خانه » برچسب: قرآن در واقعه بدر و تبوک، پیامبر اسلام(ص) را مورد عتاب قرار می‌دهد که چرا این تصمیم را گرفته‌ای و یا چرا این کار را کرده‌ای! آیا اینها منافاتی با عصمت پیامبر(ص) ندارد؟

آرشیو برچسب: قرآن در واقعه بدر و تبوک، پیامبر اسلام(ص) را مورد عتاب قرار می‌دهد که چرا این تصمیم را گرفته‌ای و یا چرا این کار را کرده‌ای! آیا اینها منافاتی با عصمت پیامبر(ص) ندارد؟

آیا در واقعه بدر و تبوک، پیامبر خدا(ص) مرتکب ترک اولی یا ترک مصلحت شده است؟

قرآن در واقعه بدر و تبوک، پیامبر اسلام(ص) را مورد عتاب قرار می‌دهد که چرا این تصمیم را گرفته‌ای و یا چرا این کار را کرده‌ای! آیا اینها منافاتی با عصمت پیامبر(ص) ندارد؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها