءالدین خرمشاهی حافظ شیرازی ماه رمضان

آرشیو برچسب: قرآن بهاءالدین خرمشاهی حافظ شیرازی ماه رمضان

بزرگ‌ترین دارایی ما

d8a8d8b2d8b1daafe2808cd8aad8b1db8cd986 d8afd8a7d8b1d8a7db8cdb8c d985d8a7 608828f4692e7

ما مسلمان‌ها از هر قومی (۵۵ کشور اسلامی داریم) دارایی بزرگتر از قرآن نداریم.

ادامه مطلب »

تازه ترین ها