خانه » همه » مذهبی » آیا درخواست مال از خدا برای زندگی بهتر و رفع مشکلات معیشتی و اخلاقی زندگی خود و سایر اعضای خانواده مثل برادران بزرگتر جزء دعاهای غیرقابل استجابت است؟ اگر نه بهتر است آن را چگونه از خدا درخواست کنیم؟

آیا درخواست مال از خدا برای زندگی بهتر و رفع مشکلات معیشتی و اخلاقی زندگی خود و سایر اعضای خانواده مثل برادران بزرگتر جزء دعاهای غیرقابل استجابت است؟ اگر نه بهتر است آن را چگونه از خدا درخواست کنیم؟

درخواست نیازهای مادی از خداوند نه تنها بی اشکال است بلکه مورد تایید قرآن و روایات است . در روایات آمده است که انسان باید همه چیزش را از خدا بخواهد و پیوسته بر او عرض حاجت کند و نیاز و احتیاج و وابستگی خود به حق تعالی را ابراز نماید .
در روایتی آمده است که خداوند به حضرت موسی –ع- می فرماید : یا موسی ! سلنی کل ما تحتاج الیه حتی علف شاتک و ملح عجینک ؛ ای موسی ! همه نیازهایت را از من بخواه اگر چه علف گوسفندانت و نمک غذایت با شد . ( میزان الحکمه ، ح 5570)
در روایتی از رسول خدا –ص- آمده است : لیسال احدکم ربه حاجته حتی یساله الملح و حتی یساله شسعه ؛ هر یک از شما باید حاجتش را از خدا طلب کند هر چند آن حاجت نمک و بند کفش باشد ( همان ، ح 5573 )
حضرت باقر –ع- می فرماید : لا تحقروا صغیرا من حوائجکم فان احب المومنین الی الله اسئلهم ؛
( در طلب کردن از خدا ) هیچ یک از حاجت های خود را کوچک نشمرید زیرا محبوب ترین شما در نزد خدا کسی است که درخوا ست او از خدا بیشتر باشد . ( همان ، ح 5572)
آن چه که در این میان دارای اهمیت است این است که خواسته ها و حاجات انسان در نیازهای مادی خلاصه نشود و تمام هم و غم او دنیا و مادیات نباشد بلکه شعاع خواسته ها و حاجتهای او از دایره امور وادی فراتر رود و معنویات و نیا زهای روحی و روحانی و ما ورائی نیز باری او مهم و مطرح با شد . حیف است با داشتن چنین خدای مهربان و بنده نوازی که ما را به درخواست از خود دعوت و ترغیب کرده و برآورنده حاجات و نیازهای ما است تنها دنیا و مادیات را از او طلب نماییم و از امور معنوی که سروایه حیات ابدی و جودانه ما است غافل بمانیم . دعوت دین به لیجاد تعادل میان دنیا و آخرت و توازن بین امور مادی و معنوی است .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد