خانه » برچسب: کرامات علامه طباطبایی

آرشیو برچسب: کرامات علامه طباطبایی

کرامات علامه طباطبایی ره چه بود؟

1. حوریه بهشتیعلامه طباطبایی نقل کرده اند که: « روزی در مسجد کوفه نشسته و مشغول ذکر بودم، در آن بین یک حوریه بهشتی از طرف راست من آمد، و یک جام شراب بهشتی در دست داشت، و برای من آورده بود و خود را به من ارائه می نمود .همین که خواستم به او توجهی کنم، ناگهان یاد حرف ...

ادامه مطلب »

کرامات علامه طباطبایی ره چه بود؟

1. حوریه بهشتیعلامه طباطبایی نقل کرده اند که: « روزی در مسجد کوفه نشسته و مشغول ذکر بودم، در آن بین یک حوریه بهشتی از طرف راست من آمد، و یک جام شراب بهشتی در دست داشت، و برای من آورده بود و خود را به من ارائه می نمود .همین که خواستم به او توجهی کنم، ناگهان یاد حرف ...

ادامه مطلب »

تازه ترین ها