خانه » برچسب: کلمه ی حی القیوم در کدام یک از سوره های قرآن آمده است؟

آرشیو برچسب: کلمه ی حی القیوم در کدام یک از سوره های قرآن آمده است؟

دو صفت الحی القیوم در کدام سوره آمده است؟

کلمه ی حی القیوم در کدام یک از سوره های قرآن آمده است؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها