خانه » برچسب: قیقاناخ تبریز یا همان خاگینه تبریز، دسر تبریزی است که در واقع به  عنوان شیرینی هم کاربرد دارد. 

آرشیو برچسب: قیقاناخ تبریز یا همان خاگینه تبریز، دسر تبریزی است که در واقع به  عنوان شیرینی هم کاربرد دارد. 

روش تهیه قیقاناخ یا خاگینه تبریزی

قیقاناخ تبریز یا همان خاگینه تبریز، دسر تبریزی است که در واقع به  عنوان شیرینی هم کاربرد دارد. 

ادامه مطلب »

تازه ترین ها