خانه » برچسب: قیام مختار-مختار و مثله کردن

آرشیو برچسب: قیام مختار-مختار و مثله کردن

عده ای میگویند مختار نباید قاتلین امام حسین و یاران مخلص ایشان را به سزای اعمالشان می رساند باید مانند امام علی که به قاتلشان مهربانی کردند رفتار میکرد جواب چیست؟ ممنون

بقول مولوی : کار پاکان را قیاس از خود مگیر گر که باشد در نوشتن شیر شیر – به نظر شما آیا امام علی(ع) با مختار قابل مقایسه است؟؟ بهرحال عظمت ظلم و سبعویت دشمنان اهل‌بیت(ع) روز عاشورا از حد گفتن و نوشتن خارج است و انتقام مختار یک انتقام ساده و حداقلی بوده است نه انتقام در حد و ...

ادامه مطلب »

عده ای میگویند مختار نباید قاتلین امام حسین و یاران مخلص ایشان را به سزای اعمالشان می رساند باید مانند امام علی که به قاتلشان مهربانی کردند رفتار میکرد جواب چیست؟ ممنون

بقول مولوی : کار پاکان را قیاس از خود مگیر گر که باشد در نوشتن شیر شیر – به نظر شما آیا امام علی(ع) با مختار قابل مقایسه است؟؟ بهرحال عظمت ظلم و سبعویت دشمنان اهل‌بیت(ع) روز عاشورا از حد گفتن و نوشتن خارج است و انتقام مختار یک انتقام ساده و حداقلی بوده است نه انتقام در حد و ...

ادامه مطلب »

عده ای میگویند مختار نباید قاتلین امام حسین و یاران مخلص ایشان را به سزای اعمالشان می رساند باید مانند امام علی که به قاتلشان مهربانی کردند رفتار میکرد جواب چیست؟ ممنون

بقول مولوی : کار پاکان را قیاس از خود مگیر گر که باشد در نوشتن شیر شیر – به نظر شما آیا امام علی(ع) با مختار قابل مقایسه است؟؟ بهرحال عظمت ظلم و سبعویت دشمنان اهل‌بیت(ع) روز عاشورا از حد گفتن و نوشتن خارج است و انتقام مختار یک انتقام ساده و حداقلی بوده است نه انتقام در حد و ...

ادامه مطلب »

تازه ترین ها