اینستاگرام علوم غریبه : zodiac720@

مذهبی

برده‌داری مدرن در ایران و سکوت تاریخ‌نگاری ملی‌گرا

رابطه بین حاجی فیروز یا سیاه‌بازی با تاریخ برده‌داری مدرن در ایران بدیهی است و انکارناپذیر. اما مسأله اصلی این است که روند تاریخ‌نگاری ملی‌گرایانه در ایران با چه ترفندی بر نهاد برده‌داری سرپوش گذاشته است و چه طور حافظه جمعی توجیه‌‌گر، نشانه‌های بدیهی این تاریخ را ــ مثلا در همین حاجی فیروز ــ به رسمیت نمی‌شناسد.

ادامه مطلب »

برده‌داری مدرن در ایران و سکوت تاریخ‌نگاری ملی‌گرا

رابطه بین حاجی فیروز یا سیاه‌بازی با تاریخ برده‌داری مدرن در ایران بدیهی است و انکارناپذیر. اما مسأله اصلی این است که روند تاریخ‌نگاری ملی‌گرایانه در ایران با چه ترفندی بر نهاد برده‌داری سرپوش گذاشته است و چه طور حافظه جمعی توجیه‌‌گر، نشانه‌های بدیهی این تاریخ را ــ مثلا در همین حاجی فیروز ــ به رسمیت نمی‌شناسد.

ادامه مطلب »

برده‌داری مدرن در ایران و سکوت تاریخ‌نگاری ملی‌گرا

رابطه بین حاجی فیروز یا سیاه‌بازی با تاریخ برده‌داری مدرن در ایران بدیهی است و انکارناپذیر. اما مسأله اصلی این است که روند تاریخ‌نگاری ملی‌گرایانه در ایران با چه ترفندی بر نهاد برده‌داری سرپوش گذاشته است و چه طور حافظه جمعی توجیه‌‌گر، نشانه‌های بدیهی این تاریخ را ــ مثلا در همین حاجی فیروز ــ به رسمیت نمی‌شناسد.

ادامه مطلب »

آقای جلیلی، شما ملت را آدم حساب نمی‌کنید

سعید جلیلی که به خوبی توانسته بود سکوت خودش را در مورد همه چیز_حتی کشتار صدها نفر از مردم_ کاملا حفظ کند، حالا سر ماجرای توافق‌نامه ایران و چین، داد و فریادش به آسمان برخاسته! چرا؟ چون رعیت که نباید بداند در کشور چه خبر است.

ادامه مطلب »

آقای جلیلی، شما ملت را آدم حساب نمی‌کنید

سعید جلیلی که به خوبی توانسته بود سکوت خودش را در مورد همه چیز_حتی کشتار صدها نفر از مردم_ کاملا حفظ کند، حالا سر ماجرای توافق‌نامه ایران و چین، داد و فریادش به آسمان برخاسته! چرا؟ چون رعیت که نباید بداند در کشور چه خبر است.

ادامه مطلب »

آقای جلیلی، شما ملت را آدم حساب نمی‌کنید

سعید جلیلی که به خوبی توانسته بود سکوت خودش را در مورد همه چیز_حتی کشتار صدها نفر از مردم_ کاملا حفظ کند، حالا سر ماجرای توافق‌نامه ایران و چین، داد و فریادش به آسمان برخاسته! چرا؟ چون رعیت که نباید بداند در کشور چه خبر است.

ادامه مطلب »

کره انگوری چیست؟

وقتی دوستانی از خشکی و کم آبی ایران و نیاز به تعطیلی کشاورزی می‌گویند من صدها مثال از دانش بومی پدرانمان یادم می‌آید که چه راه‌های علمی و کاربردی برای مدیریت آب و کشاورزی در این سرزمین همیشه خشک داشتند.

ادامه مطلب »

کره انگوری چیست؟

وقتی دوستانی از خشکی و کم آبی ایران و نیاز به تعطیلی کشاورزی می‌گویند من صدها مثال از دانش بومی پدرانمان یادم می‌آید که چه راه‌های علمی و کاربردی برای مدیریت آب و کشاورزی در این سرزمین همیشه خشک داشتند.

ادامه مطلب »

کره انگوری چیست؟

وقتی دوستانی از خشکی و کم آبی ایران و نیاز به تعطیلی کشاورزی می‌گویند من صدها مثال از دانش بومی پدرانمان یادم می‌آید که چه راه‌های علمی و کاربردی برای مدیریت آب و کشاورزی در این سرزمین همیشه خشک داشتند.

ادامه مطلب »

علی‌بن‌محمد سمری؛ آخرین نائب خاص امام عصر

سه سال همین روز و شب‌ها بود که رسیده بودم سامرا و کنار سرداب جاخوش کرده بودم. نه این‌که روبه‌راه باشم و زیارت‌های حضرت را پشت سر هم رج بزنم؛ نه. خسته از همه چیز، فقط جایی پیدا کرده بودم که حال و هوایش، حال و هوایم را عوض کند.

ادامه مطلب »

علی‌بن‌محمد سمری؛ آخرین نائب خاص امام عصر

سه سال همین روز و شب‌ها بود که رسیده بودم سامرا و کنار سرداب جاخوش کرده بودم. نه این‌که روبه‌راه باشم و زیارت‌های حضرت را پشت سر هم رج بزنم؛ نه. خسته از همه چیز، فقط جایی پیدا کرده بودم که حال و هوایش، حال و هوایم را عوض کند.

ادامه مطلب »

علی‌بن‌محمد سمری؛ آخرین نائب خاص امام عصر

سه سال همین روز و شب‌ها بود که رسیده بودم سامرا و کنار سرداب جاخوش کرده بودم. نه این‌که روبه‌راه باشم و زیارت‌های حضرت را پشت سر هم رج بزنم؛ نه. خسته از همه چیز، فقط جایی پیدا کرده بودم که حال و هوایش، حال و هوایم را عوض کند.

ادامه مطلب »

در پناهِ دولت!

یکی از همکاران از دوستِ ایام دبیرستان خود می‌گفت و اینکه با هدف کسب نان حلال و کمک به تولید و رونق کشاورزی، سرمایه خود را به روستا برده و با خرید چندین قطعه زمین ناهموار و بلااستفاده و مسطح کردن آنها و سپس ایجاد شبکه آبیاری قطره ای و بارانی و ...

ادامه مطلب »

در پناهِ دولت!

یکی از همکاران از دوستِ ایام دبیرستان خود می‌گفت و اینکه با هدف کسب نان حلال و کمک به تولید و رونق کشاورزی، سرمایه خود را به روستا برده و با خرید چندین قطعه زمین ناهموار و بلااستفاده و مسطح کردن آنها و سپس ایجاد شبکه آبیاری قطره ای و بارانی و ...

ادامه مطلب »

در پناهِ دولت!

یکی از همکاران از دوستِ ایام دبیرستان خود می‌گفت و اینکه با هدف کسب نان حلال و کمک به تولید و رونق کشاورزی، سرمایه خود را به روستا برده و با خرید چندین قطعه زمین ناهموار و بلااستفاده و مسطح کردن آنها و سپس ایجاد شبکه آبیاری قطره ای و بارانی و ...

ادامه مطلب »

یک سند شهربانی و نکاتی از سیره مبارزاتی امام خمینی!

برگه مواجهه حضوری «محمدصادق امانی همدانی» و «محمدباقر محی الدین انواری» از مجموعه اسناد شهربانی کل کشور به تاریخ ۴ اسفند ۱۳۴۴ درباره ترور حسنعلی منصور حاوی نکات بسیار مهمی است که در این نوشته به آن می پردازم.

ادامه مطلب »

یک سند شهربانی و نکاتی از سیره مبارزاتی امام خمینی!

برگه مواجهه حضوری «محمدصادق امانی همدانی» و «محمدباقر محی الدین انواری» از مجموعه اسناد شهربانی کل کشور به تاریخ ۴ اسفند ۱۳۴۴ درباره ترور حسنعلی منصور حاوی نکات بسیار مهمی است که در این نوشته به آن می پردازم.

ادامه مطلب »

یک سند شهربانی و نکاتی از سیره مبارزاتی امام خمینی!

برگه مواجهه حضوری «محمدصادق امانی همدانی» و «محمدباقر محی الدین انواری» از مجموعه اسناد شهربانی کل کشور به تاریخ ۴ اسفند ۱۳۴۴ درباره ترور حسنعلی منصور حاوی نکات بسیار مهمی است که در این نوشته به آن می پردازم.

ادامه مطلب »

جمعیت محافظه‌کار، خرداد ماه ۱۲۸۶ تا تیرماه ۱۲۹۸

انقلاب مرداد ماه ۱۲۸۵ قیام توده‌های شهری بود.‌ صنعتگر و استادکار، بازرگان ثروتمند و تاجر خرده پا، عمده فروش و دست فروش دوره گرد، دکان دار و پادوی مزد بگیر، علما و طلاب، مسلمان و غیرمسلمان، همگی به همدیگر پیوستند تا دربار را در هم بشکنند.

ادامه مطلب »

جمعیت محافظه‌کار، خرداد ماه ۱۲۸۶ تا تیرماه ۱۲۹۸

انقلاب مرداد ماه ۱۲۸۵ قیام توده‌های شهری بود.‌ صنعتگر و استادکار، بازرگان ثروتمند و تاجر خرده پا، عمده فروش و دست فروش دوره گرد، دکان دار و پادوی مزد بگیر، علما و طلاب، مسلمان و غیرمسلمان، همگی به همدیگر پیوستند تا دربار را در هم بشکنند.

ادامه مطلب »

جمعیت محافظه‌کار، خرداد ماه ۱۲۸۶ تا تیرماه ۱۲۹۸

انقلاب مرداد ماه ۱۲۸۵ قیام توده‌های شهری بود.‌ صنعتگر و استادکار، بازرگان ثروتمند و تاجر خرده پا، عمده فروش و دست فروش دوره گرد، دکان دار و پادوی مزد بگیر، علما و طلاب، مسلمان و غیرمسلمان، همگی به همدیگر پیوستند تا دربار را در هم بشکنند.

ادامه مطلب »

۵ اشتباه بزرگ معماری در جهان

دنیای معماری سرشار از شاهکارهای زیبا و مسحور کننده‌ای است که هر یک به نوعی افتخاری برای کشورشان محسوب می‌شود اما در نقطه مقابل، گاهی بزرگترین معماران جهان هم اشتباهاتی مرتکب می‌شوند که تبعاتی بسیار جدی دارد.

ادامه مطلب »

۵ اشتباه بزرگ معماری در جهان

دنیای معماری سرشار از شاهکارهای زیبا و مسحور کننده‌ای است که هر یک به نوعی افتخاری برای کشورشان محسوب می‌شود اما در نقطه مقابل، گاهی بزرگترین معماران جهان هم اشتباهاتی مرتکب می‌شوند که تبعاتی بسیار جدی دارد.

ادامه مطلب »

۵ اشتباه بزرگ معماری در جهان

دنیای معماری سرشار از شاهکارهای زیبا و مسحور کننده‌ای است که هر یک به نوعی افتخاری برای کشورشان محسوب می‌شود اما در نقطه مقابل، گاهی بزرگترین معماران جهان هم اشتباهاتی مرتکب می‌شوند که تبعاتی بسیار جدی دارد.

ادامه مطلب »

سده مهربانی در پیش رو است…

دوست و همکار اندیشمندم آقای دکتر محمدرضا سرکار آرانی (استاد درس پژوهی در دانشگاه ناگویا ژاپن) پرسیدند در این دوره کرونا چه چیزی در من به طور شخصی اتفاق افتاد؟ گفتم در این دوره بسیار بازاندیشی کردم و درباره بازاندیشی هم بسیار نوشتم.

ادامه مطلب »

سده مهربانی در پیش رو است…

دوست و همکار اندیشمندم آقای دکتر محمدرضا سرکار آرانی (استاد درس پژوهی در دانشگاه ناگویا ژاپن) پرسیدند در این دوره کرونا چه چیزی در من به طور شخصی اتفاق افتاد؟ گفتم در این دوره بسیار بازاندیشی کردم و درباره بازاندیشی هم بسیار نوشتم.

ادامه مطلب »

پاسخ به پرسش‌های متداول در ارتباط با ویروس کرونا

ویروس‌های کرونا خانواده بزرگی از ویروس‌ها هستند که می‌توانند حیوانات و انسانها را بیمار کنند. تعداد زیادی از ویروس‌های کرونا که تاکنون شناخته شده اند، موجب ابتلا به طیفی از عفونت‌های دستگاه تنفسی در انسانها می‌شون که از سرماخوردگی تا ابتلا به بیماریهای شدیدتری مثل سندروم تنفسی خاورمیانه مرس- MERS و سندروم تنفسی حاد سارس- SARS متغیر هستند.

ادامه مطلب »

تاریخ، شرکت بیمه نیست

کارل مارکس اندیشمند آلمانی در کتاب هجدهم برومر لویی بناپارت گفته است: «این آدمیان هستند که تاریخ خود را می سازند، ولى نه آن گونه که خود می خواهند، یا در شرایطى که خود برگزیده باشند؛ بل که در شرایط داده شده‌اى که بازمانده از گذشته است و خود، یک راست با آن درگیرند».

ادامه مطلب »