خانه » برچسب: قیمت واکسن کرونا که بخش خصوصی وارد می‌کند ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است که توسط کارفرما برای مشاغل گروه‌های حساس مانند فعالان در کارگاه‌های تولیدی پرداخت می‌شود.

آرشیو برچسب: قیمت واکسن کرونا که بخش خصوصی وارد می‌کند ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است که توسط کارفرما برای مشاغل گروه‌های حساس مانند فعالان در کارگاه‌های تولیدی پرداخت می‌شود.

قیمت واکسن کرونا وارداتی توسط بخش خصوصی ۲۵۰ هزار تومان خواهد بود

قیمت واکسن کرونا که بخش خصوصی وارد می‌کند ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است که توسط کارفرما برای مشاغل گروه‌های حساس مانند فعالان در کارگاه‌های تولیدی پرداخت می‌شود.

ادامه مطلب »

تازه ترین ها