خانه » همه » مذهبی » آیا اسلام اعتقاد به تفکر آزاد دارد یا نه؟ و اگر نتیجه این تفکر با آموزه های دین تناقض داشته باشد تکلیف چیست؟

آیا اسلام اعتقاد به تفکر آزاد دارد یا نه؟ و اگر نتیجه این تفکر با آموزه های دین تناقض داشته باشد تکلیف چیست؟

دعوت به تفکرواندیشه یکی از ویژگی های بارز اسلام ووجه امتیاز آن از دیگر ادیان موجود است . اساس این دعوت مبتنی بر این انگاره است که شارع مقدس اسلام آگاهی و اطمینان کامل به فقدان مطالب ضد عقلی در دین خود داشته است. بنابراین فرض وجود تناقض واقعی بین عقل و اسلام فرضی بی مصداق است و اگرکسی در موردی با چنین احتمالی روبروشد یا در بررسی های عقلانی به درستی متد عقلی را رعایت نکرده و یا در فهم معارف دین دچار اشتباه شده و باید به باز خوانی و بررسی مجدد هردو بپردازد تا اشتباه خود را دریافته و تصحیح کند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد