خانه » برچسب: کار تیم سلامت کشور و رییس جمهوری از اختلاف سلیقه، به متارکه و طلاق عاطفی کشیده است و اگر موانع قانون اساسی نبود، اینک مدتها بود که ما شاهد طلاق بائن وزیر بهداشت و درمان از کابینه می‌بودیم.

آرشیو برچسب: کار تیم سلامت کشور و رییس جمهوری از اختلاف سلیقه، به متارکه و طلاق عاطفی کشیده است و اگر موانع قانون اساسی نبود، اینک مدتها بود که ما شاهد طلاق بائن وزیر بهداشت و درمان از کابینه می‌بودیم.

کار تیم سلامت کشور و رئیس جمهوری از اختلاف سلیقه گذشته!

کار تیم سلامت کشور و رییس جمهوری از اختلاف سلیقه، به متارکه و طلاق عاطفی کشیده است و اگر موانع قانون اساسی نبود، اینک مدتها بود که ما شاهد طلاق بائن وزیر بهداشت و درمان از کابینه می‌بودیم.

ادامه مطلب »

تازه ترین ها