خانه » برچسب: کلماتی از قرآن نام ببرید که به معنای تورات هستند ولی با لفظ تورات آورده نشده‌اند؟

آرشیو برچسب: کلماتی از قرآن نام ببرید که به معنای تورات هستند ولی با لفظ تورات آورده نشده‌اند؟

قرآن کریم، از چه نامها و تعابیری برای توصیف کتاب تورات استفاده کرده است؟

کلماتی از قرآن نام ببرید که به معنای تورات هستند ولی با لفظ تورات آورده نشده‌اند؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها