خانه » برچسب: کراتیت آکانتاموبایی یا Acanthamoeba keratitis نوعی عفونت قرنیه است که عامل ایجاد کننده آن آکانتوموبا (گونه‌ای از آمیب که از طریق آب منتقل می‌شود) است.

آرشیو برچسب: کراتیت آکانتاموبایی یا Acanthamoeba keratitis نوعی عفونت قرنیه است که عامل ایجاد کننده آن آکانتوموبا (گونه‌ای از آمیب که از طریق آب منتقل می‌شود) است.

اکانتاموبا کراتایتیس چیست؟

کراتیت آکانتاموبایی یا Acanthamoeba keratitis نوعی عفونت قرنیه است که عامل ایجاد کننده آن آکانتوموبا (گونه‌ای از آمیب که از طریق آب منتقل می‌شود) است.

ادامه مطلب »

تازه ترین ها