خانه » برچسب: کدام آیه از سوره نور است که گفته شده اگر مقابل خانه خدا خوانده شود هر که را بخواهی به او می رسی یا قسمتت زودتر به سراغ تو می آید.

آرشیو برچسب: کدام آیه از سوره نور است که گفته شده اگر مقابل خانه خدا خوانده شود هر که را بخواهی به او می رسی یا قسمتت زودتر به سراغ تو می آید.

کدام آیه از سوره نور است که می توان با تلاوت آن به حاجت خود رسید؟

کدام آیه از سوره نور است که گفته شده اگر مقابل خانه خدا خوانده شود هر که را بخواهی به او می رسی یا قسمتت زودتر به سراغ تو می آید.

ادامه مطلب »

تازه ترین ها