خانه » برچسب: قرآن کریم با ذکر علت آفرینش ستارگان بر دانش ما می افزاید و می گوید: و آنها (شهاب‌ها) را تیرهایى براى شیاطین قرار دادیم، مراد از رجم شیاطین چیست؟

آرشیو برچسب: قرآن کریم با ذکر علت آفرینش ستارگان بر دانش ما می افزاید و می گوید: و آنها (شهاب‌ها) را تیرهایى براى شیاطین قرار دادیم، مراد از رجم شیاطین چیست؟

مراد از رجم شیاطین (که در قرآن آمده است) چیست؟

قرآن کریم با ذکر علت آفرینش ستارگان بر دانش ما می افزاید و می گوید: و آنها (شهاب‌ها) را تیرهایى براى شیاطین قرار دادیم، مراد از رجم شیاطین چیست؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها