خانه » برچسب: کسی که جهت تأمین هزینه تحصیل فرزند پول در بانک گذاشته، آیا بعد از یک سال به آن خمس تعلق می گیرد؟

آرشیو برچسب: کسی که جهت تأمین هزینه تحصیل فرزند پول در بانک گذاشته، آیا بعد از یک سال به آن خمس تعلق می گیرد؟

کسی که جهت تأمین هزینه تحصیل فرزند پول در بانک گذاشته، آیا خمس دارد؟

کسی که جهت تأمین هزینه تحصیل فرزند پول در بانک گذاشته، آیا بعد از یک سال به آن خمس تعلق می گیرد؟

ادامه مطلب »

کسی که جهت تأمین هزینه تحصیل فرزند پول در بانک گذاشته، آیا خمس دارد؟

کسی که جهت تأمین هزینه تحصیل فرزند پول در بانک گذاشته، آیا بعد از یک سال به آن خمس تعلق می گیرد؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها