خانه » همه » مذهبی » آیا در کرات آسمانی دیگر موجودات دیگری وجود دارد؟ اگر وجود دارد آنها نیز به وجود خداوند پی برده اند؟ آیا برای آن ها نیز بهشت و جهنمی وجود دارد؟

آیا در کرات آسمانی دیگر موجودات دیگری وجود دارد؟ اگر وجود دارد آنها نیز به وجود خداوند پی برده اند؟ آیا برای آن ها نیز بهشت و جهنمی وجود دارد؟

در این رابطه توجه به چند نکته لازم است:
در برخى از روایات آمده که غیر از منظومه شمسى، منظومه هاى دیگرى هست که در برخى از کرات آنها، موجودات زنده اى وجود دارند. ظاهر برخى از آیات قرآن نیز چنین است؛ مثلاً در آیه 29 سوره «شورى» مى فرماید:« و من آیاته خلق السموات و الارض و ما بث فیهما من دابة »؛ و از نشانه هاى او است آفرینش آسمان ها و زمین و آنچه از جنبندگان در آن دو پراکنده ساخته است . چنان که مشاهده مى شود، در این آیه یکى از نشانه هاى خداوند، آفرینش و پراکندن جانداران در زمین و آسمان ها قلمداد شده است.
براى آگاهى بیشتر ر.ک: «قرآن، تورات، انجیل و علم»، دکتر موریس بوکاى، ترجمه: مهندس ذبیح اللّه دبیر. در عین حال اطلاعات دقیق و کامل پیرامون چگونگی این موجودات و تکلیف مندی و سرنوشت نهایی شان در دست نیست .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد