خانه » برچسب: کاهش فساد با آزادی مراکز فساد؟

آرشیو برچسب: کاهش فساد با آزادی مراکز فساد؟

سلام یکسری میگن مثل زمان شاه و ترکیه مسجد و کاباره ازاد باشه دیگه همه جامعه خراب نمیشه کسی خواست میره مسجد و کتاب خونه نخواست میره کاباره و مشروب خونه لطفا جواب این شبهه رو بدین متشکر

1. اگر با آزادی فساد و مراکز فحشاء، فساد در جامعه کاهش پیدا می کند، باید از این نظر کشورهای آمریکایی و اروپایی و سایر کشورهایی که مراکز فساد و فحشاء در آنها آزاد است، از این نظر وضعیت قابل قبولی داشتند، اما نه تنها این کشورها از این نظر دارای وضعیت مناسبی نیستند، بلکه شاهد زننده ترین فسادهای جنسی ...

ادامه مطلب »

سلام یکسری میگن مثل زمان شاه و ترکیه مسجد و کاباره ازاد باشه دیگه همه جامعه خراب نمیشه کسی خواست میره مسجد و کتاب خونه نخواست میره کاباره و مشروب خونه لطفا جواب این شبهه رو بدین متشکر

1. اگر با آزادی فساد و مراکز فحشاء، فساد در جامعه کاهش پیدا می کند، باید از این نظر کشورهای آمریکایی و اروپایی و سایر کشورهایی که مراکز فساد و فحشاء در آنها آزاد است، از این نظر وضعیت قابل قبولی داشتند، اما نه تنها این کشورها از این نظر دارای وضعیت مناسبی نیستند، بلکه شاهد زننده ترین فسادهای جنسی ...

ادامه مطلب »

تازه ترین ها