خانه » همه » مذهبی

مذهبی

شخصی نسبت های بدی به امام حسن داده ولی برای تمام این ها سند اورده اگر میشود توضیح دهید ایا این مدارک صحیح است توضیح دهید (شماره به شماره اگر میشود از عدد ۲ تا ۵) ((۲) رابطه امام حسن با معاویه چگونه بود؟ به نقل از طبری, امام حسن هیچ علاقه ای به درگیری و جنگ با معاویه بر سر خلافت نداشت, بلکه می‌خواست هر چه می تواند از معاویه بگیرد و به عیش و نوش و زنبارگی‌اش بپردازد.(تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفحه ۲۷۱۳) ۳) ماجرای صلح امام حسن و معاویه چه بود؟ در سال چهلم پس از هجرت بعد از کشته شدن علی, قسمتی از مردم عراق با امام حسن بیعت کردند. اولین کسی که با امام حسن بیعت کرد قیس بن سعد بود. قیس بن سعد سردار سپاهی بود که حضرت علی با چهل هزار شخص برای نگهبانی از اعراب در اذربایجان اماده کرده بود. سپس امام حسن با لشگر بسوی مداین حرکت کرد و قیس بن سعد را بهمراه دوازده هزار نفر به سمت مسکن جایی که معاویه با سپاه شام در انجا اردو زده بود روانه کرد. در این میان که امام حسن در مداین اردو زده بود در میان سپاه شایعه شد که قیس بن سعد کشته شده و لشگر امام حسن شروع به فرار کردند و سراپرده امام حسن را غارت نمودند انچنانکه برای بردن فرشی که زیر پای خود داشت به وی ضربت زدند. چون حسن پراکندگی کار خود بدید پیک نزد معاویه فرستاد و طلب صلح کرد.(تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفحه ۲۷۱۴) ۴) شرایط صلح امام حسن با معاویه چه بود؟ الف: انچه در بیت المال کوفه هست به امام حسن تعلق گیرد و هم چنین خراج شهر دارابگرد(از شهرهای ایران) متعلق به امام حسن شود. (تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفخه ۲۷۱۵) ب: هر سال مبلغ دو میلیون درهم نیز به امام حسین پرداخت شود.(اخبارالطوال ، صفحه ۲۶۵) ۴) رابطه معاویه با امام حسین و امام حسن پس از صلح با امام حسن چگونه بود؟ الف: در سفرهای معاویه به مکه و مدینه امام حسن و امام حسین از اولین کسانی بودند که به پیشواز معاویه می‌شتافتند و معاویه را در اغوش می‌گرفتند. (اخبار الطوال، صفحه ۲۴۳) (روضه الصفا ، جلد ۳ ، صفحه ۸۰-۸۳) ب: رابطه امام حسین با معاویه به شکلی بود که در سال ۴۹ هجرت بفرمان معاویه در جنگ قسطنطنیه شرکت کرد. (زندگانی امام حسین، صفحه ۱۲۲) ت: امام حسین در نامه ای که به معاویه نوشت تاکید کرد من خواهان مقابله و جنگ با تو نیستم و به یارانش گفت: تا زمانی که معاویه زنده است باید خانه نشینی را پیشه خود سازید. (اخبار الطوال، صفخه ۲۷۲) (روضه الصفا، جلد ۳ ، صفحه ۱۵) ۵) مقرری سالیانه امام حسن و امام حسین در زمان خلیفه‌گری عمر و معاویه چقدر بود؟ مقرری امام حسن و امام حسین در زمان عمر سالیانه ۵ هزاردرهم بود که در زمان خلیفه گری معاویه به سالی یک میلیون درهم (معادل ۴ هزار کیلو نقره) رسید. (تاریخ تمدن اسلام ، جلد ۴ ، صفحه ۸۸)

جواب اجمالی : -می‌توانیم اینطور تحلیل کنیم که عمده سوال شما که به چند سوال تقسیم شده است بیشتر سوال از اعتبار تاریخ طبری است تا خود حوادث مطرح شده. – تمام موارد نقل شده در باره رابطه امام حسن ع و امام حسین ع و مفاد صلح نامه امام حسن ع با معاویه از تاریخ طبری نقل شده است ...

ادامه مطلب »

ایا متن زیر با توجه به سندش واقعی است؟؟؟ توضیح دهید اگر بله چرا حضرت سکینه چنین حرفی زده؟؟ ((پس از ان بازماندگان امام حسین به خانه یزید رفتند و از زنان خاندان معاویه کس نماند که گریه کنان به پیشواز نیامده باشد. سه روز عزای حسین گرفتند و یزید همواره این جمله می گفت: خدا عبیدالله بن زیاد را لعنت کند به خدا اگر کار حسین به دست من بود هر چه می خواست می پذیرفتم حتی با تلف شدن جان یکی از فرزندانم مرگ را از حسین دور می‌کردم ولی خدا چنان مقدر کرده بود. سپس یزید کس نزد زنان فرستاد که از تو چه گرفته اند هر که هر چه گفت دو برابر انرا به انها داد بطوریکه سکنیه (دختر امام حسین ) گفت :هیچ کس را که منکر خدا باشد از یزید بن معاویه بهتر ندیدم. انها را به همراه محافظی پارسا به مدینه فرستاد.(تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفحه ۳۰۷۷)))

جواب: در پاسخ چند نکته اشاره می شود .– در باره حضرت سکینه دختر امام حسین(ع) ، حضور او در کربلا ،ازدواج های او ، سن او ، شخصیت او ، نقل قول ها از او ، و… در منابع تاریخی اختلاف وجود دارد .– گزارش تاریخ طبری در باره برخی از وقایع و حوادث کربلا دقیق و صحیح نیست ...

ادامه مطلب »

ایا این حسینین( ع) در فتح تیران همراه سربازان به ایران امده بودند و در فتح قسمت هایی از شمال کشور که در خونریزی جنایت بسیار شده شرکت داشتند با توجه به چند منبع درست است؟؟؟ من بسیار مطلب در این باره خواندم یکی از ان ها را که متاسفانه شبهه بیشتری داشت را میگذارم و اگر میشود نه در باره متن بلکه درباره حضور این دو امام در جنگ های ایران توضیح دهید( متن فقط برای این است که حدود شیهه ای که در ذهنم است را متوجه شوید ) ((متین ظفرمنش: این متن به نقل از کتاب تاریخ طبرى و کتاب فتوح البلدان البلاذری که از معتبرترین کتب تاریخى مسلمانان میباشند و همچنین کتاب زندگانى امام حسین نوشته زین العابدین رهنما تنظیم شده است. محمد بن جریر طبری نویسنده کتاب تاریخ طبرى که یکى از بزرگترین علماى مسلمان و مفسرین قران بوده است در مورد شرکت کردم فرزندان امام على یعنى حسن و حسین در کشتار ایرانیان می نویسد :” سعید ابن عاص” لشگری راهی گرگان نمود، مردم انجا از راه صلح امدند. سپس ۱۰۰ هزار درهم خراج و گاه ۲۰۰ هزار درهم خراج به اعراب میدادند. لیکن قرارداد از طرف ایرانیان برهم خورد و انان از دادن خراج به مدینه سرباز زدند و از اسلام گریزان شدند. یکی از شهرهای کرانه جنوب شرقی دریای خزر، شهر “تمیشه” بود که به سختی با سپاه اسلام نبرد کرد. “سعید بن عاص” شهر را محاصره کرد و انگاه که اذوقه شهر به اتمام رسید مردم از گرسنگی زنهار (امان) خواستند و به ان شرط که سپاه “سعید ابن عاص” مردمان شهر را نکشد با او قرار صلح گذاشتند. او نیز این شرط را قبول کرده و سوگند یاد کرد که یک نفر را نکشد!!! لیکن بعد از عقد قرار داد سعید تمام مردمان شهر را به جز یک نفر را در دره ای گرد اورد و تمام افراد شهر را از لب تیغ گذراند. در واقع او به وعده اش عمل کرد و به سوگندش وفادار ماند و همه ان مردمی که منظور او از یک نفر را “هیچکس” می پنداشتند را سر برید. طبرى در ادامه داستان نام افراد نامدارى که در لشکر سعید بن عاص شرکت داشتند را چنین مینویسد: عبدالله بن عمر بن خطاب – عبدالله بن عباس – عبدالله بن زیبر – حسن ابن علی بن ابیطالب(امام حسن) – حسین ابن علی بن ابیطالب(امام حسین) از جمله کسانى بودند که در این فتح بزرگ شرکت داشتند. منابع: ۱) کتاب تاریخ طبری – محمد جریر طبری – ترجمه ابوالقاسم پاینده – جلد پنجم – چاپ تهران – صفحه ۲۱۱۶ ۲) فتوح البلدان نوشته احمد بن یحیى بلاذرى صفحه ۳۰۳ عثمان در سال ۲۹ هجرى سعید بن عاص را والى کوفه کرد و عبدالله بن عامر کریز را والى بصره. مرزبان طوس به این دو نفر نامه نوشت و انها را به خراسان دعوت کرد و گفت هرکدام در انجا فاتح شدند، مالک انجا شناخته میشوند. هر دو نفر حرکت کردند، عبدالله از او پیشى گرفت و سعید نیز به سوى طبرستان رفت که انجا را فتح کند و در سپاه او حسن و حسین فرزندان على ابن ابیطالب نیز بودند.(منبع:فتوح البلدان صفحه ۱۵۲) مردم گیلان و طبرستان و دیلمستان سالها در برابر هجوم سپاهیان عرب پایدارى و مقاومت کردند و در حقیقت، اعراب مسلمان هیچگاه نتوانستند گیلان، طبرستان و دیلمستان را تصرف کنند. در زمان عثمان اعراب براى فتح طبرستان تلاش بسیار کردند و سعید بن عاص بدستور عثمان به سوى طبرستان روانه شد. در این یورش امام حسن و امام حسین (فرزندان امام على) او را همراهى میکردند. زین العابدین راهنما در کتاب زندگانى امام حسین جلد دوم ، فصل سوم در اینباره چنین نوشته است: در سال سى ام هجرى یعنى ۷ سال پس از به خلافت رسیدن عثمان، ان فرمانده ماجراجوى عرب(سعید بن عاص) را با نیروى تازه نفس از کوفه به سوى طب

یکی از مسائلی که چند سالی است به آن دامن زده می‌شود، فتوحات سرزمین ایران است. فتوحاتی که از زمان خلیفه اوّل ابوبکر شروع شد و تا زمان خلفای عباسی ادامه داشت. در این میان آن‌چه برای ما مهم است جواب این سؤال است که آیا فرزندان امیرالمومنین(علیه‌السلام) به خصوص امام حسن و امام حسین(علیهماالسلام) در این جنگ‌ها و فتوحات ...

ادامه مطلب »

ایا این حسینین( ع) در فتح تیران همراه سربازان به ایران امده بودند و در فتح قسمت هایی از شمال کشور که در خونریزی جنایت بسیار شده شرکت داشتند با توجه به چند منبع درست است؟؟؟ من بسیار مطلب در این باره خواندم یکی از ان ها را که متاسفانه شبهه بیشتری داشت را میگذارم و اگر میشود نه در باره متن بلکه درباره حضور این دو امام در جنگ های ایران توضیح دهید( متن فقط برای این است که حدود شیهه ای که در ذهنم است را متوجه شوید ) ((متین ظفرمنش: این متن به نقل از کتاب تاریخ طبرى و کتاب فتوح البلدان البلاذری که از معتبرترین کتب تاریخى مسلمانان میباشند و همچنین کتاب زندگانى امام حسین نوشته زین العابدین رهنما تنظیم شده است. محمد بن جریر طبری نویسنده کتاب تاریخ طبرى که یکى از بزرگترین علماى مسلمان و مفسرین قران بوده است در مورد شرکت کردم فرزندان امام على یعنى حسن و حسین در کشتار ایرانیان می نویسد :” سعید ابن عاص” لشگری راهی گرگان نمود، مردم انجا از راه صلح امدند. سپس ۱۰۰ هزار درهم خراج و گاه ۲۰۰ هزار درهم خراج به اعراب میدادند. لیکن قرارداد از طرف ایرانیان برهم خورد و انان از دادن خراج به مدینه سرباز زدند و از اسلام گریزان شدند. یکی از شهرهای کرانه جنوب شرقی دریای خزر، شهر “تمیشه” بود که به سختی با سپاه اسلام نبرد کرد. “سعید بن عاص” شهر را محاصره کرد و انگاه که اذوقه شهر به اتمام رسید مردم از گرسنگی زنهار (امان) خواستند و به ان شرط که سپاه “سعید ابن عاص” مردمان شهر را نکشد با او قرار صلح گذاشتند. او نیز این شرط را قبول کرده و سوگند یاد کرد که یک نفر را نکشد!!! لیکن بعد از عقد قرار داد سعید تمام مردمان شهر را به جز یک نفر را در دره ای گرد اورد و تمام افراد شهر را از لب تیغ گذراند. در واقع او به وعده اش عمل کرد و به سوگندش وفادار ماند و همه ان مردمی که منظور او از یک نفر را “هیچکس” می پنداشتند را سر برید. طبرى در ادامه داستان نام افراد نامدارى که در لشکر سعید بن عاص شرکت داشتند را چنین مینویسد: عبدالله بن عمر بن خطاب – عبدالله بن عباس – عبدالله بن زیبر – حسن ابن علی بن ابیطالب(امام حسن) – حسین ابن علی بن ابیطالب(امام حسین) از جمله کسانى بودند که در این فتح بزرگ شرکت داشتند. منابع: ۱) کتاب تاریخ طبری – محمد جریر طبری – ترجمه ابوالقاسم پاینده – جلد پنجم – چاپ تهران – صفحه ۲۱۱۶ ۲) فتوح البلدان نوشته احمد بن یحیى بلاذرى صفحه ۳۰۳ عثمان در سال ۲۹ هجرى سعید بن عاص را والى کوفه کرد و عبدالله بن عامر کریز را والى بصره. مرزبان طوس به این دو نفر نامه نوشت و انها را به خراسان دعوت کرد و گفت هرکدام در انجا فاتح شدند، مالک انجا شناخته میشوند. هر دو نفر حرکت کردند، عبدالله از او پیشى گرفت و سعید نیز به سوى طبرستان رفت که انجا را فتح کند و در سپاه او حسن و حسین فرزندان على ابن ابیطالب نیز بودند.(منبع:فتوح البلدان صفحه ۱۵۲) مردم گیلان و طبرستان و دیلمستان سالها در برابر هجوم سپاهیان عرب پایدارى و مقاومت کردند و در حقیقت، اعراب مسلمان هیچگاه نتوانستند گیلان، طبرستان و دیلمستان را تصرف کنند. در زمان عثمان اعراب براى فتح طبرستان تلاش بسیار کردند و سعید بن عاص بدستور عثمان به سوى طبرستان روانه شد. در این یورش امام حسن و امام حسین (فرزندان امام على) او را همراهى میکردند. زین العابدین راهنما در کتاب زندگانى امام حسین جلد دوم ، فصل سوم در اینباره چنین نوشته است: در سال سى ام هجرى یعنى ۷ سال پس از به خلافت رسیدن عثمان، ان فرمانده ماجراجوى عرب(سعید بن عاص) را با نیروى تازه نفس از کوفه به سوى طب

یکی از مسائلی که چند سالی است به آن دامن زده می‌شود، فتوحات سرزمین ایران است. فتوحاتی که از زمان خلیفه اوّل ابوبکر شروع شد و تا زمان خلفای عباسی ادامه داشت. در این میان آن‌چه برای ما مهم است جواب این سؤال است که آیا فرزندان امیرالمومنین(علیه‌السلام) به خصوص امام حسن و امام حسین(علیهماالسلام) در این جنگ‌ها و فتوحات ...

ادامه مطلب »

میگویند یزید وقتی اهل بیت امام حسین در اسارت بودند به ان ها ثروت زیادی و پولی میدهد و ان ها را با ماموری امین راهی خانه شان میکند برای همین دختر امام حسین گفته بین کسانی که منکر خدا هستند کسی را بهتر از یزید ندیدم)) مثل این که این قضیه در تاریخ طبری امده خواستم بدان قضیه چیست ایا واقعی است توضیح دهید؟؟؟؟

در پاسخ چند نکته اشاره می شود .1. گزارش تاریخ طبری در باره برخی از وقایع و حوادث کربلا دقیق و صحیح نیست و با گزارش دیگر منابع همخوانی ندارد .2- در باره ایام اقامت اسرای کربلا در شام و حوادث و وقایع پس از آن در منابع اختلاف وجود دارد .3- این که یزید به اهل بیت مال و ...

ادامه مطلب »

سلام خدا قوت ازکجابفهمیم کاری که داریم انجام میدهیم واقعا مخلصانه برای خداست

«اخلاص»، یکى از فضایل درونى مؤمنان و مردان الهى است که مستلزم پاکى بى شائبه اعمال دینى و عبادت هاى خالصانه است و از هر گونه ریا و انگیزه غیر الهى بدور مى باشد..برخى از نشانه هایى که بوسیله آن مى توان خالصانه بودن نماز را تشخیص داد بدین شرح مى باشد الف – عدم توقّع از دیگران اگر کار ...

ادامه مطلب »

۲) وصیت معاویه بن ابوسفیان به یزید پسرش چه بود؟ پسرکم سفر و رفت و امد را از پیش تو برداشتم و کارها را هموار کردم و اعراب را به طاعت تو دراوردم مگر چهارکس از قریش: اول: حسین‌بن‌علی که مردی است کم خطر, اما نسبتی بزرگ دارد و غرابت با محمد, چنانچه می‌بینم مردم عراق او را به قیام وادار میکنند اگر به او دست یافتی گذشت کن که اگر من باشم گذشت می‌کنم. دوم: عبدالله بن عمر مردی است که کار دین وی را از پا دراورده و اگر کسی جز او نماند, باتو بیعت می‌کند. سوم: عبدالرحمان بن ابوبکر که همه دلبستگی‌های او زن است و سرگرمی وقتی ببیند یارانش کاری کرده‌اند او نیز همان کار را می کند . چهارم: عبدالله بن زبیر که چون شیر اماده جستن است و چون روباه مکاری می‌کند چون به او دست یافتی پاره پاره اش کن. (تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفحه ۲۸۸۸)

در باره سفارش ها و وصیت های معاویه به یزید در منابع تاریخی مطالب متفاوتی وجود دارد در برخی از منابع شیعی و اهل سنت در باره وصیّت معاویه به یزید آمده است ؛شیخ صدوق رحمة اللّه علیه مى گوید: فردى از امام صادق علیه السلام درباره شهادت سیّدالشهداء علیه السلام پرسید؟حضرت فرمودند: پدرم از پدرش این گونه نقل فرمود:معاویه ...

ادامه مطلب »

۳) ماجرای فرار شبانه امام حسین از مدینه به مکه پس از فوت معاویه چه بود؟ پس از فوت معاویه، ولید حاکم مدینه کس نزد امام حسین فرستاد تا که با یزید بیعت کند. حسین به دارالعماره نزد ولید بن عتبه رفت و گفت کسی چون من پنهانی بیعت نمیکند فردا چون مردم را جمع کردی من نیز خواهم امد و با یزید بیعت میکنم. چون شب فرارسید و هوا تاریک شد امام حسین بهمراه دو خواهرش زینب و ام کلثوم و برادرانش ابوبکر و جعفر و عباس و خانواده‌اش پنهانی به مکه گریخت. (تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفحه ۲۹۰۹) (اخبار الطوال ، صفحه ۲۷۶)

با سلام ماجرای فرار شبانه امام حسین از مدینه به مکه تعبیر دقیق و صحیحی نیست بلکه صحیح خروج شبانه امام حسین از مدینه به طرف مکه است و ماجرای خروج شبانه امام را منابع تاریخی چنین نقل کردند :این نوع خروج تاکتیکی شروعی است برای پایه گذاری نهضت بزرگ عاشوراحاکم وقت مدینه ( ولید بن عتبه بن ابی سفیان ...

ادامه مطلب »

ایا امام حسین درکربلا به عمر سعد (فرمانده سپاهیان یزید ) چه پیشنهاداتی داد ؟؟ امام حسین به عمر سعد گفته بود دو اردو را رها خواهیم کرد و با هم به نزد یزید خواهیم رفت. عمر سعد گفت: در این صورت خانه ام را ویران میکنند. امام حسین گفت: من انرا برایت می‌سازم. عمر سعد گفت: املاکم را می‌گیرند. امام حسین گفت: ار املاک خودم در حجاز بهتر از ان به تو می‌دهم. (تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفحه ۳۰۰۸)

غیر از برخی قسمت‌های تاریخ طبری که خیلی هم نیست مثل مقتل ابی مخنف نباید منبع مطالعاتی علمی قرار بگیرد. ملاقات امام حسین ع با عمر سعدامام در مدینه ، مکه و در بین راه تا کربلا ملاقات بسیاری را انجام داد از جمله ملاقات های حضرت، ملاقات با عمربن سعد در کربلا بود امام حسین علیه السلام در ملاقاتهای ...

ادامه مطلب »

۶) پس از انکه سپاهیان یزید درخواست امام حسین را برای عبیدالله بن زیاد(حاکم کوفه) فرستادند وی در پاسخ چه گفت؟ ابتدا عبید الله بن زیاد درخواست امام حسین را پذیرفت اما از انجا که امام حسین به ولید(حاکم مدینه) نیز قول داده بود که با یزید بیعت کند اما شبانه از مدینه به مکه گریخت و همینطور گفته شمر بن‌ذی‌الجوشن که به عبیدالله بن زیاد گفت: اکنون که در سرزمین توست این را از او می‌پذیری؟ به خدا اگر از دیار تو برود و دست در دست تو ننهاده باشد قوت و عزت از ان او باشد و ضعف و ناتوانی از ان تو. باید امام حسین و یارانش به حکم تو تسلیم شوند که اگر عقوبت می‌کنی اختیار عقوبت با تو باشد و اگر می‌بخشی به اختیار تو باشد که به خدا شنیده‌ام عمر سعد (فرمانده سپاهیان یزید که امام حسین را محاصره کرده بودند) و حسین بیشتر شب را در میان دو اردوگاه نشسته اند و با هم سخن می‌کنند. عبیدالله بن زیاد گفت: چه خوب گفتی رای تو درست است. (تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفحه ۳۰۰۹)

تاریخ طبری در باره قیام امام حسین ع کتاب معتبری نیست در این متن به چند نکته اشاره شده است :1- درخواست امام حسین(ع) از عبیدالله بن زیاد امام از عبید الله ابن زیاد حاکم کوفه در خواستی نداشت این یزید بود که به حاکم مدینه ولید ابن عتبه نوشت که از حسین بیعت گیرد و امام بیعت را نپذیرفت ...

ادامه مطلب »

۴) ماجرای سرقت و مصادره کاروانی از کالاهای یزید توسط امام حسین در راه کوفه چه بوده است؟ امام حسین از مکه به سمت کوفه حرکت کرد تا به حوالی تنعیم رسید کاروانی را انجا دید که از جانب حاکم یمن برای یزید فرستاده شده بود. بار کاروان روناس و حله بود که پیش یزید می‌بردند، امام حسین کاروان را بگرفت و همراه ببرد .(تاریخ طبری، جلد ۷ ، صفحه ۲۹۶۸) (اخبار الطوال ، صفحه ۲۹۲)

از شبهاتی که کفار و اسلام ستیزان و دشمنان اهل بیت – علیهم السلام – به صورت گسترده و در چند سال اخیر آن را در فضای مجازی نشر می دهند مربوط به خبر نقل شده در برخی از کتب تاریخی می باشد که در آن امام حسین (ع) دستور توقف کاروان حامل اموال و کالاهای یزید را داده و ...

ادامه مطلب »

متن خواندم که با سند مدرک بود و شبهاتی در ذهنم به وجود اورد خواستم از شما کمک بگیرم که ایا اینها با توجه مدارکش راست است و اینکه اگر بله جریان دقیقا چه بوده ایا امام سجاد و حضرت زینب جوابی برای حرف ها و اعمال معاویه که در متن امده داشتند و در قسمت سه ایا دختر امام حسین واقعا چنین حرفی زده توضیح دهید ( متن شامل چند مورد است اگر میشود هر مورد را جداگانه شماره یک تا سه توضیح دهید و رفع شبهه کنید):(( پس از کشته شدن امام حسین در کربلا رفتار یزید بن معاویه با بازماندگان امام حسین چگونه بود؟ ۱) پس از واقعه کربلا بازماندگان امام حسین را به شام نزد یزید فرستادند که علی‌بن‌حسین نیز در بین انان بود. انگاه یزید رو به علی بن حسین کرد و گفت: ای علی به خدا پدرت حق خویشاوندی مرا رعایت نکرد و با من بر سر قدرتم به نزاع پرداخت و خدا با او چنان کرد که دیدی و این ایه قران را خواند: انچه از رنج و مصایب به شما می رسد همه از دست اعمال زشت خود شماست در صورتیکه خدا بسیاری از اعمال بد را عفو می کند. (سوره شوری . ایه ۳۰) ۲) پس از ان بازماندگان امام حسین به خانه یزید رفتند و از زنان خاندان معاویه کس نماند که گریه کنان به پیشواز نیامده باشد. سه روز عزای حسین گرفتند و یزید همواره این جمله می گفت: خدا عبیدالله بن زیاد را لعنت کند به خدا اگر کار حسین به دست من بود هر چه می خواست می پذیرفتم حتی با تلف شدن جان یکی از فرزندانم مرگ را از حسین دور می‌کردم ولی خدا چنان مقدر کرده بود ۳) . سپس یزید کس نزد زنان فرستاد که از تو چه گرفته اند هر که هر چه گفت دو برابر انرا به انها داد بطوریکه سکنیه (دختر امام حسین ) گفت :هیچ کس را که منکر خدا باشد از یزید بن معاویه بهتر ندیدم. انها را به همراه محافظی پارسا به مدینه فرستاد.(تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفحه ۳۰۷۷)

با تناقضاتی که در رفتار یزید دیده می‌شود این مطالب قابل پذیرش نیست و نمی‌توان اورا تطهیر کرد، بعنوان مثال اگر یزید از عملکرد خود پشیمان شده بود نباید قائله حره در مدینه را دامن می‌زد که طی آن بیش از ده‌هزار نفر به خاک و خون کشیدند. یا چند ماه بعد خانه خدا را به منجنیق بستند و مورد ...

ادامه مطلب »

متن خواندم که با سند مدرک بود و شبهاتی در ذهنم به وجود اورد خواستم از شما کمک بگیرم که ایا اینها با توجه مدارکش راست است و اینکه اگر بله جریان دقیقا چه بوده ایا امام سجاد و حضرت زینب جوابی برای حرف ها و اعمال معاویه که در متن امده داشتند و در قسمت سه ایا دختر امام حسین واقعا چنین حرفی زده توضیح دهید ( متن شامل چند مورد است اگر میشود هر مورد را جداگانه شماره یک تا سه توضیح دهید و رفع شبهه کنید):(( پس از کشته شدن امام حسین در کربلا رفتار یزید بن معاویه با بازماندگان امام حسین چگونه بود؟ ۱) پس از واقعه کربلا بازماندگان امام حسین را به شام نزد یزید فرستادند که علی‌بن‌حسین نیز در بین انان بود. انگاه یزید رو به علی بن حسین کرد و گفت: ای علی به خدا پدرت حق خویشاوندی مرا رعایت نکرد و با من بر سر قدرتم به نزاع پرداخت و خدا با او چنان کرد که دیدی و این ایه قران را خواند: انچه از رنج و مصایب به شما می رسد همه از دست اعمال زشت خود شماست در صورتیکه خدا بسیاری از اعمال بد را عفو می کند. (سوره شوری . ایه ۳۰) ۲) پس از ان بازماندگان امام حسین به خانه یزید رفتند و از زنان خاندان معاویه کس نماند که گریه کنان به پیشواز نیامده باشد. سه روز عزای حسین گرفتند و یزید همواره این جمله می گفت: خدا عبیدالله بن زیاد را لعنت کند به خدا اگر کار حسین به دست من بود هر چه می خواست می پذیرفتم حتی با تلف شدن جان یکی از فرزندانم مرگ را از حسین دور می‌کردم ولی خدا چنان مقدر کرده بود ۳) . سپس یزید کس نزد زنان فرستاد که از تو چه گرفته اند هر که هر چه گفت دو برابر انرا به انها داد بطوریکه سکنیه (دختر امام حسین ) گفت :هیچ کس را که منکر خدا باشد از یزید بن معاویه بهتر ندیدم. انها را به همراه محافظی پارسا به مدینه فرستاد.(تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفحه ۳۰۷۷)

با تناقضاتی که در رفتار یزید دیده می‌شود این مطالب قابل پذیرش نیست و نمی‌توان اورا تطهیر کرد، بعنوان مثال اگر یزید از عملکرد خود پشیمان شده بود نباید قائله حره در مدینه را دامن می‌زد که طی آن بیش از ده‌هزار نفر به خاک و خون کشیدند. یا چند ماه بعد خانه خدا را به منجنیق بستند و مورد ...

ادامه مطلب »

سلاماینکه حضرت اقا در دیدار ۲۴ مهر۹۱ از لزوم رعایت حقوق افراد در فضای مجازی سخن فرمودند،مقصود چیست و چه حقوقی را شامل میشود؟تشکر

منظور رعایت حقوق فردی افراد در فضای مجازی و جلوگیری از هر گونه تجاوز به حریم خصوصی در این فضاست. این حقوق، شامل موارد زیر می شود؛1. حفظ اطلاعات و داده‌هافرد به فراخور شغل یا موقعیت خود برخی اطلاعات را در فضای مجازی قرار می‌دهد یا از طریق ابزارهای ارتباطی رایگان و غیر رایگان، آن را برای دیگران ارسال می‌کند. ...

ادامه مطلب »

ما انسان های بسیاری را در اطراف خود می بینیم که نه تنها از یاد خدا غافل هستند ولی در جذب جنس مخالف و نگاه به جنس مخالف ذره ای دریغ نمی کنند اما خداوند نه تنها مانعی در کغار آن ها قرار نمی دهد بلکه آن ها را به اوج افتخار و شهرت می رساند به طوری که همگان فکر می کنند که او راست است و درست است و دیگران اشتباه از آن گذشته انسان هایی در دنیا هستند که خیلی دوست دارند افراد خوب و مفیدی باشد ولی خداوند همیشه برای آن ها آزمایش و امتحانی قرار خمی دهد ک هیچگاه از پس آن بر نمی آیند و این گونه چطور می توان گفت خداوند همه ی بندگانش را به یک اندازه دوست دارد و چگونه می توان گفت که خداوند عادل است؟

پاسخ: پرسشگر عزیز؛ براساس آنچه از احادیث استفاده مى شود، خداوند گاهى مؤمنان را در دنیا به بلاها و رنج ها مبتلا مى کند تا این گرفتارى ها کفاره گناهان آنان شود و در روز قیامت دیگر چیزى که به خاطر آن عقوبت و کیفر شوند در کار نباشد و آنان را از نعمت خود برخوردار سازد، ولى افرادى که ...

ادامه مطلب »

ما انسان های بسیاری را در اطراف خود می بینیم که نه تنها از یاد خدا غافل هستند ولی در جذب جنس مخالف و نگاه به جنس مخالف ذره ای دریغ نمی کنند اما خداوند نه تنها مانعی در کغار آن ها قرار نمی دهد بلکه آن ها را به اوج افتخار و شهرت می رساند به طوری که همگان فکر می کنند که او راست است و درست است و دیگران اشتباه از آن گذشته انسان هایی در دنیا هستند که خیلی دوست دارند افراد خوب و مفیدی باشد ولی خداوند همیشه برای آن ها آزمایش و امتحانی قرار خمی دهد ک هیچگاه از پس آن بر نمی آیند و این گونه چطور می توان گفت خداوند همه ی بندگانش را به یک اندازه دوست دارد و چگونه می توان گفت که خداوند عادل است؟

پاسخ: پرسشگر عزیز؛ براساس آنچه از احادیث استفاده مى شود، خداوند گاهى مؤمنان را در دنیا به بلاها و رنج ها مبتلا مى کند تا این گرفتارى ها کفاره گناهان آنان شود و در روز قیامت دیگر چیزى که به خاطر آن عقوبت و کیفر شوند در کار نباشد و آنان را از نعمت خود برخوردار سازد، ولى افرادى که ...

ادامه مطلب »

سلام من در برخوردم با یک سنی درمورد هجوم به خانه حضرت زهرا صحبت کردم ایشان هم گفتن ان زمان اصلا خانه های مدینه در نداشته در جوابش چند حدیث خواندم و گفتم این احادیث اثبات می کند در ان زمان خانه های مدینه در داشته بعد ایشان گفت ما اعتقاد داریم این کتاب ها دستکاری شده اند بعد دلیلی درمورد این که خانه های مدینه ان زمان در نداشته است گفت ان دلیل این بود لطفا جواب این دلیل بدید. دلیلش این بود گفتن در سوره نور ایه ۲۷ گفته شده بدون اجازه وارد خانه مردم نشوید ایشان گفتن اگر ان زمان خانه ها در داشت ففط کافی بود دق الباب کنند نیازی به اجازه گرفتن نبود.

با سلام پاسخ سوال در چند بخش است 1- اسناد هجوم به در خانه فاطمه س اسناد هجوم عمر به خانه حضرت فاطمه-سلام الله علیها(3) امروزه خیلی وهابیان می گویند که خانه حضرت زهرا سلام الله علیها درب نداشت وآن زمان خانه ها درب نداشته ولی غافل از آیه شریفه 189سوره بقره هستن .تاریخ الطبری ج 3 ص 198 تالیف ...

ادامه مطلب »

سلام یک نفر که خدا را قبول دارد و پرستش میکند و اولیا خدا رادوست دارد .ولی کسانی از راه علم غریبه به آن تهمت میزنند زندگی آن را داغون می‌کنند و به فنا میدهند .آیا خدا و اولیا نیابد به آن کمک کنند ؟

دوست گرامی. در پاسخ به سوال شما یک داستان درج کرده ایم مطالعه کنید امیدواریم جواب خود را بیابید. مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت . در حال کار گفتگوی جالبی بین آنها در گرفت . آنها درباره موضوعات و مطالب مختلف صحبت کردند . وقتی به موضوع ” خدا ” رسیدند . آرایشگر گفت : من ...

ادامه مطلب »

سلام یک نفر که خدا را قبول دارد و پرستش میکند و اولیا خدا رادوست دارد .ولی کسانی از راه علم غریبه به آن تهمت میزنند زندگی آن را داغون می‌کنند و به فنا میدهند .آیا خدا و اولیا نیابد به آن کمک کنند ؟

دوست گرامی. در پاسخ به سوال شما یک داستان درج کرده ایم مطالعه کنید امیدواریم جواب خود را بیابید. مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت . در حال کار گفتگوی جالبی بین آنها در گرفت . آنها درباره موضوعات و مطالب مختلف صحبت کردند . وقتی به موضوع ” خدا ” رسیدند . آرایشگر گفت : من ...

ادامه مطلب »

سلام‌خواهش‌میکنم‌جوابم‌را…….پیامکی‌بداین‌دختری‌هستم‌۲۹ساله‌چهارساله‌خواستگاری‌ندارم‌‌جز‌دعا. وتوکل‌کاری‌دیگری‌ازدستم‌ساخته‌.نیست‌‌ایا‌خداوند‌کمکم‌میکند‌‌‌ سببی‌. برایم‌ فراهم‌ میکند‌ ایاکسی‌که‌به‌خدا‌توکل‌کند‌اسباب‌برایش‌فراهم‌………می‌شود

خواهر گرامی؛ به طور خلاصه برخی از دلایلی که ممکن است باعث تأخیر در ازدواج شوند عبارتند از :1. قصور و یا تقصیر اعضای خانواده، 2. مشکل جسمی، نقص عضو و یا نقص جدّی در زیبایی دختر، 3. مشکل اخلاق دختر یا خانواده اش، 4. محل زندگی نامناسب نظیر محلّه بدنام و یا جرم خیز، 5. ضعف در روابط اجتماعی ...

ادامه مطلب »

((ماجرای فرار شبانه امام حسین از مدینه به مکه پس از فوت معاویه چه بود؟ پس از فوت معاویه، ولید حاکم مدینه کس نزد امام حسین فرستاد تا که با یزید بیعت کند. حسین به ارالعماره نزد ولید بن عتبه رفت و گفت کسی چون من پنهانی بیعت نمیکند فردا چون مردم را جمع کردی من نیز خواهم امد و با یزید بیعت میکنم. چون شب فرارسید و هوا تاریک شد امام حسین بهمراه دو خواهرش زینب و ام کلثوم و برادرانش ابوبکر و جعفر و عباس و خانواده‌اش پنهانی به مکه گریخت. (تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفحه ۲۹۰۹) (اخبار الطوال ، صفحه ۲۷۶) )) ایا واقعا امام حسین اینگونه از مکه فرار کردند یا این مسند و مدرک ها همه قلابی و جعلی است اگر بله لطفا با سند درستش را شرح دهید.

تاریخ طبری منبعی مناسب برای اطلاع یافتن از موضوعات تخصصی در خصوص برخی تصمیمات اهل بیت (ع) نیست و این مطلب از جمله خبرهای کذب است. امامی که از شهادت خود خبر دارد نمی‌خواهد حرکت او و مبارزه اش با در مدینه محدود شود یک حرکت تاریخی را شروع کرد و خواست رذالت دشمن را به همه جهانیان نشان دهد ...

ادامه مطلب »

با سلام متن در فضای مجازی میچرخد برای پایین اوردن فضیلت های امام حسین خواستم برایتان بفرستم که به راجبش توضیح دهید( ۱. راجب درخواست امام حسین از سپاهیان یزید ایا درست است؟_۲. ایا قضیه گریختن امام حسین و این که کلک زده اند راست است؟_ ۳. ایا پیشنهاد های امام حسین برای عمر درست است؟؟؟) اگر راجب موارد بالا که در متن امده و ماهیت کلی متن توضیح و به شبهات مختصر پاسخ دهید ممنون میشوم ( در ضمن توضیح دهید ایا این سند و مدرک های گفته شده راست است یا دروغ اگر حرف هایتان را با ذکر سند بیاورید ممنون میشوم) :((محاصره کاروان امام حسین در کربلا توسط سپاهیان یزید امام حسین از سپاهیان یزید چه در‌خواستی کرد؟ امام حسین فرمود : یکی از سه چیز را از من بپذیرید : اول: یا به همانجا که از ان امده ام باز میگردم. دوم: یا دست در دست یزید بن معاویه می‌گذارم که در کار فی مابین رای خویش را بگوید. سوم: یا مرا به هر یک از مرزهای مسلمانان که مشغول جنگ با کفار هستند(دیلمستان ایران ، قسطنطنیه) بفرستید که یکی از مردم مرز باشم و حقوق و تکالیفی همانند انها داشته باشم.(تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفحه ۳۰۰۸) ۱۳) پس از انکه سپاهیان یزید درخواست امام حسین را برای عبیدالله بن زیاد(حاکم کوفه) فرستادند وی در پاسخ چه گفت؟ ابتدا عبید الله بن زیاد درخواست امام حسین را پذیرفت اما از انجا که امام حسین به ولید(حاکم مدینه) نیز قول داده بود که با یزید بیعت کند اما شبانه از مدینه به مکه گریخت و همینطور گفته شمر بن‌ذی‌الجوشن که به عبیدالله بن زیاد گفت: اکنون که در سرزمین توست این را از او می‌پذیری؟ به خدا اگر از دیار تو برود و دست در دست تو ننهاده باشد قوت و عزت از ان او باشد و ضعف و ناتوانی از ان تو. باید امام حسین و یارانش به حکم تو تسلیم شوند که اگر عقوبت می‌کنی اختیار عقوبت با تو باشد و اگر می‌بخشی به اختیار تو باشد که به خدا شنیده‌ام عمر سعد (فرمانده سپاهیان یزید که امام حسین را محاصره کرده بودند) و حسین بیشتر شب را در میان دو اردوگاه نشسته اند و با هم سخن می‌کنند. عبیدالله بن زیاد گفت: چه خوب گفتی رای تو درست است. (تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفحه ۳۰۰۹) ۱۴) ایا امام حسین در کربلا به عمر سعد (فرمانده سپاهیان یزید ) چه پیشنهاداتی داد ؟؟ امام حسین به عمر سعد گفته بود دو اردو را رها خواهیم کرد و با هم به نزد یزید خواهیم رفت. عمر سعد گفت: در این صورت خانه ام را ویران میکنند. امام حسین گفت: من انرا برایت می‌سازم. عمر سعد گفت: املاکم را می‌گیرند. امام حسین گفت: ار املاک خودم در حجاز بهتر از ان به تو می‌دهم. (تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفحه ۳۰۰۸)

1- آنچه در متن پیوست و سه سوال مطرح شده آمده بر اساس کتاب تاریخ طبری است متاسفانه تاریخ طبری اشتباهات بسیاری دارد از جمله در باره قیام امام حسین(ع) متاسفانه آنچه در تاریخ طبری آمده در دیگر منابع وجود ندارد و آنرا تایید نمی‌کنند.2- در باره درخواست امام حسین(ع) از سپاه یزید امام حسین ع از مدینه تا مکه ...

ادامه مطلب »

اگه کسی رابطش با پدرو مادرش خیلی خوب نباشه و باهاشون رودربایسی داشته باشه اما بخواد رضایتشونو جلب کنه چیکار کنه؟

راه کارهای عملی جلب رضایت به پدر و مادربه جهت اهمیت موضوع و ضرورت توجه به نکات بسیار ظریف در این مورد، بخشی از راه کارهای عملی در ادای حقوق و بزرگداشت مقام پدر و مادر ارائه گردیده. از خداوند متعال توفیق عملی برای خود و خوانندگان را مسألت می نماییم.1.با آن ها نیکو سخن بگویید.2.اگر آن ها را ناراحت ...

ادامه مطلب »

۳) ماجرای فرار شبانه امام حسین از مدینه به مکه پس از فوت معاویه چه بود؟ پس از فوت معاویه، ولید حاکم مدینه کس نزد امام حسین فرستاد تا که با یزید بیعت کند. حسین به دارالعماره نزد ولید بن عتبه رفت و گفت کسی چون من پنهانی بیعت نمیکند فردا چون مردم را جمع کردی من نیز خواهم امد و با یزید بیعت میکنم. چون شب فرارسید و هوا تاریک شد امام حسین بهمراه دو خواهرش زینب و ام کلثوم و برادرانش ابوبکر و جعفر و عباس و خانواده‌اش پنهانی به مکه گریخت. (تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفحه ۲۹۰۹) (اخبار الطوال ، صفحه ۲۷۶)

با سلام ماجرای فرار شبانه امام حسین از مدینه به مکه تعبیر دقیق و صحیحی نیست بلکه صحیح خروج شبانه امام حسین از مدینه به طرف مکه است و ماجرای خروج شبانه امام را منابع تاریخی چنین نقل کردند :این نوع خروج تاکتیکی شروعی است برای پایه گذاری نهضت بزرگ عاشوراحاکم وقت مدینه ( ولید بن عتبه بن ابی سفیان ...

ادامه مطلب »

ایا امام حسین درکربلا به عمر سعد (فرمانده سپاهیان یزید ) چه پیشنهاداتی داد ؟؟ امام حسین به عمر سعد گفته بود دو اردو را رها خواهیم کرد و با هم به نزد یزید خواهیم رفت. عمر سعد گفت: در این صورت خانه ام را ویران میکنند. امام حسین گفت: من انرا برایت می‌سازم. عمر سعد گفت: املاکم را می‌گیرند. امام حسین گفت: ار املاک خودم در حجاز بهتر از ان به تو می‌دهم. (تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفحه ۳۰۰۸)

غیر از برخی قسمت‌های تاریخ طبری که خیلی هم نیست مثل مقتل ابی مخنف نباید منبع مطالعاتی علمی قرار بگیرد. ملاقات امام حسین ع با عمر سعدامام در مدینه ، مکه و در بین راه تا کربلا ملاقات بسیاری را انجام داد از جمله ملاقات های حضرت، ملاقات با عمربن سعد در کربلا بود امام حسین علیه السلام در ملاقاتهای ...

ادامه مطلب »

سلام چه طور میشه به صبر جمیل رسید ؟ لطفا راهنمایی بفرمایید

«صبر جمیل» به معناى «شکیبایى زیبا» است، و آن صبر و استقامتى است که برای خدا صورت گیرد و تداوم داشته باشد؛ یأس و ناامیدى به آن راه نیابد؛ و توأم با بی‌تابى، شکوه و آه و ناله نگردد. صبر جمیل؛ شکیبایى در برابر حوادث سخت و آزمایش‌های سنگینی است که نشانه شخصیت و وسعت روح آدمى است.صبر و بردباری ...

ادامه مطلب »

درباره جریان جریان کربلا و قیام امام حسین چنین شبهه ای با ذکر اسناد مطرح کردند که در ان سعی شده نشان دهد ایشان قصد قیام نداشته و قصد فرار و از این جور حفظ ها در متن زیر خواستم از بخواهم که متن را کامل بخوانید( برای راحتی به پنج قسمت جدا تقسیم کردم ) و اگر توضیحی نیاز دارد که دارد بدهید تا رفع شبهه شود( اگر به هر قسمت ان قسمتی اش که مربوط به تهمت هایی که به امام میشود مخصوصا پاسخ و مختصر توضیح ارایه کنید خیلی ممنون میشوم): (( ۱_ چه کسانی با یزید بن معاویه بیعت نکردند؟ همه مسلمانان با یزید بیعت کردند به جز چهار کس . ۱. حسین بن علی ۲. عبدالله بن عمر ۳. عبدالله بن زبیر ۴. عبدالرحمان بن ابوبکر (تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفحه ۲۸۸۸) (اخبار الطوال ، صفحه ۲۷۴ ) ۲_ ماجرای فرار شبانه امام حسین از مدینه به مکه پس از فوت معاویه چه بود؟ پس از فوت معاویه، ولید حاکم مدینه کس نزد امام حسین فرستاد تا که با یزید بیعت کند. حسین به دارالعماره نزد ولید بن عتبه رفت و گفت کسی چون من پنهانی بیعت نمیکند فردا چون مردم را جمع کردی من نیز خواهم امد و با یزید بیعت میکنم. چون شب فرارسید و هوا تاریک شد امام حسین بهمراه دو خواهرش زینب و ام کلثوم و برادرانش ابوبکر و جعفر و عباس و خانواده‌اش پنهانی به مکه گریخت. (تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفحه ۲۹۰۹) (اخبار الطوال ، صفحه ۲۷۶) ۳_ محاصره کاروان امام حسین در کربلا توسط سپاهیان یزید امام حسین از سپاهیان یزید چه در‌خواستی کرد؟ امام حسین فرمود : یکی از سه چیز را از من بپذیرید : اول: یا به همانجا که از ان امده ام باز میگردم. دوم: یا دست در دست یزید بن معاویه می‌گذارم که در کار فی مابین رای خویش را بگوید. سوم: یا مرا به هر یک از مرزهای مسلمانان که مشغول جنگ با کفار هستند(دیلمستان ایران ، قسطنطنیه) بفرستید که یکی از مردم مرز باشم و حقوق و تکالیفی همانند انها داشته باشم.(تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفحه ۳۰۰۸) ۱۳) ۴_ پس از انکه سپاهیان یزید درخواست امام حسین را برای عبیدالله بن زیاد(حاکم کوفه) فرستادند وی در پاسخ چه گفت؟ ابتدا عبید الله بن زیاد درخواست امام حسین را پذیرفت اما از انجا که امام حسین به ولید(حاکم مدینه) نیز قول داده بود که با یزید بیعت کند اما شبانه از مدینه به مکه گریخت و همینطور گفته شمر بن‌ذی‌الجوشن که به عبیدالله بن زیاد گفت: اکنون که در سرزمین توست این را از او می‌پذیری؟ به خدا اگر از دیار تو برود و دست در دست تو ننهاده باشد قوت و عزت از ان او باشد و ضعف و ناتوانی از ان تو. باید امام حسین و یارانش به حکم تو تسلیم شوند که اگر عقوبت می‌کنی اختیار عقوبت با تو باشد و اگر می‌بخشی به اختیار تو باشد که به خدا شنیده‌ام عمر سعد (فرمانده سپاهیان یزید که امام حسین را محاصره کرده بودند) و حسین بیشتر شب را در میان دو اردوگاه نشسته اند و با هم سخن می‌کنند. عبیدالله بن زیاد گفت: چه خوب گفتی رای تو درست است. (تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفحه ۳۰۰۹) ۱۴) ۵_ امام حسین درکربلا به عمر سعد (فرمانده سپاهیان یزید ) چه پیشنهاداتی داد ؟؟ امام حسین به عمر سعد گفته بود دو اردو را رها خواهیم کرد و با هم به نزد یزید خواهیم رفت. عمر سعد گفت: در این صورت خانه ام را ویران میکنند. امام حسین گفت: من انرا برایت می‌سازم. عمر سعد گفت: املاکم را می‌گیرند. امام حسین گفت: ار املاک خودم در حجاز بهتر از ان به تو می‌دهم. (تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفحه ۳۰۰۸)

پرسش گر گرامی در پاسخ به چند نکته اشاره می شود = تاریخ طبری و کتاب اخبار الطوال دینوری در باره قیام امام حسین ع کتاب معتبری نیست = در باره بیعت با یزید، معاویه در حیات خود از مردم شام و عراق و مکه و مدینه بیعت گرفت اکثر بزرگان و روسای قبایل و مردم با یزید بیعت کردند ...

ادامه مطلب »

شخصی متن را برای چندین نفر فرستاده بود که در ان سعی شده بود امام حسن را به قولی بکوبند متن را برایتان میفرستم که قسمتش برای سهولت جدا شده اگر مختصر به هر قسمت جواب و توضیحی ارایه کنید(دو قسمت اخر راجب امام حسین است ) تا برای بقیه هم بفرستم تا شبه های ذهنی مان حل شود( مثلا ۱.راجب قضیه اعوذبالله زمبارگی ۲. قضیه صلح که در متن امده. ۳. شرایط صلح که گفته شده که چرا چنین شرایطی را گفتند کمی عجیب است ۴.قضیه رفتار حسینین (ع) با معاویه ۵.راجب قضیه مقر حسینین در زمان عمرو معاویه چرا مقرری گرفتند ان هم اینقدر ۶.راجب کسانی که با یزید بیعت کردند ایا این گفته متن درست است؟) :(( ۱_رابطه امام حسن با معاویه چگونه بود؟ به نقل از طبری, امام حسن هیچ علاقه ای به درگیری و جنگ با معاویه بر سر خلافت نداشت, بلکه می‌خواست هر چه می تواند از معاویه بگیرد و به عیش و نوش و زنبارگی‌اش بپردازد.(تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفحه ۲۷۱۳) ۲_ ماجرای صلح امام حسن و معاویه چه بود؟ در سال چهلم پس از هجرت بعد از کشته شدن علی, قسمتی از مردم عراق با امام حسن بیعت کردند. اولین کسی که با امام حسن بیعت کرد قیس بن سعد بود. قیس بن سعد سردار سپاهی بود که حضرت علی با چهل هزار شخص برای نگهبانی از اعراب در اذربایجان اماده کرده بود. سپس امام حسن با لشگر بسوی مداین حرکت کرد و قیس بن سعد را بهمراه دوازده هزار نفر به سمت مسکن جایی که معاویه با سپاه شام در انجا اردو زده بود روانه کرد. در این میان که امام حسن در مداین اردو زده بود در میان سپاه شایعه شد که قیس بن سعد کشته شده و لشگر امام حسن شروع به فرار کردند و سراپرده امام حسن را غارت نمودند انچنانکه برای بردن فرشی که زیر پای خود داشت به وی ضربت زدند. چون حسن پراکندگی کار خود بدید پیک نزد معاویه فرستاد و طلب صلح کرد.(تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفحه ۲۷۱۴) ۳_ شرایط صلح امام حسن با معاویه چه بود؟ الف: انچه در بیت المال کوفه هست به امام حسن تعلق گیرد و هم چنین خراج شهر دارابگرد(از شهرهای ایران) متعلق به امام حسن شود. (تاریخ طبری ، جلد ۷ ، صفخه ۲۷۱۵) ب: هر سال مبلغ دو میلیون درهم نیز به امام حسین پرداخت شود.(اخبارالطوال ، صفحه ۲۶۵) ۴_ رابطه معاویه با امام حسین و امام حسن پس از صلح با امام حسن چگونه بود؟ الف: در سفرهای معاویه به مکه و مدینه امام حسن و امام حسین از اولین کسانی بودند که به پیشواز معاویه می‌شتافتند و معاویه را در اغوش می‌گرفتند. (اخبار الطوال، صفحه ۲۴۳) (روضه الصفا ، جلد ۳ ، صفحه ۸۰-۸۳) ب: رابطه امام حسین با معاویه به شکلی بود که در سال ۴۹ هجرت بفرمان معاویه در جنگ قسطنطنیه شرکت کرد. (زندگانی امام حسین، صفحه ۱۲۲) ت: امام حسین در نامه ای که به معاویه نوشت تاکید کرد من خواهان مقابله و جنگ با تو نیستم و به یارانش گفت: تا زمانی که معاویه زنده است باید خانه نشینی را پیشه خود سازید. (اخبار الطوال، صفخه ۲۷۲) (روضه الصفا، جلد ۳ ، صفحه ۱۵) ۵_ مقرری سالیانه امام حسن و امام حسین در زمان خلیفه‌گری عمر و معاویه چقدر بود؟ مقرری امام حسن و امام حسین در زمان عمر سالیانه ۵هزار درهم بود که در زمان خلیفه گری معاویه به سالی یک میلیون درهم (معادل ۴ هزار کیلو نقره) رسید. (تاریخ تمدن اسلام ، جلد ۴ ، صفحه ۸۸) ۶_ چه کسانی با یزید بن معاویه بیعت نکردند؟ همه مسلمانان با یزید بیعت کردند به جز چهار کس . ۱. حسین بن علی ۲. عبدالله بن عمر ۳. عبدالله بن زبیر ۴.))

جواب اجمالی : – سوالات شما که حاوی چندین سوال دیگر است ای کاش هر سوال بطور مستقل و جداگانه ارسال می‌شدتا حجم پاسخ خواننده را خسته نکند.– تمام موارد نقل شده در باره رابطه امام حسن(ع) و امام حسین(ع) و مفاد صلح نامه امام حسن(ع) با معاویه از تاریخ طبری نقل شده است که یک کتاب تاریخ عمومی و ...

ادامه مطلب »

امام حسن(ع) و امام حسین(ع) هدایای معاویه را می پذیرفتند. اما چگونه می توان باور کرد که فرزندان امام ، هدایای معاویه را قبول کنند ؟ ایا انان به اهداف سیاسی معاویه از این بخشش ها ، پی نمی بردند ؟ ایا پذیرفتن هدیه های معاویه ، تایید عملی حکومت معاویه به شمار نمی امد ؟ و سرانجام ، چه مصلحتی ایجاب می کرد که انان هدایای دشمن کینه توز اهل بیت علیهم السلام را بپذیرند ؟

در باره پذیرش منابع مالی و هدایا و یا دریافت مقرری امام حسن و امام حسین ع از معاویه .در برخی از منابع تاریخی در باره صلح امام حسن(ع) با معاویه آمده است : یکی از مسائلی که مورخ مشهور، طبری آن را نقل کرده است به مسائل مالی برمی گردد؛ بر اساس آن امام حسن(علیه السلام) از معاویه تعهد ...

ادامه مطلب »

سلام.ایا امامت امام زمان عج جشن گرفتن ایراد دارد؟؟

بزرگداشت امامت ولی الله و منجی بشریت است بطور یقینی مورد رضایت همه امامان علیهم السلام بخصوص امام عسکری علیه السلام است. بزرگداشت شام غریبان هم اختصاص به امام حسین دارد ؛ همان طور که زیارت اربعین هم اختصاص به امام حسین دارد. بر این اساس اگر برای امامت ائمه – بخصوص امام زمان – مجلسی برپا می کنیم، به ...

ادامه مطلب »

باسلام چرا تعداد همسران امامان زیادبوده است؟

در باره تعدد زنان ائمه معصومین(ع) باید به این مطلب توجه داشته باشیم که ازدواجهای آنان هم بر اساس حکمت و مصلحت بوده است .به عنوان مثال به ازدواجهای حضرت علی علیه السلام اشاره می کنیم .علی علیه السلام اولین بار با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ازدواج کرد و تا آن حضرت در حال حیات بود با زن ...

ادامه مطلب »

سلام اینکه میگن ما باید در قدم اول خودمان را بشناسیم دقیقا یعنی چه چطور باید خودمان را بشناسیم و باید چه کنیم؟

دوست گرامی. انسان علاوه بر عالم بیرونی که با جسم و طبیعت خود در ان زندگی می کند عالمی دارد درونی و پنهان که در آن صفات بد و خوب و توانایی ها و علاقه مندی ها و افکار و آرزوها و اهداف و خیلی چیزهای دیگر هست که شخصیت حقیقی ما را شک می دهد. خودشناسی در حقیقت شناخت ...

ادامه مطلب »

سلام ،میشود افرادی که در زمان امام علی ع خیانت کردن یا دزدی یا اختلاس یا …انجام دادن و از منصوبین حضرت بودن را نام بببرید؟؟

پیدا کردن منسوبین حضرت با این خصوصیات اخلاقی در منابع سخت و دشوار است اما برای اینکه ملاک برخورد امام علی(ع) را با این نوع افراد بدانیم و نیز برای رسیدن به جوابی کامل و جامع لازم است به بررسی دقیق این موضوع بپردازیم:کارگزاران امام علی علیه السلام را در چند دسته می توان طبقه بندی کرد : 1. افراد ...

ادامه مطلب »

بعضی از رفتار های اهل بیت در نگاه اول ، افراط به نظر می رسد؛ مانند : بعضی از معصومین چند بار تمام ثروتشان را در راه خدا انفاق کردند. می شود مثال های دیگری نیز، هر چه بیشتر بهتر، برای بنده بیاورید؟ مثال هایی از اهل بیت که در نگاه اول افراط به نظر می رسد.

البته افراط و تفریط در کار ائمه هدی نیست چرا که آنان معتدل‌ترین بندگان خدا هستند اما آنچه بنظر ما شاید زیاده روی بیاید بخاطر ضعف و کم‌کاری خودمان باشد.ائمه عمدتا در عبادت، اخلاق حسنه، علم و فضل و نیز کمک به دیگران در همه دوران سرآمد روزگارند و عمدتا فرقی بین آنها نیست . امیر مومنان(ع) صاحب هزار رکعت ...

ادامه مطلب »

با سلام مبعد از ایام سوگواری امام حسین چنین مطلبی را با توجه در حجمه ای که در فضای مجازی بود خودم به شخصه در کتاب طبری خواندم به چنین روایتی :((عمر بن سعد با حدود بیست سوار بیامد، حسین نیز با همانند ان بیامد و چون به هم رسیدند حسین به یاران خویش گفت دور شوند. عمر بن سعد نیز با یاران خویش چنین گفت. گوید: از انها دور شدیم چندان که صدا و سخنشان را نمی‌شنیدیم. سخن کردند و طول دادند تا پاسی از شب برفت. پس از ان هر کدام با یارانشان سوی اردوگاه خویش بازگشتند و کسان درباره انچه میانشان رفته بود به پندار سخن تاریخ طبری/ ترجمه، ج‌۷، ص: ۳۰۰۸ کردند پنداشتند که حسین به عمر بن سعد گفته بود: «با من پیش یزید بن معاویه بیا و دو اردو را به جای می‌گذاریم.» عمر گفته بود: «در این صورت خانه‌ام را ویران می‌کنند.» گفته بود: «من انرا برایت می‌سازم.» گفته بود: «املاکم را می‌گیرند.» گفته بود: «از اموال خودم در حجاز بهتر از ان به تو می‌دهم.» گوید: و عمر این را خوش نداشته یود. ابو مخنف گوید: اما انچه مجالد بن سعید و صقعب بن زهیر و دیگر اهل روایت گفته‌اند و جمع راویان بر ان رفته‌اند این است که چنین گفت: «یکی از سه چیز را از من بپذیرید: یا به همانجا که از ان امده‌ام بازمی‌گردم، یا دست در دست یزید ابن معاویه می‌نهم که در کار فیما بین، رای خویش را بگوید یا مرا به هر یک از- مرزهای مسلمانان که می‌خواهید بفرستید که یکی از مردم مرز باشم و حقوق و تکالیفی همانند انها داشته تاریخ طبری /ترجمه ، ج۷ ،ص:۳۰۰۹)) البته امده که سخن اول ضعیف تر است و دومی قوی تر خواستم بدانم واقعا امام حسین چنین درخواستی از عمر کرده ؟؟؟ یا اینها جعلیات تاریخ است کمی توضیح دهید

= در باره مذاکره و گفت وگوی امام حسین ع با عمر سعد سخن طبری در باره ملاقات و متن گفت گوی امام حسین ع با عمربن سعد دقیق و صحیح نیستمنابع تاریخی گفتگوی امام را چنین ثبت کردند : امام حسین علیه السلام شخصی به نام عمرو بن قرظه انصاری را نزد عمر بن سعد فرستاد و از او ...

ادامه مطلب »

سلام.پرسیده شده پسرچهل ساله ومجردم که چه درروزهای عیدووفات استمناکرده واعتقادی به ایمه ندارم کارهای غیراخلاقی زیادی هم انجام دادم به دعاو خداهم اعتقادی ندارم.۱.ایاراه بازگشتی وتوبه است؟۲.ایااثارمادی ومعنوی این اعمال تاابددرزندگیم ماندگارخواهدشدباتشکر ۳.یاازنظراقتصادی میتوانم پیشرفت کنم یادیگرپیرشده ام

دوست گرامی. هرگز دیر نشده است و راه توبه باز است هر چه زودتر توبه کنید و بنده خدا شوید گذشته شما جبران می شود و راه های سعادت و خوشبختی به روی شما باز خواهد شد. وجوب توبه: مثل گناهکارى که با اعتماد بر ایمان به یگانگى خدا و نبوت رسول او، از خلود در آتش دوزخ به سبب ...

ادامه مطلب »

می گن مادر یزید با غلام پدرش رابطه نامشروع داشته و یزید فرزند معاویه نیست اگه یزید فرزند معاویه نیست پس چرا معاویه سعی می کرده از مردم و امام حسین برای یزید بیعت بگیره

وقتی معاویه ابن زیاد را طی سخنرانی در ملاعام برادر خود معرفی می‌کند باین معنی که ابوسفیان با مادر او که زن بدکاره‌ای بوده ارتباط داشته و ابن زیاد از نسل ابوسفیان است لذا این نوع ارتباط داشتن برای آنها پذیرفته شده و قابل هضم است وبا تمام تلاش می‌خواستند حکومت را در خاندان خود موروثی کنند، بهر قیمتی ولو ...

ادامه مطلب »

((حسن جنگ نمی خواست، بلکه می‌خواست هر چه می‌تواند از معاویه بگیرد [۱] انگاه به جماعت ملحق شود، حسن دانسته بود که قیس بن سعد با رای وی موافق نیست و او را برداشت و عبد الله بن عباس را سالاری داد، و چون عبد الله (تاریخ طبری/ ترجمه، ج‌۷، ص: ۲۷۱۴)! ابن عباس مقصود حسن را بدانست به معاویه نامه نوشت و امان خواست و برای خویشتن در باره اموالی که برداشته بود تعهد خواست و معاویه تعهد کرد.حسن برون شد و وارد مداین شد و در قصر بیضا جا گرفت، عموی مختار بن ابی عبید به نام سعد پسر مسعود، عامل مداین بود، مختار که جوانی نو سال بود بدو گفت: «می‌خواهی ثروت و حرمت بیابی؟» گفت: «چگونه؟» گفت: «حسن را به بند کن و با تسلیم وی برای خودت از معاویه امان بگیر.» سعد بدو گفت: «لعنت خدا بر تو باد، پسر دختر پیمبر خدا را بگیرم و به بند کنم، چه بد مردی هستی.» گوید: و چون حسن پراکندگی کار خویش را بدید، کس پیش معاویه فرستاد و صلح خواست تاریخ طبری/ ترجمه، ج‌۷، ص: ۲۷۱۵)) با توجه به متن بالا دو سوال مطرح است( من متن را با چشم خودم دیدم در کتاب طبری) ۱.ایا اینکه امام حسن فقط میخواست هرچه میتواند از معاویه بگیرد یعنی چه؟؟ ایا مخالف اخلاق و مخالفت امام حسن با معاویه نبوده؟؟؟ توضیح دهید ۲. ایا واقعا مختار چنین حرفی زده ایا این با چیزی که ما از مختار میدانیم سازگاری دارد توضیح دهثد

1- متاسفانه تاریخ طبری مثل اخبارالطوال دینوری و برخی از کتب دیگر نویسندگان اهل سنت که به وثاقت راوی خیلی اعتقاد ندارند و هر خبر ضعیفی را نقل می‌کنند، بیشتر دنبال داستان‌سرایی و قصه گویی‌اند تا منبع و سند تاریخی و بیان واقعیت، لذا مطالب ضعیف و غیرمستند در آن فراوان است.2- گزارش های طبری در باره تاریخ اهل بیت ...

ادامه مطلب »

((حسن جنگ نمی خواست، بلکه می‌خواست هر چه می‌تواند از معاویه بگیرد [۱] انگاه به جماعت ملحق شود، حسن دانسته بود که قیس بن سعد با رای وی موافق نیست و او را برداشت و عبد الله بن عباس را سالاری داد، و چون عبد الله (تاریخ طبری/ ترجمه، ج‌۷، ص: ۲۷۱۴)! ابن عباس مقصود حسن را بدانست به معاویه نامه نوشت و امان خواست و برای خویشتن در باره اموالی که برداشته بود تعهد خواست و معاویه تعهد کرد.حسن برون شد و وارد مداین شد و در قصر بیضا جا گرفت، عموی مختار بن ابی عبید به نام سعد پسر مسعود، عامل مداین بود، مختار که جوانی نو سال بود بدو گفت: «می‌خواهی ثروت و حرمت بیابی؟» گفت: «چگونه؟» گفت: «حسن را به بند کن و با تسلیم وی برای خودت از معاویه امان بگیر.» سعد بدو گفت: «لعنت خدا بر تو باد، پسر دختر پیمبر خدا را بگیرم و به بند کنم، چه بد مردی هستی.» گوید: و چون حسن پراکندگی کار خویش را بدید، کس پیش معاویه فرستاد و صلح خواست تاریخ طبری/ ترجمه، ج‌۷، ص: ۲۷۱۵)) با توجه به متن بالا دو سوال مطرح است( من متن را با چشم خودم دیدم در کتاب طبری) ۱.ایا اینکه امام حسن فقط میخواست هرچه میتواند از معاویه بگیرد یعنی چه؟؟ ایا مخالف اخلاق و مخالفت امام حسن با معاویه نبوده؟؟؟ توضیح دهید ۲. ایا واقعا مختار چنین حرفی زده ایا این با چیزی که ما از مختار میدانیم سازگاری دارد توضیح دهثد

1- متاسفانه تاریخ طبری مثل اخبارالطوال دینوری و برخی از کتب دیگر نویسندگان اهل سنت که به وثاقت راوی خیلی اعتقاد ندارند و هر خبر ضعیفی را نقل می‌کنند، بیشتر دنبال داستان‌سرایی و قصه گویی‌اند تا منبع و سند تاریخی و بیان واقعیت، لذا مطالب ضعیف و غیرمستند در آن فراوان است.2- گزارش های طبری در باره تاریخ اهل بیت ...

ادامه مطلب »

با سلام متن زیر را خودم در تاریخ طبری خواندم: ((در روایت عبد الملک امده که وقتی معاویه را بیماری مرگ در رسید یزید پسر خویش را پیش خواند و گفت: «پسر کم، سفر و رفت و امد را از پیش تو برداشتم و کارها را هموار کردم و دشمنان را زبون کردم و عربان را به اطاعت تو اوردم و همه را بر تو فراهم کردم و درباره این کار که بر تو استوار شده بیمناک نیستم مگر از چهار کس از قریش: تاریخ طبری/ ترجمه، ج‌۷، ص: ۲۸۸۸ حسین بن علی و عبد الله بن عمر و عبد الله بن زبیر و عبد الرحمان بن ابی بکر. «عبد الله بن عمر مردیست که عبادت او را از پای در اورده و اگر کسی جز او نماند با تو بیعت می‌کند. اما حسین بن علی را مردم عراق رها نمی‌کنند تا به قیام وادارش کنند، اگر بر ضد تو قیام کرد و بر او ظفر یافتی گذشت کن که خویشاوندی نزدیک دارد و حق بزرگ. اما عبد الرحمان بن ابی بکر کسی است که وقتی ببیند یارانش کاری کرده‌اند او نیز چنان می‌کند و همه دلبستگی او زنست و سر گرمی، کسی که چون شیر اماده جستن و چون روباه مکاری می‌کند و اگر فرصت به دست ارد جستن می‌کند ابن زبیر است. اگر چنین کرد و به او دست یافتی پاره پاره‌اش کن.» البته در روایت دیگر وصیت معاویه به یزید چنین حرفی امده:((از قرشیان بیم ندارم مگر از سه کس: حسین ابن علی، و عبد الله بن عمر و عبد الله بن زبیر. ابن عمر مردیست که کار دین وی را از پای در اورده، حسین بن علی مردیست کم خطر و امیدوارم خدا او را به وسیله کسانی که پدرش را کشتند و برادرش را بی کس گذاشتند از پیش بردارد، نسبت بزرگ دارد و حق بزرگ و قرابت محمد صلی الله علیه و سلم، چنان می‌بینم که مردم عراق او را به تاریخ طبری/ ترجمه، ج‌۷، ص: ۲۸۸۹ قیام وامی‌دارند، اگر به او دست یافتی گذشت کن که اگر من باشم گذشت می‌کنم.)) با وجود چنین متنی دو سوال پیش می اید ۱. واقعا معاویه به ان پس فطرتی که ما میگوییم چنین حرفی درباره امام حسین به یزید زده اگر بله چرا چنین حرفی زده واقعا از روی خوبی چنین حرفی زده توضیح دهید ۲. اینکه معاویه گفته :((حسین بن علی مردیست کم خطر و امیدوارم خدا او را به وسیله کسانی که پدرش را کشتند و برادرش را بی کس گذاشتند از پیش بردارد)) منظورش چه بوده توضیح دهید رلگب سوال های بالا و قصد معاویه از نوشته معاویه و تعریف از امام حسین در نامه هایش و سفارش بت مهربانی به امام حسین برای چه بوده را توضیح دهید

تاریخ طبری که یک تاریخ عمومی است منبع معتبری برای زندگی و سیره اهل بیت(ع) نیست .در باره ماجرای بیعت ستاندن معاویه از مردم شام ، مکه ، مدینه و عراق از مردم برای خلافت یزید سخن بسیار است معاویه در ابتدا از مردم شام و سپس عراق و سپس مردم مدینه و مکه برای یزید بیعت گرفت . این ...

ادامه مطلب »

با سلام متن زیر را خودم در تاریخ طبری خواندم: ((در روایت عبد الملک امده که وقتی معاویه را بیماری مرگ در رسید یزید پسر خویش را پیش خواند و گفت: «پسر کم، سفر و رفت و امد را از پیش تو برداشتم و کارها را هموار کردم و دشمنان را زبون کردم و عربان را به اطاعت تو اوردم و همه را بر تو فراهم کردم و درباره این کار که بر تو استوار شده بیمناک نیستم مگر از چهار کس از قریش: تاریخ طبری/ ترجمه، ج‌۷، ص: ۲۸۸۸ حسین بن علی و عبد الله بن عمر و عبد الله بن زبیر و عبد الرحمان بن ابی بکر. «عبد الله بن عمر مردیست که عبادت او را از پای در اورده و اگر کسی جز او نماند با تو بیعت می‌کند. اما حسین بن علی را مردم عراق رها نمی‌کنند تا به قیام وادارش کنند، اگر بر ضد تو قیام کرد و بر او ظفر یافتی گذشت کن که خویشاوندی نزدیک دارد و حق بزرگ. اما عبد الرحمان بن ابی بکر کسی است که وقتی ببیند یارانش کاری کرده‌اند او نیز چنان می‌کند و همه دلبستگی او زنست و سر گرمی، کسی که چون شیر اماده جستن و چون روباه مکاری می‌کند و اگر فرصت به دست ارد جستن می‌کند ابن زبیر است. اگر چنین کرد و به او دست یافتی پاره پاره‌اش کن.» البته در روایت دیگر وصیت معاویه به یزید چنین حرفی امده:((از قرشیان بیم ندارم مگر از سه کس: حسین ابن علی، و عبد الله بن عمر و عبد الله بن زبیر. ابن عمر مردیست که کار دین وی را از پای در اورده، حسین بن علی مردیست کم خطر و امیدوارم خدا او را به وسیله کسانی که پدرش را کشتند و برادرش را بی کس گذاشتند از پیش بردارد، نسبت بزرگ دارد و حق بزرگ و قرابت محمد صلی الله علیه و سلم، چنان می‌بینم که مردم عراق او را به تاریخ طبری/ ترجمه، ج‌۷، ص: ۲۸۸۹ قیام وامی‌دارند، اگر به او دست یافتی گذشت کن که اگر من باشم گذشت می‌کنم.)) با وجود چنین متنی دو سوال پیش می اید ۱. واقعا معاویه به ان پس فطرتی که ما میگوییم چنین حرفی درباره امام حسین به یزید زده اگر بله چرا چنین حرفی زده واقعا از روی خوبی چنین حرفی زده توضیح دهید ۲. اینکه معاویه گفته :((حسین بن علی مردیست کم خطر و امیدوارم خدا او را به وسیله کسانی که پدرش را کشتند و برادرش را بی کس گذاشتند از پیش بردارد)) منظورش چه بوده توضیح دهید رلگب سوال های بالا و قصد معاویه از نوشته معاویه و تعریف از امام حسین در نامه هایش و سفارش بت مهربانی به امام حسین برای چه بوده را توضیح دهید

تاریخ طبری که یک تاریخ عمومی است منبع معتبری برای زندگی و سیره اهل بیت(ع) نیست .در باره ماجرای بیعت ستاندن معاویه از مردم شام ، مکه ، مدینه و عراق از مردم برای خلافت یزید سخن بسیار است معاویه در ابتدا از مردم شام و سپس عراق و سپس مردم مدینه و مکه برای یزید بیعت گرفت . این ...

ادامه مطلب »

یعنی حضرت زینب (ع) به مقر حکمرانی یزید فاسد قاتل امام حسین (ع) بازگشت؟

عمرو بن سعید اشرق که از سوی بنی‌امیه به عنوان حاکم مدینه منصوب شده بود طی نامه‌ای به یزید، مطلب را به اطلاع او رساند و او را از ماجرای برپایی مجالس عزا با خبر کرد. در نامه او به یزید چنین آمده بود: «همانا که وجود زینب در میان مردم مدینه اذهان را می‌آشوبد. او زنی سخنور و عاقل ...

ادامه مطلب »

سلام چرا امام رضا سلام الله علیه پیشنهاد خلافت از سوی مامون را نپذیرفت؟

امام رضا ( علیه السّلام) ولایتعهدی را از روی اجبار و ناخشنودی پذیرفتند، چرا که برخی از اظهارات ایشان اشاره به غم و اندوه عمیق آن حضرت دارد و نیز نمایانگر سختی و فشاری است که آن حضرت از آن رنج می‌برند که خود دلیل بر عدم رضایت امام از ولایتعهدی است. یاسر خادم روایت می‌کند که امام رضا ( ...

ادامه مطلب »

سلام ایا رستم فرخزاد، فرمانده ی ایرانی جنگ قادسیه، همان رستم کتاب فردوسی است؟ این دو اساسا ایا یک شخصیتند یا دو تا؟ چگونه هست؟

دوتا شخصیت جدا از هم هستند و ربطی به هم ندارند. رستم فرخزاد فقط تشابه اسمی با رستم شاهنامه فردوسی دارد و بر او تطبیق ندارد چرا که رستم شاهنامه شخصیتی بسیار قدیمی با صفات خاص در فرهنگ ایران باستان است. حکایت رستم در عصر ساسانى در بین مردم ایران موجود و رایج بوده و حتى در صدر اسلام این ...

ادامه مطلب »

ممنون فقط بن قسمت دوم سوالم جواب ندادید که راجب امامان بعد از امام مسین هستند آن تا که از آل ابا نبودند اگر میشود توضیح دهید ما چگونه عصمت را به آن عا نسبت میدهیم بل توجه به سوال دومم و توضیحم برایم توضیح دهید

حصر در آیه تطهیر اضافى است نه حقیقى. حصر اضافى نسبت به عده اى خاص است و مطلق نمى باشد. در مورد آیه تطهیر، حصر به لحاظ همسران و دیگران است؛ یعنى این پنج تن ـ نه همسران ـ مشمول آیه تطهیرند و این منافات ندارد با این که افرادى از قبیل همین پنج تن مشمول آیه تطهیر باشند؛ همان ...

ادامه مطلب »

سلام چرا هرچی به درگاه خدا دعا میکنم و اهل بیت و چهارده معصوم رو شفیع میگم و حاجتم نمیرسم حاجتم هم چیزی نیست که یکی بگه که شاید به صلاحت نیست چون مشکلم عقیدتیه بد جورم از ریشه داره منو میخوره و میسوزونه همش اعصابم رو خرد میکنه چکار کنم خدا کمکم کنه و حاجت روا بشم و مشکلم بر ظرف شه خیلی به درگاه خدا شفیع اوردم و دعا کردم ولی همش اعصابم بیشتر خرد میشه لطفا من رو راهنمایی کنید

دوست گرامی. در پاسخ به این سوال گفتنی است اصولا هر دعایی مستجاب است به سه اجابت:1. اولا اگر مخالف حکمت خدا و مصلحت فرد نباشد خداوند حتما آنرا مستجاب می کند و به قول معروف از طرف خداوند تصویب می شود.2. ثانیا همان لحظه که دعا می کند به آثار معنوی و قرب الی الله می رسد و این ...

ادامه مطلب »

یعنی ایرانیان باوجود ظلم و ستم ها و نفرت های اعراب و آل امیه و آل زبیر بازهم در لشکرکشی ها بودند؟دوم اینکه مهلب از اهواز آمد،شاید لشکری از ایرانیان داشت؟

بله ایرانیان در لشکرکشی‌های مختلف در ادوار مختلف حکومت اعراب حضور داشتند و در دستگاه‌های حکومتی اموی و عباسی در تشکیل دیوان‌ها و امور دفتری و حتی نظامی به آنها کمک شایانی کرده‌اند. ابومسلم خراسانی و ابوسلمه خلال که در خدمت تمام وقت عباسیان بودند و باعث به حکومت رساندن آنها شدند، دارای عنوان امیر و وزیر دستگاه حکومت بودند. ...

ادامه مطلب »

یعنی ایرانیان باوجود ظلم و ستم ها و نفرت های اعراب و آل امیه و آل زبیر بازهم در لشکرکشی ها بودند؟دوم اینکه مهلب از اهواز آمد،شاید لشکری از ایرانیان داشت؟

بله ایرانیان در لشکرکشی‌های مختلف در ادوار مختلف حکومت اعراب حضور داشتند و در دستگاه‌های حکومتی اموی و عباسی در تشکیل دیوان‌ها و امور دفتری و حتی نظامی به آنها کمک شایانی کرده‌اند. ابومسلم خراسانی و ابوسلمه خلال که در خدمت تمام وقت عباسیان بودند و باعث به حکومت رساندن آنها شدند، دارای عنوان امیر و وزیر دستگاه حکومت بودند. ...

ادامه مطلب »

قضاوتتان عجولانه استعامل گسستگی رشته دوستی مختار و ابراهیم مهلب بود؟دوم اینکه ابراهیم مرد دوم قیام بود و ام الفتنه ابن زیاد را کشت همین یعنی اینکه او برای مختارو قیامش مضایغه نکردپس پاسخم را دوباره بدهید؟

می دانیم که نه مختار معصوم است نه ابراهیم، جدایی ابراهیم از مختار و همراهی اش با زبیریان با وجود منش و باورهای علوی اش، تناقضی است که منابع متقدم و متأخر به روشنی به آن نپرداخته اند؛اما خطای ابراهیم خطای راهبردی و بسیار بزرگ است مشکل ابراهیم قطعا بی بصیرتی و عدم شناخت نسبت به امام زمان خود و ...

ادامه مطلب »

قضاوتتان عجولانه استعامل گسستگی رشته دوستی مختار و ابراهیم مهلب بود؟دوم اینکه ابراهیم مرد دوم قیام بود و ام الفتنه ابن زیاد را کشت همین یعنی اینکه او برای مختارو قیامش مضایغه نکردپس پاسخم را دوباره بدهید؟

می دانیم که نه مختار معصوم است نه ابراهیم، جدایی ابراهیم از مختار و همراهی اش با زبیریان با وجود منش و باورهای علوی اش، تناقضی است که منابع متقدم و متأخر به روشنی به آن نپرداخته اند؛اما خطای ابراهیم خطای راهبردی و بسیار بزرگ است مشکل ابراهیم قطعا بی بصیرتی و عدم شناخت نسبت به امام زمان خود و ...

ادامه مطلب »