آرشیو نویسنده: admin

سلام ذهن بسیار پرسشگری دارم‌….وارد هر موضوعی که میشوم، خیل سوالات ذهنم را درمینوردد…نمیدانم ایا این حالتی خوبست یا یک اشکالست… خیلی سوال میکنم…. گاهی پاسخها هم قانعم نمیکند و همینطور سرگردان میمانم….چه کنم؟

دوست گرامی. پرسشگری و کنجکاوی نسبت به حقیقت از فطریات عالی انسانی است. در قرآن کریم آیات فراوانی وجود دارد که به مقوله پرسشگری و یافتن پاسخ و دانستن مجهولات توجه نموده است. مانند: هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون ( زمر – 9)و لا تقف ما لیس لک به علم (اسراء-36 )یرفع الله الذین آمنوامنکم والذین اتوا ...

ادامه مطلب »

سلام ذهن بسیار پرسشگری دارم‌….وارد هر موضوعی که میشوم، خیل سوالات ذهنم را درمینوردد…نمیدانم ایا این حالتی خوبست یا یک اشکالست… خیلی سوال میکنم…. گاهی پاسخها هم قانعم نمیکند و همینطور سرگردان میمانم….چه کنم؟

دوست گرامی. پرسشگری و کنجکاوی نسبت به حقیقت از فطریات عالی انسانی است. در قرآن کریم آیات فراوانی وجود دارد که به مقوله پرسشگری و یافتن پاسخ و دانستن مجهولات توجه نموده است. مانند: هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون ( زمر – 9)و لا تقف ما لیس لک به علم (اسراء-36 )یرفع الله الذین آمنوامنکم والذین اتوا ...

ادامه مطلب »

سلام ذهن بسیار پرسشگری دارم‌….وارد هر موضوعی که میشوم، خیل سوالات ذهنم را درمینوردد…نمیدانم ایا این حالتی خوبست یا یک اشکالست… خیلی سوال میکنم…. گاهی پاسخها هم قانعم نمیکند و همینطور سرگردان میمانم….چه کنم؟

دوست گرامی. پرسشگری و کنجکاوی نسبت به حقیقت از فطریات عالی انسانی است. در قرآن کریم آیات فراوانی وجود دارد که به مقوله پرسشگری و یافتن پاسخ و دانستن مجهولات توجه نموده است. مانند: هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون ( زمر – 9)و لا تقف ما لیس لک به علم (اسراء-36 )یرفع الله الذین آمنوامنکم والذین اتوا ...

ادامه مطلب »

سلام اگه امام حسین علیه السلام همان تعداد یار رو هم نداشتند قیام می‌کردند یا صلح؟؟؟؟

اگر ما به فلسفه قیام امام حسین(ع) و نیز به سخنان امام حسین(ع) و دیگر معصومین در خصوص قیام امام حسین(ع) دقت کنیم می بینیم شرایط اجتماع و حاکمیت جوری است که اگر امام حسین(ع) تنها هم می‌ماندند باز دست به قیام می‌زدند و با یزید به هیچوجه بیعت نمی کردند. شرایط دوره امام حسین(ع) با شرایط اجتماعی دوره امام ...

ادامه مطلب »

سلام اگه امام حسین علیه السلام همان تعداد یار رو هم نداشتند قیام می‌کردند یا صلح؟؟؟؟

اگر ما به فلسفه قیام امام حسین(ع) و نیز به سخنان امام حسین(ع) و دیگر معصومین در خصوص قیام امام حسین(ع) دقت کنیم می بینیم شرایط اجتماع و حاکمیت جوری است که اگر امام حسین(ع) تنها هم می‌ماندند باز دست به قیام می‌زدند و با یزید به هیچوجه بیعت نمی کردند. شرایط دوره امام حسین(ع) با شرایط اجتماعی دوره امام ...

ادامه مطلب »

سلام اگه امام حسین علیه السلام همان تعداد یار رو هم نداشتند قیام می‌کردند یا صلح؟؟؟؟

اگر ما به فلسفه قیام امام حسین(ع) و نیز به سخنان امام حسین(ع) و دیگر معصومین در خصوص قیام امام حسین(ع) دقت کنیم می بینیم شرایط اجتماع و حاکمیت جوری است که اگر امام حسین(ع) تنها هم می‌ماندند باز دست به قیام می‌زدند و با یزید به هیچوجه بیعت نمی کردند. شرایط دوره امام حسین(ع) با شرایط اجتماعی دوره امام ...

ادامه مطلب »

در گفت و گویی با اشخاصی شخصی چنین متن را برایم گفت من نمیدانم باید چه حسابی بدهم از شما میخواهم راجب ایم متن رفع شبهه کنید و جوابی قاطع برایم بنویسید: ((مطالب زیر تحقیقى است در این احادیث نوشته جناب داوود احمدی (انتشارات صلوات قم ۱۳۸۸) . امام صادق فرمود: عایشه [از روی حسادت]… گفت: یا رسول الله میبینم دهان فاطمه را زیاد میبوسی و زبانت را در دهانش قرار میدهی. پیامبر اکرم فرمودند: بله، هرگاه مشتاق بهشت میشوم دهان فاطمه را میبوسم و زبان در دهانش میگذارم… من از فاطمه بوی بهشت را استشمام می کنم و بوی شجره طوبی را می یابم، زیرا او زنی اسمانیست”. دقیقا همین روایت در کتاب اعلام الوری نوشته عالم بزرگ شیعه یعنى علامه طبرسى صفحه ۲۹۶ نیز امده است. نکته قابل توجه این حدیث، مغلطه مصادره به مطلوب شخص محمد است که بدینوسیله پاسخ عایشه را داده و دهانش را میبندد. محمد به عایشه می گوید: بله، هرگاه مشتاق بهشت میشوم دهان فاطمه را میبوسم و زبان در دهانش میگذارم… پرسش اینجاست که, در کدام نظریه علمى یا کدام فرهنگ و تمدنى، انسان با گذاشتن زبانش در دهان یک کودک، او را میبوید؟؟؟ جناب محمد که با الاغ بالدار مبارکشان به معراج می رفتند و هر دم هوس بهشت می کردند جبرییل ایشان را با خود به بهشت می برد، چه نیازی داشت که برای استشمام بوی بهشت، زبان در دهان این دخترک بینوا کند؟؟؟ ایا نمی توانست در یکی از سفرهایش به بهشت، از الله مدینه طلب یک شیشه عطر بهشت کند تا دست به چنین عمل شرم اورى نزند؟؟ ایا اگر پدر یکى از خود ما، زبان در دهان خواهر ۸-۹ ساله ما بکند، و یا هر شب پستانهاى او را ببوسد، به دید یک انسان کاملا نورمال به این پدر نگاه میکنیم؟؟ ابو جعفر محمد ابن على ابن شهراشوب در کتاب معروف خود، مناقب ال ابی طالب در جلد ۳ صفحه ۱۱۴ مینویسد: الباقر و الصادق (ع): انه کان (ص) لاینام حتى یقبل عرض وجه فاطمه و یضع وجهه بینثدیی فاطمه و یدعو لها و فی روایه: حتى یقبل عرض وجنه فاطمه او بین ثدییها. ترجمه : امام باقر و امام صادق می‌گویند: همانا رسول (ص) نمی‌خوابید تا اینکه گونه‌ی فاطمه را می‌بوسید و صورتش را بین دو پستانش قرار می‌داد…. و نیز در کتاب کشف الغمه اربلى در جلد دوم ص ۹۵ اورده : کان رسول الله (ص) لاینام حتى یقبل عرض وجنه فاطمه (ع) او بین ثدییها. و عن جعفر صادق (ع) کان النبی(ص) لاینام لیله حتى یضع وجهه بین ثدیی فاطمه (ع) ترجمه: رسول الله نمی‌خوابید مگر اینکه گونه‌ی فاطمه یا بین دو پستانش را می‌بوسید و از جعفر صادق نقل است که رسول الله نمی‌خوابید مگر اینکه صورتش را بین دو پستان فاطمه قرار می‌داد.(۱) اما علامه مجلسى ستون فکرى و نظرى شیعیان در اینباره مینویسد: الباقر والصادق (ع): انه کان النبی (ص) لا ینام حتى یقبل عرض وجه فاطمه یضع وجهه بین ثدیی فاطمه و یدعو لها و فی روایه حتى یقبل عرض وجنه فاطمه او بین ثدییها ترجمه: باقر و صادق (ع): همانا پیامبر نمی‌خوابید مگر اینکه صورت فاطمه را می‌گرفت و صورتش را بین دو پستان فاطمه می‌گذاشت و در روایت دیگر اینکه یا گونه فاطمه را و یا بین دو پستانش را می‌بوسید.(۲) مجلسى در ادامه و در صفحه ۵۵ و ۷۷ این کتاب روایات دیگرى به این مضمون اورده که : و عن حذیفه کان رسول الله ( ص) لا ینام حتى یقبل عرض وجنه فاطمه ع او بین ثدییها . وعن جعفر بن محمد ع کان النبی لا ینام لیلته حتى یضع وجهه بین ثدیی فاطمه.(۳) کان النبی ( ص) لاینام حتى یقبل عرض وجنه فاطمه ع او بین ثدییها و عن جعفر بن محمد (ع) قال: کان رسول الله ( ص) لاینام حتى یضع وجهه الکریم

چنین شبهه‌هایی سالها در فضای مجازی با عبارت های مختلف از طرف معاندین در حال تکرار است و پاسخ های متعددی هم داده شده است که خلاصه آن چنین است : 1. برخی از این دست روایات در منابع حدیثی و روایی معتبر شیعه و اهل سنت وجود ندارد .2. بر فرض وجود داشتن متخصصان و صاحب نظران علم حدیث ...

ادامه مطلب »

در گفت و گویی با اشخاصی شخصی چنین متن را برایم گفت من نمیدانم باید چه حسابی بدهم از شما میخواهم راجب ایم متن رفع شبهه کنید و جوابی قاطع برایم بنویسید: ((مطالب زیر تحقیقى است در این احادیث نوشته جناب داوود احمدی (انتشارات صلوات قم ۱۳۸۸) . امام صادق فرمود: عایشه [از روی حسادت]… گفت: یا رسول الله میبینم دهان فاطمه را زیاد میبوسی و زبانت را در دهانش قرار میدهی. پیامبر اکرم فرمودند: بله، هرگاه مشتاق بهشت میشوم دهان فاطمه را میبوسم و زبان در دهانش میگذارم… من از فاطمه بوی بهشت را استشمام می کنم و بوی شجره طوبی را می یابم، زیرا او زنی اسمانیست”. دقیقا همین روایت در کتاب اعلام الوری نوشته عالم بزرگ شیعه یعنى علامه طبرسى صفحه ۲۹۶ نیز امده است. نکته قابل توجه این حدیث، مغلطه مصادره به مطلوب شخص محمد است که بدینوسیله پاسخ عایشه را داده و دهانش را میبندد. محمد به عایشه می گوید: بله، هرگاه مشتاق بهشت میشوم دهان فاطمه را میبوسم و زبان در دهانش میگذارم… پرسش اینجاست که, در کدام نظریه علمى یا کدام فرهنگ و تمدنى، انسان با گذاشتن زبانش در دهان یک کودک، او را میبوید؟؟؟ جناب محمد که با الاغ بالدار مبارکشان به معراج می رفتند و هر دم هوس بهشت می کردند جبرییل ایشان را با خود به بهشت می برد، چه نیازی داشت که برای استشمام بوی بهشت، زبان در دهان این دخترک بینوا کند؟؟؟ ایا نمی توانست در یکی از سفرهایش به بهشت، از الله مدینه طلب یک شیشه عطر بهشت کند تا دست به چنین عمل شرم اورى نزند؟؟ ایا اگر پدر یکى از خود ما، زبان در دهان خواهر ۸-۹ ساله ما بکند، و یا هر شب پستانهاى او را ببوسد، به دید یک انسان کاملا نورمال به این پدر نگاه میکنیم؟؟ ابو جعفر محمد ابن على ابن شهراشوب در کتاب معروف خود، مناقب ال ابی طالب در جلد ۳ صفحه ۱۱۴ مینویسد: الباقر و الصادق (ع): انه کان (ص) لاینام حتى یقبل عرض وجه فاطمه و یضع وجهه بینثدیی فاطمه و یدعو لها و فی روایه: حتى یقبل عرض وجنه فاطمه او بین ثدییها. ترجمه : امام باقر و امام صادق می‌گویند: همانا رسول (ص) نمی‌خوابید تا اینکه گونه‌ی فاطمه را می‌بوسید و صورتش را بین دو پستانش قرار می‌داد…. و نیز در کتاب کشف الغمه اربلى در جلد دوم ص ۹۵ اورده : کان رسول الله (ص) لاینام حتى یقبل عرض وجنه فاطمه (ع) او بین ثدییها. و عن جعفر صادق (ع) کان النبی(ص) لاینام لیله حتى یضع وجهه بین ثدیی فاطمه (ع) ترجمه: رسول الله نمی‌خوابید مگر اینکه گونه‌ی فاطمه یا بین دو پستانش را می‌بوسید و از جعفر صادق نقل است که رسول الله نمی‌خوابید مگر اینکه صورتش را بین دو پستان فاطمه قرار می‌داد.(۱) اما علامه مجلسى ستون فکرى و نظرى شیعیان در اینباره مینویسد: الباقر والصادق (ع): انه کان النبی (ص) لا ینام حتى یقبل عرض وجه فاطمه یضع وجهه بین ثدیی فاطمه و یدعو لها و فی روایه حتى یقبل عرض وجنه فاطمه او بین ثدییها ترجمه: باقر و صادق (ع): همانا پیامبر نمی‌خوابید مگر اینکه صورت فاطمه را می‌گرفت و صورتش را بین دو پستان فاطمه می‌گذاشت و در روایت دیگر اینکه یا گونه فاطمه را و یا بین دو پستانش را می‌بوسید.(۲) مجلسى در ادامه و در صفحه ۵۵ و ۷۷ این کتاب روایات دیگرى به این مضمون اورده که : و عن حذیفه کان رسول الله ( ص) لا ینام حتى یقبل عرض وجنه فاطمه ع او بین ثدییها . وعن جعفر بن محمد ع کان النبی لا ینام لیلته حتى یضع وجهه بین ثدیی فاطمه.(۳) کان النبی ( ص) لاینام حتى یقبل عرض وجنه فاطمه ع او بین ثدییها و عن جعفر بن محمد (ع) قال: کان رسول الله ( ص) لاینام حتى یضع وجهه الکریم

چنین شبهه‌هایی سالها در فضای مجازی با عبارت های مختلف از طرف معاندین در حال تکرار است و پاسخ های متعددی هم داده شده است که خلاصه آن چنین است : 1. برخی از این دست روایات در منابع حدیثی و روایی معتبر شیعه و اهل سنت وجود ندارد .2. بر فرض وجود داشتن متخصصان و صاحب نظران علم حدیث ...

ادامه مطلب »

در گفت و گویی با اشخاصی شخصی چنین متن را برایم گفت من نمیدانم باید چه حسابی بدهم از شما میخواهم راجب ایم متن رفع شبهه کنید و جوابی قاطع برایم بنویسید: ((مطالب زیر تحقیقى است در این احادیث نوشته جناب داوود احمدی (انتشارات صلوات قم ۱۳۸۸) . امام صادق فرمود: عایشه [از روی حسادت]… گفت: یا رسول الله میبینم دهان فاطمه را زیاد میبوسی و زبانت را در دهانش قرار میدهی. پیامبر اکرم فرمودند: بله، هرگاه مشتاق بهشت میشوم دهان فاطمه را میبوسم و زبان در دهانش میگذارم… من از فاطمه بوی بهشت را استشمام می کنم و بوی شجره طوبی را می یابم، زیرا او زنی اسمانیست”. دقیقا همین روایت در کتاب اعلام الوری نوشته عالم بزرگ شیعه یعنى علامه طبرسى صفحه ۲۹۶ نیز امده است. نکته قابل توجه این حدیث، مغلطه مصادره به مطلوب شخص محمد است که بدینوسیله پاسخ عایشه را داده و دهانش را میبندد. محمد به عایشه می گوید: بله، هرگاه مشتاق بهشت میشوم دهان فاطمه را میبوسم و زبان در دهانش میگذارم… پرسش اینجاست که, در کدام نظریه علمى یا کدام فرهنگ و تمدنى، انسان با گذاشتن زبانش در دهان یک کودک، او را میبوید؟؟؟ جناب محمد که با الاغ بالدار مبارکشان به معراج می رفتند و هر دم هوس بهشت می کردند جبرییل ایشان را با خود به بهشت می برد، چه نیازی داشت که برای استشمام بوی بهشت، زبان در دهان این دخترک بینوا کند؟؟؟ ایا نمی توانست در یکی از سفرهایش به بهشت، از الله مدینه طلب یک شیشه عطر بهشت کند تا دست به چنین عمل شرم اورى نزند؟؟ ایا اگر پدر یکى از خود ما، زبان در دهان خواهر ۸-۹ ساله ما بکند، و یا هر شب پستانهاى او را ببوسد، به دید یک انسان کاملا نورمال به این پدر نگاه میکنیم؟؟ ابو جعفر محمد ابن على ابن شهراشوب در کتاب معروف خود، مناقب ال ابی طالب در جلد ۳ صفحه ۱۱۴ مینویسد: الباقر و الصادق (ع): انه کان (ص) لاینام حتى یقبل عرض وجه فاطمه و یضع وجهه بینثدیی فاطمه و یدعو لها و فی روایه: حتى یقبل عرض وجنه فاطمه او بین ثدییها. ترجمه : امام باقر و امام صادق می‌گویند: همانا رسول (ص) نمی‌خوابید تا اینکه گونه‌ی فاطمه را می‌بوسید و صورتش را بین دو پستانش قرار می‌داد…. و نیز در کتاب کشف الغمه اربلى در جلد دوم ص ۹۵ اورده : کان رسول الله (ص) لاینام حتى یقبل عرض وجنه فاطمه (ع) او بین ثدییها. و عن جعفر صادق (ع) کان النبی(ص) لاینام لیله حتى یضع وجهه بین ثدیی فاطمه (ع) ترجمه: رسول الله نمی‌خوابید مگر اینکه گونه‌ی فاطمه یا بین دو پستانش را می‌بوسید و از جعفر صادق نقل است که رسول الله نمی‌خوابید مگر اینکه صورتش را بین دو پستان فاطمه قرار می‌داد.(۱) اما علامه مجلسى ستون فکرى و نظرى شیعیان در اینباره مینویسد: الباقر والصادق (ع): انه کان النبی (ص) لا ینام حتى یقبل عرض وجه فاطمه یضع وجهه بین ثدیی فاطمه و یدعو لها و فی روایه حتى یقبل عرض وجنه فاطمه او بین ثدییها ترجمه: باقر و صادق (ع): همانا پیامبر نمی‌خوابید مگر اینکه صورت فاطمه را می‌گرفت و صورتش را بین دو پستان فاطمه می‌گذاشت و در روایت دیگر اینکه یا گونه فاطمه را و یا بین دو پستانش را می‌بوسید.(۲) مجلسى در ادامه و در صفحه ۵۵ و ۷۷ این کتاب روایات دیگرى به این مضمون اورده که : و عن حذیفه کان رسول الله ( ص) لا ینام حتى یقبل عرض وجنه فاطمه ع او بین ثدییها . وعن جعفر بن محمد ع کان النبی لا ینام لیلته حتى یضع وجهه بین ثدیی فاطمه.(۳) کان النبی ( ص) لاینام حتى یقبل عرض وجنه فاطمه ع او بین ثدییها و عن جعفر بن محمد (ع) قال: کان رسول الله ( ص) لاینام حتى یضع وجهه الکریم

چنین شبهه‌هایی سالها در فضای مجازی با عبارت های مختلف از طرف معاندین در حال تکرار است و پاسخ های متعددی هم داده شده است که خلاصه آن چنین است : 1. برخی از این دست روایات در منابع حدیثی و روایی معتبر شیعه و اهل سنت وجود ندارد .2. بر فرض وجود داشتن متخصصان و صاحب نظران علم حدیث ...

ادامه مطلب »

در گفت و گویی با اشخاصی شخصی چنین متن را برایم گفت من نمیدانم باید چه حسابی بدهم از شما میخواهم راجب ایم متن رفع شبهه کنید و جوابی قاطع برایم بنویسید: ((مطالب زیر تحقیقى است در این احادیث نوشته جناب داوود احمدی (انتشارات صلوات قم ۱۳۸۸) . امام صادق فرمود: عایشه [از روی حسادت]… گفت: یا رسول الله میبینم دهان فاطمه را زیاد میبوسی و زبانت را در دهانش قرار میدهی. پیامبر اکرم فرمودند: بله، هرگاه مشتاق بهشت میشوم دهان فاطمه را میبوسم و زبان در دهانش میگذارم… من از فاطمه بوی بهشت را استشمام می کنم و بوی شجره طوبی را می یابم، زیرا او زنی اسمانیست”. دقیقا همین روایت در کتاب اعلام الوری نوشته عالم بزرگ شیعه یعنى علامه طبرسى صفحه ۲۹۶ نیز امده است. نکته قابل توجه این حدیث، مغلطه مصادره به مطلوب شخص محمد است که بدینوسیله پاسخ عایشه را داده و دهانش را میبندد. محمد به عایشه می گوید: بله، هرگاه مشتاق بهشت میشوم دهان فاطمه را میبوسم و زبان در دهانش میگذارم… پرسش اینجاست که, در کدام نظریه علمى یا کدام فرهنگ و تمدنى، انسان با گذاشتن زبانش در دهان یک کودک، او را میبوید؟؟؟ جناب محمد که با الاغ بالدار مبارکشان به معراج می رفتند و هر دم هوس بهشت می کردند جبرییل ایشان را با خود به بهشت می برد، چه نیازی داشت که برای استشمام بوی بهشت، زبان در دهان این دخترک بینوا کند؟؟؟ ایا نمی توانست در یکی از سفرهایش به بهشت، از الله مدینه طلب یک شیشه عطر بهشت کند تا دست به چنین عمل شرم اورى نزند؟؟ ایا اگر پدر یکى از خود ما، زبان در دهان خواهر ۸-۹ ساله ما بکند، و یا هر شب پستانهاى او را ببوسد، به دید یک انسان کاملا نورمال به این پدر نگاه میکنیم؟؟ ابو جعفر محمد ابن على ابن شهراشوب در کتاب معروف خود، مناقب ال ابی طالب در جلد ۳ صفحه ۱۱۴ مینویسد: الباقر و الصادق (ع): انه کان (ص) لاینام حتى یقبل عرض وجه فاطمه و یضع وجهه بینثدیی فاطمه و یدعو لها و فی روایه: حتى یقبل عرض وجنه فاطمه او بین ثدییها. ترجمه : امام باقر و امام صادق می‌گویند: همانا رسول (ص) نمی‌خوابید تا اینکه گونه‌ی فاطمه را می‌بوسید و صورتش را بین دو پستانش قرار می‌داد…. و نیز در کتاب کشف الغمه اربلى در جلد دوم ص ۹۵ اورده : کان رسول الله (ص) لاینام حتى یقبل عرض وجنه فاطمه (ع) او بین ثدییها. و عن جعفر صادق (ع) کان النبی(ص) لاینام لیله حتى یضع وجهه بین ثدیی فاطمه (ع) ترجمه: رسول الله نمی‌خوابید مگر اینکه گونه‌ی فاطمه یا بین دو پستانش را می‌بوسید و از جعفر صادق نقل است که رسول الله نمی‌خوابید مگر اینکه صورتش را بین دو پستان فاطمه قرار می‌داد.(۱) اما علامه مجلسى ستون فکرى و نظرى شیعیان در اینباره مینویسد: الباقر والصادق (ع): انه کان النبی (ص) لا ینام حتى یقبل عرض وجه فاطمه یضع وجهه بین ثدیی فاطمه و یدعو لها و فی روایه حتى یقبل عرض وجنه فاطمه او بین ثدییها ترجمه: باقر و صادق (ع): همانا پیامبر نمی‌خوابید مگر اینکه صورت فاطمه را می‌گرفت و صورتش را بین دو پستان فاطمه می‌گذاشت و در روایت دیگر اینکه یا گونه فاطمه را و یا بین دو پستانش را می‌بوسید.(۲) مجلسى در ادامه و در صفحه ۵۵ و ۷۷ این کتاب روایات دیگرى به این مضمون اورده که : و عن حذیفه کان رسول الله ( ص) لا ینام حتى یقبل عرض وجنه فاطمه ع او بین ثدییها . وعن جعفر بن محمد ع کان النبی لا ینام لیلته حتى یضع وجهه بین ثدیی فاطمه.(۳) کان النبی ( ص) لاینام حتى یقبل عرض وجنه فاطمه ع او بین ثدییها و عن جعفر بن محمد (ع) قال: کان رسول الله ( ص) لاینام حتى یضع وجهه الکریم

چنین شبهه‌هایی سالها در فضای مجازی با عبارت های مختلف از طرف معاندین در حال تکرار است و پاسخ های متعددی هم داده شده است که خلاصه آن چنین است : 1. برخی از این دست روایات در منابع حدیثی و روایی معتبر شیعه و اهل سنت وجود ندارد .2. بر فرض وجود داشتن متخصصان و صاحب نظران علم حدیث ...

ادامه مطلب »

ایا دین اسلام کلا با اهنگ مخالف است؟

پاسخ: موسیقی یک علم است و از نظر اسلام تنها برخی موسیقی های مطرب و مناسب مجالس لهو و گمراه کننده حرام است و سایر موسیقی ها حرمت شرعی ندارد. در این زمینه خوب است بیانات رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در مورد موسیقی را بخوانیم:در مورد موسیقى دو حرف وجود دارد: یکى این که ببینیم اساساً مشخصه ...

ادامه مطلب »

ایا دین اسلام کلا با اهنگ مخالف است؟

پاسخ: موسیقی یک علم است و از نظر اسلام تنها برخی موسیقی های مطرب و مناسب مجالس لهو و گمراه کننده حرام است و سایر موسیقی ها حرمت شرعی ندارد. در این زمینه خوب است بیانات رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در مورد موسیقی را بخوانیم:در مورد موسیقى دو حرف وجود دارد: یکى این که ببینیم اساساً مشخصه ...

ادامه مطلب »

ایا دین اسلام کلا با اهنگ مخالف است؟

پاسخ: موسیقی یک علم است و از نظر اسلام تنها برخی موسیقی های مطرب و مناسب مجالس لهو و گمراه کننده حرام است و سایر موسیقی ها حرمت شرعی ندارد. در این زمینه خوب است بیانات رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در مورد موسیقی را بخوانیم:در مورد موسیقى دو حرف وجود دارد: یکى این که ببینیم اساساً مشخصه ...

ادامه مطلب »

سلام چرا ابراهیم مصعب رو به دلیل به شهادت رساندن مختار بعد از بیعتش با او، او را نکشت!؟

در واقع در مکتب تشیع غیر از چهارده معصوم، کسی بدون اشتباه نیست. ابراهیم اگرچه فرزند مالک اشتر (از یاران باوفای حضرت علی(ع) بود) ولی از تحرکات تاریخی او مانند پیوستن به مختار و همراهی اش با زبیریان با وجود منش و باورهای علوی اش، تناقضاتی وجود دارد که در منابع تاریخی دقیقا به دلایل آن اشاره نشده است.زمانی که ...

ادامه مطلب »

سلام چرا ابراهیم مصعب رو به دلیل به شهادت رساندن مختار بعد از بیعتش با او، او را نکشت!؟

در واقع در مکتب تشیع غیر از چهارده معصوم، کسی بدون اشتباه نیست. ابراهیم اگرچه فرزند مالک اشتر (از یاران باوفای حضرت علی(ع) بود) ولی از تحرکات تاریخی او مانند پیوستن به مختار و همراهی اش با زبیریان با وجود منش و باورهای علوی اش، تناقضاتی وجود دارد که در منابع تاریخی دقیقا به دلایل آن اشاره نشده است.زمانی که ...

ادامه مطلب »

سلام چرا ابراهیم مصعب رو به دلیل به شهادت رساندن مختار بعد از بیعتش با او، او را نکشت!؟

در واقع در مکتب تشیع غیر از چهارده معصوم، کسی بدون اشتباه نیست. ابراهیم اگرچه فرزند مالک اشتر (از یاران باوفای حضرت علی(ع) بود) ولی از تحرکات تاریخی او مانند پیوستن به مختار و همراهی اش با زبیریان با وجود منش و باورهای علوی اش، تناقضاتی وجود دارد که در منابع تاریخی دقیقا به دلایل آن اشاره نشده است.زمانی که ...

ادامه مطلب »

به واقعه تنور مازندران.نگاه کنید اگر این حضرات خوب بودند تمام امامان را شیعیان نمی کشتند که

واقعه تنور را نمی‌دانیم چیست کاش منبع آن را معرفی می‌کردید! در خصوص مطالعه‌ی تاریخ صدر اسلام رعایت این نکته الزامی است که باید بین اقدامات خلفاء به عنوان جانشینان شورایی و انتخابی رسول خدا(ص) و امامان معصوم به عنوان جانشینان انتصابی حضرتش فرق گذاشت. از این رو نمی توان بسیاری از اقدماتی که به اسم اسلام در زمان خلفاء ...

ادامه مطلب »

به واقعه تنور مازندران.نگاه کنید اگر این حضرات خوب بودند تمام امامان را شیعیان نمی کشتند که

واقعه تنور را نمی‌دانیم چیست کاش منبع آن را معرفی می‌کردید! در خصوص مطالعه‌ی تاریخ صدر اسلام رعایت این نکته الزامی است که باید بین اقدامات خلفاء به عنوان جانشینان شورایی و انتخابی رسول خدا(ص) و امامان معصوم به عنوان جانشینان انتصابی حضرتش فرق گذاشت. از این رو نمی توان بسیاری از اقدماتی که به اسم اسلام در زمان خلفاء ...

ادامه مطلب »

به واقعه تنور مازندران.نگاه کنید اگر این حضرات خوب بودند تمام امامان را شیعیان نمی کشتند که

واقعه تنور را نمی‌دانیم چیست کاش منبع آن را معرفی می‌کردید! در خصوص مطالعه‌ی تاریخ صدر اسلام رعایت این نکته الزامی است که باید بین اقدامات خلفاء به عنوان جانشینان شورایی و انتخابی رسول خدا(ص) و امامان معصوم به عنوان جانشینان انتصابی حضرتش فرق گذاشت. از این رو نمی توان بسیاری از اقدماتی که به اسم اسلام در زمان خلفاء ...

ادامه مطلب »

با سلام لطفا برای استاد اخلاق و عرفان راهنمایی بفرمایید

مربی دانا و دلسوز (استاد اخلاق)دوست گرامی. به گواهی اهل معرفت، از شرایط حتمی گام نهادن در مسیر تهذیب و سلوک در اختیار داشتن استاد عامل و عالمی است که با وقوف بر منازل سلوک مسیر بندگی را معرفت اندوزانه تجربه کرده و بتواند تجارب اخلاقی سلوکی خود را در اختیار طالبان و سالکان راه قرار دهد. حافظ می گوید:طی ...

ادامه مطلب »

با سلام لطفا برای استاد اخلاق و عرفان راهنمایی بفرمایید

مربی دانا و دلسوز (استاد اخلاق)دوست گرامی. به گواهی اهل معرفت، از شرایط حتمی گام نهادن در مسیر تهذیب و سلوک در اختیار داشتن استاد عامل و عالمی است که با وقوف بر منازل سلوک مسیر بندگی را معرفت اندوزانه تجربه کرده و بتواند تجارب اخلاقی سلوکی خود را در اختیار طالبان و سالکان راه قرار دهد. حافظ می گوید:طی ...

ادامه مطلب »

با سلام لطفا برای استاد اخلاق و عرفان راهنمایی بفرمایید

مربی دانا و دلسوز (استاد اخلاق)دوست گرامی. به گواهی اهل معرفت، از شرایط حتمی گام نهادن در مسیر تهذیب و سلوک در اختیار داشتن استاد عامل و عالمی است که با وقوف بر منازل سلوک مسیر بندگی را معرفت اندوزانه تجربه کرده و بتواند تجارب اخلاقی سلوکی خود را در اختیار طالبان و سالکان راه قرار دهد. حافظ می گوید:طی ...

ادامه مطلب »

با سلام لطفا برای استاد اخلاق و عرفان راهنمایی بفرمایید

مربی دانا و دلسوز (استاد اخلاق)دوست گرامی. به گواهی اهل معرفت، از شرایط حتمی گام نهادن در مسیر تهذیب و سلوک در اختیار داشتن استاد عامل و عالمی است که با وقوف بر منازل سلوک مسیر بندگی را معرفت اندوزانه تجربه کرده و بتواند تجارب اخلاقی سلوکی خود را در اختیار طالبان و سالکان راه قرار دهد. حافظ می گوید:طی ...

ادامه مطلب »

اگر جایی برای بازگشت نبود پس چطور در منطقه زباله به حر گفت راهم را باز کنید میخواهم برگردم؟؟؟

راه برگشت بود اما حر مانع برگشت شد طبق دستوری که مامور به انجامش بود.امام در منزل ذوحسم یعنی سه منزل بعد از زباله به سپاه حر برخورد و در آنجا همدیگر را دیدند و رودر رو شدند در وقت نماز ظهر دو لشکر بامامت امام حسین(ع) نماز خواندند و امام بعد از نماز طی صحبتی رو به مردم فرمودند ...

ادامه مطلب »

اگر جایی برای بازگشت نبود پس چطور در منطقه زباله به حر گفت راهم را باز کنید میخواهم برگردم؟؟؟

راه برگشت بود اما حر مانع برگشت شد طبق دستوری که مامور به انجامش بود.امام در منزل ذوحسم یعنی سه منزل بعد از زباله به سپاه حر برخورد و در آنجا همدیگر را دیدند و رودر رو شدند در وقت نماز ظهر دو لشکر بامامت امام حسین(ع) نماز خواندند و امام بعد از نماز طی صحبتی رو به مردم فرمودند ...

ادامه مطلب »

اگر جایی برای بازگشت نبود پس چطور در منطقه زباله به حر گفت راهم را باز کنید میخواهم برگردم؟؟؟

راه برگشت بود اما حر مانع برگشت شد طبق دستوری که مامور به انجامش بود.امام در منزل ذوحسم یعنی سه منزل بعد از زباله به سپاه حر برخورد و در آنجا همدیگر را دیدند و رودر رو شدند در وقت نماز ظهر دو لشکر بامامت امام حسین(ع) نماز خواندند و امام بعد از نماز طی صحبتی رو به مردم فرمودند ...

ادامه مطلب »

اگر جایی برای بازگشت نبود پس چطور در منطقه زباله به حر گفت راهم را باز کنید میخواهم برگردم؟؟؟

راه برگشت بود اما حر مانع برگشت شد طبق دستوری که مامور به انجامش بود.امام در منزل ذوحسم یعنی سه منزل بعد از زباله به سپاه حر برخورد و در آنجا همدیگر را دیدند و رودر رو شدند در وقت نماز ظهر دو لشکر بامامت امام حسین(ع) نماز خواندند و امام بعد از نماز طی صحبتی رو به مردم فرمودند ...

ادامه مطلب »

با سلام شنیدم پیامبر در کودکی به مدت دوازده سال با عمویش به سفر رفتند از شما میخواهم بپرسم که ایشان به کجا ها سفر کردند و اینکه ایا چیز خاصی در این سفر ها برای ایشان اتفاق افتاده یا چیز جدیدی یا گرفتند؟ اگر میشود به این سوالات پاسخ دهید

برای پیامبر دو سفر به شام نوشته اند یکی در زمان کودکی که در ذیل با تفصیل آمده است که اتفاقات آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته ودیگری سفر در جوانی حدود 25سالگی که با سرمایه خدیجه دختر خویلد مامور به تجارت شد که در منابع از آن زیاد بحث نشده است.اجمال سفر اول به شام و پیشگویی راهب ...

ادامه مطلب »

سلام ببخشید چرا عایشه که دشمن علی(ع)بود جز زنان محبوب پیامبر بوده

در جواب باید گفت: محبوبترین زن براى پیامبر، حضرت خدیجه(س) است و براى همین است که بیش از زنان دیگر، مورد حسد عایشه بود. عایشه مى گوید: هر روز پیامبر هنگام بیرون رفتن از خانه، خدیجه را یاد مى کرد. روزى ناراحت شدم و گفتم: خدیجه که پیر زنى بیش نبود، خدا که بهتر از آن را نصیب تو کرده ...

ادامه مطلب »

با سلام در ویکی پدیا در مورد نسی ٕٕ امده: ((در ابتدای هجرت محمد به مدینه، تقویم یهودی و تقویم اسلامی با یکدیگر یکسان بوده و دارای سال‌هایی با ماه کبیسه (سیزده‌ ماهه) بود. در تقویم یهودی برای جلوگیری از تغییر فصل‌ها در تقویم قمری، هر سه یا چهار سال یکبار سالی سیزده‌ ماهه وجود دارد. اعراب قدیم قبل از زمان دین اسلام نیز از این تقویم تبعیت می‌کردند. نسی (عربی :النسی به معنی لغوی تاخیر انداختن) یک ویژگی تقویم قمری که در قران نیز مرتبط با چهار ماه حرام مطرح شده‌است.[۱] در عربستان قبل از اسلام از تقویم قمری استفاده می‌شد که در ان هر ۲ یا ۳ سال یکبار یک ماه اضافه وجود داشت. این ماه اضافه باعث می‌شد که فصلها حدودا در زمان قبلی خود بمانند. وظیفه تعیین این ماه بر عهده قبیله بنی‌کنانه بود.[۲] این تعریف از نسی ابتدا توسط ابو مشعر البلخی و سپس توسط ابوریحان بیرونی و المسعودی و بعضی دانشمندان غربی استفاده شد.[۳][۴] از این رو هر دو یا سه سال ابتدای سال یکماه به تاخیر می‌افتاد. این نوع تقویم با تقویم یهودیان که در ان نیز هر چند سال یکبار یکماه اضافه وجود دارد همخوانی دارد. بر اساس نظر ابومشعر اعراب این روش را از یهودیان یادگرفته بودند. از این رو در ان زمان تقویم اعراب و تقویم یهودیان تقریبا یکسان بود.[۵])) البته برخی قضیه ایه نسی را اشتباه نجومی قران میدانند که با این ایه ۳۷ توبه حضرت محمد نظم تقویمی اعراب را به هم زده حالا از شما میخواهم با توجه به متن برایم راجب نسی توضیح دهید تا کمی هم برام این شبهات برطرف شود ممنون میشوم

آگاهی اعراب عصرِ جاهلی از نجوم و هیئت و سیر اجرام فلکی هر چند که محدود و اندک بود امّا در مقایسه با علوم دیگر؛ مانند طب و فیزیک و ریاضیات، حجم قابل ملاحظه و چشمگیری داشت و اگر هم سخن «ابن قتیبه» را که می‌گفت: «عربها داناترین مردم به علم نجوم بودند» (1) نپذیریم و آن را حمل بر ...

ادامه مطلب »

درمورد یوم کیپور امده: (( وقتی محمد به مدینه رسید در روز یوم کیپور (روز دهم ماه هفتم یا عاشورا) بود. او به پیروان خود دستور داد که مانند یهودیان در این روز روزه بگیرند؛ ولیکن در زمانی که قبله از اورشلیم به مکه تغییر یافت و دو دین اسلام و یهودیت به صورت کامل از یکدیگر جدا شدند، ایه نسی نازل شد و تقویم مسلمانان همیشه ۱۲ ماهه گردید و روزه نیز در روز مکروه (در نزد اهل سنت روزه گرفتن در روزهای عاشورا و تاسوعا، مستحب است) اعلام شد. از این زمان تقویم مسلمانان به چرخش در فصل‌ها افتاد و دیگر عاشورا و یوم کیپور در یک روز نیستند و زمان عاشورا و یوم کیپور هر سال نسبت به یکدیگر تغییر می‌کنند ز این رو احتمالا در بین سال‌های ۱ تا ۱۰ هجری که تقویم اعراب با تقویم یهودیان همخوانی داشته‌است روز عاشورا و روز یوم کیپور با یکدیگر یکسان بودند و بعد از ایه نسی و ممنوعیت سال‌های ۱۳ ماهه این دو روز از یکدیگر جدا شدند Mahmud Effendi (۱۸۵۸), as discussed in Sherrard Beaumont Burnaby, Elements of the Jewish and Muhammadan calendars (London: ۱۹۰۱), pp. ۴۶۰–۴۷۰. )) به نقل از سایت ویکی پدیا یوم کیپور و نسی ۱. چرا باید پیامبر به اصحاب بگوید رسم یهود را را اجرا کنند ۲. چرا در اینجا امده با تغییر قبله از اورشلیم به مکه دین یهود و اسلام از هم مگر اسلام و یهود اصلا یکی بود که جدا شود ۳. مگر مستحب بودن روزه مربوط به واقعه عاشورا نبود پس اهل سنت چرا باید ان را مستحب بدانند اگر میشود راجب موارد بالا حتما با منبع توضیح دهید حتی اگر ان را رد میکنید با منبع رد کنید چون قضیه یوم کپور و عاشورا در صحیح مسلم صحیح بخاری و از ابن عباس نقل شده یکی از منابع (( Sahih Bukhari Book ۳۱ Hadith ۲۲۲, Book ۵۵ Hadith ۶۰۹, and Book ۵۸ Hadith ۲۷۹, [۱]; Sahih Muslim Book ۶ Hadith ۲۵۱۸, ۲۵۱۹, ۲۵۲۰)) پس توضیح دهید

عده ای از علمای اهل سنت قائل شدند که روزه روز عاشوراء سنت قوم یهود بوده که پیامبر(ص) آنرا تأیید کرده است. و در منابع تاریخی ذکر کرده اند؛ که روزه گرفتن روز عاشوراء، به عفو بنی‌ اسرا ئیل از جانب خداوند در صحرای سینا باز می گردد؛ آنگاه که حضرت موسی اولین بار، چهل روز در کوه سینا توقف ...

ادامه مطلب »

درمورد یوم کیپور امده: (( وقتی محمد به مدینه رسید در روز یوم کیپور (روز دهم ماه هفتم یا عاشورا) بود. او به پیروان خود دستور داد که مانند یهودیان در این روز روزه بگیرند؛ ولیکن در زمانی که قبله از اورشلیم به مکه تغییر یافت و دو دین اسلام و یهودیت به صورت کامل از یکدیگر جدا شدند، ایه نسی نازل شد و تقویم مسلمانان همیشه ۱۲ ماهه گردید و روزه نیز در روز مکروه (در نزد اهل سنت روزه گرفتن در روزهای عاشورا و تاسوعا، مستحب است) اعلام شد. از این زمان تقویم مسلمانان به چرخش در فصل‌ها افتاد و دیگر عاشورا و یوم کیپور در یک روز نیستند و زمان عاشورا و یوم کیپور هر سال نسبت به یکدیگر تغییر می‌کنند ز این رو احتمالا در بین سال‌های ۱ تا ۱۰ هجری که تقویم اعراب با تقویم یهودیان همخوانی داشته‌است روز عاشورا و روز یوم کیپور با یکدیگر یکسان بودند و بعد از ایه نسی و ممنوعیت سال‌های ۱۳ ماهه این دو روز از یکدیگر جدا شدند Mahmud Effendi (۱۸۵۸), as discussed in Sherrard Beaumont Burnaby, Elements of the Jewish and Muhammadan calendars (London: ۱۹۰۱), pp. ۴۶۰–۴۷۰. )) به نقل از سایت ویکی پدیا یوم کیپور و نسی ۱. چرا باید پیامبر به اصحاب بگوید رسم یهود را را اجرا کنند ۲. چرا در اینجا امده با تغییر قبله از اورشلیم به مکه دین یهود و اسلام از هم مگر اسلام و یهود اصلا یکی بود که جدا شود ۳. مگر مستحب بودن روزه مربوط به واقعه عاشورا نبود پس اهل سنت چرا باید ان را مستحب بدانند اگر میشود راجب موارد بالا حتما با منبع توضیح دهید حتی اگر ان را رد میکنید با منبع رد کنید چون قضیه یوم کپور و عاشورا در صحیح مسلم صحیح بخاری و از ابن عباس نقل شده یکی از منابع (( Sahih Bukhari Book ۳۱ Hadith ۲۲۲, Book ۵۵ Hadith ۶۰۹, and Book ۵۸ Hadith ۲۷۹, [۱]; Sahih Muslim Book ۶ Hadith ۲۵۱۸, ۲۵۱۹, ۲۵۲۰)) پس توضیح دهید

عده ای از علمای اهل سنت قائل شدند که روزه روز عاشوراء سنت قوم یهود بوده که پیامبر(ص) آنرا تأیید کرده است. و در منابع تاریخی ذکر کرده اند؛ که روزه گرفتن روز عاشوراء، به عفو بنی‌ اسرا ئیل از جانب خداوند در صحرای سینا باز می گردد؛ آنگاه که حضرت موسی اولین بار، چهل روز در کوه سینا توقف ...

ادامه مطلب »

امده که :((در بین مسلمانان سنی روز دهم محرم (عاشورا) روز جشن محسوب می‌شود. دلیل این امر ان است که در حدیث معروفی در کتاب صحیح مسلم (حدیث ۲۴۹۹) نقل شده‌است که وقتی محمد به همراه پیروانش به مدینه رسید روز ۱۰ محرم بود. این روز در ان زمان با روز یوم کیپور یکی بود و یهودیان مدینه در ان روز روزه گرفته بودند. محمد به پیروان خود دستور داد که ان‌ها نیز روزه بگیرند [Sahih Bukhari Book ۳۱ Hadith ۲۲۲, Book ۵۵ Hadith ۶۰۹, and Book ۵۸ Hadith ۲۷۹, [۱]; Sahih Muslim Book ۶ Hadith ۲۵۱۸, ۲۵۱۹, ۲۵۲۰] در حدیث دیگری از ابن‌عباس نقل شده‌است که وقتی محمد به مدینه رسید مشاهده کرد که یهودیان روزه گرفته‌اند او پرسید “به چه دلیل این روز برای شما اهمیت دارد که روزه گرفته‌اید؟ ” ان‌ها گفتند “این روز خوبی است زیرا روزی است که در ان فرزندان اسراییل از دشمنانشان نجات داده شدند. از این رو موسی در این روز روزه می‌گرفت.” محمد پاسخ داد “ما به موسی از شما نزدیکتریم” سپس محمد روزه گرفت و به مسلمانان دستور روزه داد ز این رو احتمالا در بین سال‌های ۱ تا ۱۰ هجری که تقویم اعراب با تقویم یهودیان همخوانی داشته‌است روز عاشورا و روز یوم کیپور با یکدیگر یکسان بودند و بعد از ایه نسی و ممنوعیت سال‌های ۱۳ ماهه این دو روز از یکدیگر جدا شدند[Mahmud Effendi (۱۸۵۸), as discussed in Sherrard Beaumont Burnaby, Elements of the Jewish and Muhammadan calendars (London: ۱۹۰۱), pp. ۴۶۰–۴۷۰.] حال با وجود منابعی چون صحیح بخاری و صحیح مسلم و ابن عباس و منابع بر اینکه تقویم اعراب و یهود در ان روز با هم یکی باز هم این قضیه منتفی است و علما ان را رد میکنند راجب ان توضیح دهید و رفع شبهه کنید

عده ای از علمای اهل سنت قائل شدند که روزه روز عاشوراء سنت قوم یهود بوده که پیامبر(ص) آنرا تأیید کرده است. و در منابع تاریخی ذکر کرده اند؛ که روزه گرفتن روز عاشوراء، به عفو بنی اسرا ئیل از جانب خداوند در صحرای سینا باز می گردد؛ آنگاه که حضرت موسی اولین بار، چهل روز در کوه سینا توقف ...

ادامه مطلب »

امده که :((در بین مسلمانان سنی روز دهم محرم (عاشورا) روز جشن محسوب می‌شود. دلیل این امر ان است که در حدیث معروفی در کتاب صحیح مسلم (حدیث ۲۴۹۹) نقل شده‌است که وقتی محمد به همراه پیروانش به مدینه رسید روز ۱۰ محرم بود. این روز در ان زمان با روز یوم کیپور یکی بود و یهودیان مدینه در ان روز روزه گرفته بودند. محمد به پیروان خود دستور داد که ان‌ها نیز روزه بگیرند [Sahih Bukhari Book ۳۱ Hadith ۲۲۲, Book ۵۵ Hadith ۶۰۹, and Book ۵۸ Hadith ۲۷۹, [۱]; Sahih Muslim Book ۶ Hadith ۲۵۱۸, ۲۵۱۹, ۲۵۲۰] در حدیث دیگری از ابن‌عباس نقل شده‌است که وقتی محمد به مدینه رسید مشاهده کرد که یهودیان روزه گرفته‌اند او پرسید “به چه دلیل این روز برای شما اهمیت دارد که روزه گرفته‌اید؟ ” ان‌ها گفتند “این روز خوبی است زیرا روزی است که در ان فرزندان اسراییل از دشمنانشان نجات داده شدند. از این رو موسی در این روز روزه می‌گرفت.” محمد پاسخ داد “ما به موسی از شما نزدیکتریم” سپس محمد روزه گرفت و به مسلمانان دستور روزه داد ز این رو احتمالا در بین سال‌های ۱ تا ۱۰ هجری که تقویم اعراب با تقویم یهودیان همخوانی داشته‌است روز عاشورا و روز یوم کیپور با یکدیگر یکسان بودند و بعد از ایه نسی و ممنوعیت سال‌های ۱۳ ماهه این دو روز از یکدیگر جدا شدند[Mahmud Effendi (۱۸۵۸), as discussed in Sherrard Beaumont Burnaby, Elements of the Jewish and Muhammadan calendars (London: ۱۹۰۱), pp. ۴۶۰–۴۷۰.] حال با وجود منابعی چون صحیح بخاری و صحیح مسلم و ابن عباس و منابع بر اینکه تقویم اعراب و یهود در ان روز با هم یکی باز هم این قضیه منتفی است و علما ان را رد میکنند راجب ان توضیح دهید و رفع شبهه کنید

عده ای از علمای اهل سنت قائل شدند که روزه روز عاشوراء سنت قوم یهود بوده که پیامبر(ص) آنرا تأیید کرده است. و در منابع تاریخی ذکر کرده اند؛ که روزه گرفتن روز عاشوراء، به عفو بنی اسرا ئیل از جانب خداوند در صحرای سینا باز می گردد؛ آنگاه که حضرت موسی اولین بار، چهل روز در کوه سینا توقف ...

ادامه مطلب »

جبرییل بر ادم سجده کرده پس مقام جبرییل از ادم کمتر است پس چگونه ادم در عالم طبیعت بود و جبرییل در عالم عقل ؟ موجودات عالم لاهوت چه موجوداتی هستند؟ ایا از رسول خدا هم مقام بالاتری دارند(موجودات عالم لاهوت)؟ قبل از این عالم عالمی دیگری بود و قبل از ان هم همینطور تا بینهایت الان سوالی که پیش میاد اینه که انسان حتی از تمام ان موجودات که در ان عالم ها بودند هم مقام بالاتری داشتند ایا موجودی در ان موجودات پیدا می شود که مقامی بالاتر از حضرت محمد داشته باشد؟

برترین مخلوق الهی و گل سر سبد کل مخلوقات هستی ، وجود مقدس حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله است. تفکیک بین ( ( ویژگی های اولیه خلقت انسان ) ) و ( ( کمالات اکتسابی ناشی از عمل اختیاری ) ) . توضیح : الف) انسان از نظر ذاتی و در خلقت اولیه ، بر موجودات زمینی ...

ادامه مطلب »

جبرییل بر ادم سجده کرده پس مقام جبرییل از ادم کمتر است پس چگونه ادم در عالم طبیعت بود و جبرییل در عالم عقل ؟ موجودات عالم لاهوت چه موجوداتی هستند؟ ایا از رسول خدا هم مقام بالاتری دارند(موجودات عالم لاهوت)؟ قبل از این عالم عالمی دیگری بود و قبل از ان هم همینطور تا بینهایت الان سوالی که پیش میاد اینه که انسان حتی از تمام ان موجودات که در ان عالم ها بودند هم مقام بالاتری داشتند ایا موجودی در ان موجودات پیدا می شود که مقامی بالاتر از حضرت محمد داشته باشد؟

برترین مخلوق الهی و گل سر سبد کل مخلوقات هستی ، وجود مقدس حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله است. تفکیک بین ( ( ویژگی های اولیه خلقت انسان ) ) و ( ( کمالات اکتسابی ناشی از عمل اختیاری ) ) . توضیح : الف) انسان از نظر ذاتی و در خلقت اولیه ، بر موجودات زمینی ...

ادامه مطلب »

سلام سوال احکام دارم. مرجع من ایت‌الله سیستانی هستن چند سال پیش پدر شوهرم به ما مبلغ قابل توجهی پول دادن الان بعداز گذشت چند سال منت اون پولی که به ماداده رو سرمون میزاره وازمون میخواد که بهش پس بدیم ماهم اون پول رو خرج خرید خونه کردیم وچیزی نداریم که بهش پس بدیم حکم چی هستش.

اگر پول را به عنوان قرض به شما داده باید به شما مهلت بدهد تا به تدریج به او بر گردانید لکن اگر عنوان هدیه داشته است که درواقع به پسرش بخشیده است پشیمانی سودی ندارد و شرعا حق مطالبه ندارد ( منهاج الصالحین ایت الله سیستانی ج 1 ص 353 م 1320 ))

ادامه مطلب »

سلام سوال احکام دارم. مرجع من ایت‌الله سیستانی هستن چند سال پیش پدر شوهرم به ما مبلغ قابل توجهی پول دادن الان بعداز گذشت چند سال منت اون پولی که به ماداده رو سرمون میزاره وازمون میخواد که بهش پس بدیم ماهم اون پول رو خرج خرید خونه کردیم وچیزی نداریم که بهش پس بدیم حکم چی هستش.

اگر پول را به عنوان قرض به شما داده باید به شما مهلت بدهد تا به تدریج به او بر گردانید لکن اگر عنوان هدیه داشته است که درواقع به پسرش بخشیده است پشیمانی سودی ندارد و شرعا حق مطالبه ندارد ( منهاج الصالحین ایت الله سیستانی ج 1 ص 353 م 1320 ))

ادامه مطلب »

اوضاع شام از منظر خطبه امام سجاد (ع) چرا برای اهل بیت دشوار بود و ریشه ان چه بود؟

بازشناسی خطبه امام سجاد علیه السلام و شناخت اهمیت آن، نیازمند آشنایی با وضعیت اجتماعی و سیاسی شام در آن زمان است. از این رو، پیش از پرداختن به فرازهای خطبه حضرت، لازم است مطالبی در این باره مطرح شود. شام که پیش تر تحت سیطره امپراطوری روم بود، در سال ۱۴ق جزء حکومت اسلامی شد. مردم شام به سبب ...

ادامه مطلب »

اوضاع شام از منظر خطبه امام سجاد (ع) چرا برای اهل بیت دشوار بود و ریشه ان چه بود؟

بازشناسی خطبه امام سجاد علیه السلام و شناخت اهمیت آن، نیازمند آشنایی با وضعیت اجتماعی و سیاسی شام در آن زمان است. از این رو، پیش از پرداختن به فرازهای خطبه حضرت، لازم است مطالبی در این باره مطرح شود. شام که پیش تر تحت سیطره امپراطوری روم بود، در سال ۱۴ق جزء حکومت اسلامی شد. مردم شام به سبب ...

ادامه مطلب »

روز شهادت جناب مختار (ره) دقیقا چگونه بود؟

14 رمضان سال 68 در سن 67سالگی کشته شدند.در تاریخ آمده است مختار در حالی که سوار بر اسب بود، مردانه می جنگید اما از هر سو او را محاصره کرده بودند. دو برادر از قبیله بنی حنیفه به نام های طرفه و طریف، او را غافلگیر کردند و مورد حمله قرار دادند و ضربات سخت و کاری بر مختار ...

ادامه مطلب »

روز شهادت جناب مختار (ره) دقیقا چگونه بود؟

14 رمضان سال 68 در سن 67سالگی کشته شدند.در تاریخ آمده است مختار در حالی که سوار بر اسب بود، مردانه می جنگید اما از هر سو او را محاصره کرده بودند. دو برادر از قبیله بنی حنیفه به نام های طرفه و طریف، او را غافلگیر کردند و مورد حمله قرار دادند و ضربات سخت و کاری بر مختار ...

ادامه مطلب »

سلام ایا تمام برادران حضرت یوسف علیه السلام توبه کردند؟ و اگه توبه کرده اند ایا توبه هاشون مورد قبول پروردگار شد حتی یهودا

از ظاهر آیات اینطور استفاده می‌شودقالَ لا تَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللَّهُ لَکُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ (92)…قالُوا یا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا کُنَّا خاطِئِینَ ( 97) قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبِّی إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ (98) در آیات فوق مى خوانیم که یوسف در برابر اظهار ندامت برادران گفت” یَغْفِرُ اللَّهُ لَکُمْ”: خداوند شما را بیامرزد” ولى یعقوب ...

ادامه مطلب »

سلام ایا تمام برادران حضرت یوسف علیه السلام توبه کردند؟ و اگه توبه کرده اند ایا توبه هاشون مورد قبول پروردگار شد حتی یهودا

از ظاهر آیات اینطور استفاده می‌شودقالَ لا تَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللَّهُ لَکُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ (92)…قالُوا یا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا کُنَّا خاطِئِینَ ( 97) قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبِّی إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ (98) در آیات فوق مى خوانیم که یوسف در برابر اظهار ندامت برادران گفت” یَغْفِرُ اللَّهُ لَکُمْ”: خداوند شما را بیامرزد” ولى یعقوب ...

ادامه مطلب »

راستش من خیلی دلم میخواست عاقبت پسر مختار بدونم چی شد

در مورد عاقبت فرزندان مختار اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. در حقیقت پس از حرکت مختار گزارشی از ظهور و بروز جدی فرزندان وی در عرصه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جز مواردی اندک که در ضمن منابع مختصر اشاره شد، دیده نمی­شود و از این رو شاید منابع مرتبط، زندگی‌نامه مستقلی برای این افراد ارائه نکرده و به دنبال آن، ...

ادامه مطلب »