خانه » برچسب: کلسترول داروخانه بیماریها سیمواستاتین اطلاعات دارویی سلامت پزشکی

آرشیو برچسب: کلسترول داروخانه بیماریها سیمواستاتین اطلاعات دارویی سلامت پزشکی

موارد مصرف سیمواستاتین(زوکور)

d985d988d8a7d8b1d8af d985d8b5d8b1d981 d8b3db8cd985d988d8a7d8b3d8aad8a7d8aadb8cd986d8b2d988daa9d988d8b1 6093af08b722b

سیمواستاتین، مصارف و عوارض آن سیمواستاتین متعلق به گروهی از داروها تحت عنوان “استاتین” می باشد که برای کمک به کاهش چربی ها و کلسترول بد و افزایش کلسترول خوب استفاده میشود. سیمواستاتین، مصارف و عوارض آن موارد مصرف سیمواستاتین(زوکور) سیمواستاتین متعلق به گروهی از داروهای شناخته شده تحت عنوان “استاتین” می باشد. سیمواستاتین با کاهش میزان کلسترول ساخته شده توسط ...

ادامه مطلب »

تازه ترین ها