خانه » برچسب: کسی که بارها توبه کرده و شکسته است و اکنون به خدا و ائمه(ع) زیاد شک می‌کند، آیا خدا او را طرد کرده است؟ چه راهی برای نزدیک شدن به خدا دارد؟

آرشیو برچسب: کسی که بارها توبه کرده و شکسته است و اکنون به خدا و ائمه(ع) زیاد شک می‌کند، آیا خدا او را طرد کرده است؟ چه راهی برای نزدیک شدن به خدا دارد؟

کسی که بارها توبه کرده و شکسته است و اکنون به خدا و ائمه(ع) زیاد شک می‌کند، آیا خدا او را طرد کرده است؟

کسی که بارها توبه کرده و شکسته است و اکنون به خدا و ائمه(ع) زیاد شک می‌کند، آیا خدا او را طرد کرده است؟ چه راهی برای نزدیک شدن به خدا دارد؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها