خانه » همه » مذهبی » آیا انسان می تواند به خاطر ازدواج با شخصی عزت نفس و غرور خود را از بین ببرد، یعنی به آن شخص برای ازدواج التماس کند؟

آیا انسان می تواند به خاطر ازدواج با شخصی عزت نفس و غرور خود را از بین ببرد، یعنی به آن شخص برای ازدواج التماس کند؟

باید بگوییم اگر طرف دلیل قانع کننده برای جواب منفی خود دارد نباید اصرار نمود که افزون به از بین رفتن عزت نفس اینده زندگی نیز با خطر مواجه خواهد شد و خوشبختی را از شما سلب می کند ولی گاهی اوقات دلیل قانع کننده برای جواب منفی خود ندارد که این حالت خود دو صورت دارد گاهی شرایطی را بیان می کند که اگر شرایط قابل فراهم شدن بود و بهانه گیری تلقی نمی شد فراهم نمایید تا ازدواج ممکن گردد ولی اگر شرایطی را بیان نکرده و یا شرایط را بیان نمود که به بهانه گیری بیشتر شبیه است و یا اصلا بدون بیان شرایط همین طور جواب رد داد اصرار نمودن بی مورد و به اینده زندگی اسیب می رساند و دست از این فرد بر دارید به هر حال بعد از جواب نکات زیر تقدیم می گردد :
روش صحیح خواستگاری این است که توسط خانواده و به صورت رسمی انجام شود و از ایشان بخواهید تا با تامل و دقت پاسخ رسمی و نهایی به شما بدهد و اگر پاسخ منفی است نیز دلیل منطقی آن را ذکر کند تا تکلیف شما روشن گردد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد