خانه » برچسب: کدام یک از این دو مورد بهتر است: 1. خودمان به حج برویم 2. با آن پولی که می توان به حج رفت، به دیگران که خواهان رفتن به حج هستند صدقه و خیرات داد و به این صورت ثواب رفتن به حج را به دست آوریم؟

آرشیو برچسب: کدام یک از این دو مورد بهتر است: 1. خودمان به حج برویم 2. با آن پولی که می توان به حج رفت، به دیگران که خواهان رفتن به حج هستند صدقه و خیرات داد و به این صورت ثواب رفتن به حج را به دست آوریم؟

آیا هزینه حج و عمره در کارهای خیر،ثواب حج و عمره را دارد؟

کدام یک از این دو مورد بهتر است: 1. خودمان به حج برویم 2. با آن پولی که می توان به حج رفت، به دیگران که خواهان رفتن به حج هستند صدقه و خیرات داد و به این صورت ثواب رفتن به حج را به دست آوریم؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها