خانه » برچسب: کد درسدن، از متون باستانی مایا، اطلاعات شگفت‌انگیزی از محاسبات ستاره‌شناسی دارد. محاسبات دقیق آن‌ها از حرکات زهره، نقش بسیار مهمی در جامعه‌ی مایا و تاریخ علم آمریکا داشته است.

آرشیو برچسب: کد درسدن، از متون باستانی مایا، اطلاعات شگفت‌انگیزی از محاسبات ستاره‌شناسی دارد. محاسبات دقیق آن‌ها از حرکات زهره، نقش بسیار مهمی در جامعه‌ی مایا و تاریخ علم آمریکا داشته است.

زهره و تمدن مایا: محاسبه حرکات ونوس در هزار سال پیش

کد درسدن، از متون باستانی مایا، اطلاعات شگفت‌انگیزی از محاسبات ستاره‌شناسی دارد. محاسبات دقیق آن‌ها از حرکات زهره، نقش بسیار مهمی در جامعه‌ی مایا و تاریخ علم آمریکا داشته است.

ادامه مطلب »

تازه ترین ها