خانه » برچسب: آیا منصب امامت برای دوازده امام از روی جبر بود یا نه؟ آیا دوازده امام می‌توانستند از روی اختیار این منصب را قبول نکنند؟

آرشیو برچسب: آیا منصب امامت برای دوازده امام از روی جبر بود یا نه؟ آیا دوازده امام می‌توانستند از روی اختیار این منصب را قبول نکنند؟

آیا امامان معصوم(ع) در قبول مسئولیت امامت مختارند یا مجبور؟

آیا منصب امامت برای دوازده امام از روی جبر بود یا نه؟ آیا دوازده امام می‌توانستند از روی اختیار این منصب را قبول نکنند؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها