خانه » همه » مذهبی » آیا صحیح است که حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه)، در جواب خبرنگاران در فرانسه که از او پرسیدند که شما به دنبال چه نوع حکومتی هستید؟ فرمودند: جمهوری که ما به دنبال آن هستیم، یک جمهوری دموکراتیک است مثل فرانسه؟!

آیا صحیح است که حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه)، در جواب خبرنگاران در فرانسه که از او پرسیدند که شما به دنبال چه نوع حکومتی هستید؟ فرمودند: جمهوری که ما به دنبال آن هستیم، یک جمهوری دموکراتیک است مثل فرانسه؟!

حضرت امام(رحمت الله علیه) از همان هنگامی که در فرانسه بودند منظور از جمهوری اسلامی را به روشنی بیان کردند. به عنوان نمونه ایشان در پاسخ به سؤال خبرنگار «لوموند» که پرسیده بود حضرت عالی می فرمایید که بایستی در ایران جمهوری اسلامی استقرار پیدا کند و این برای ما فرانسوی ها چندان مفهوم نیست؛ زیرا که جمهوری می تواند بدون پایه مذهبی باشد آیا جمهوری شما بر پایه سوسیالیسم است؟ مشروطیت است؟ بر انتخاباتی استوار است؟ دموکراتیک است؟ چگونه است؟ امام فرموده بودند:

« اما جمهوری، به همان معنایی است که همه جا جمهوری است. لکن این جمهوری بر ‎ ‎ یک قانون اساسی ای متکی است که قانون اسلام است. اینکه ما جمهوری اسلامی ‎ ‎ می گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود ‎ ‎ اینها بر اسلام متکی است».[ صحیفه امام، ج4، ص 479.]

همچنین ایشان در مصاحبه با خبرنگاران بی.بی.سی و تلویزیون تجارتی بریتانیا در پاریس در پاسخ این سؤال که [آقا ممکن است توضیح بفرمایید که مقصود از حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی چیست؟ و عده زیادی در ایران گفتند که می خواهیم برگردیم به قانون اساسی ایران؛ در این مورد ممکن است توضیحاتی لطف بفرمایید؟] فرمودند:

«برگشت به قانون اساسی، همان برگشت به رژیم سلطنتی مُنحط است که امری است کُهنه شده و ارتجاعی؛ و این قابل برگشت نیست و اشخاصی که می گویند می خواهیم برگردیم در اقلیت واقع هستند؛ و تمام ملت از سرتاسر کشور فریاد می زنند که ما حکومت اسلامی می خواهیم. و اما رژیم اسلامی و جمهوری اسلامی، یک رژیمی است متکی بر آرای عمومی و رفراندوم عمومی و قانون اساسی اش قانون اسلام و باید منطبق بر قانون اسلام باشد؛ و قانون اسلام مترقی ترین قوانین است، و قانون اساسی آن مقدار که مطابق با این قانون مترقی است آنها بر جای خود باقی می ماند و آن مقدار که مخالف با این است -به حکم خود قانون اساسی- قانونیت ندارد؛ و بسیاری موادش، موادی بوده است که با سرنیزه تحمیل شده است و آنها باید ساقط بشود»[ صحیفه امام، ج3، ص 514-515.].

ویژگی حضرت امام، صداقت ایشان بود و همین موجب شد تا مردم دعوت ایشان را که برای احیای دین و بازگرداندن عزّت و کرامت از دست رفته ملت ایران بود را با جان بپذیرند و رژیم سرسپرده ستم شاهی را سرنگون سازند. بهتر است در نقل کلمات حضرت امام به متن کلمات خودشان مراجعه شود، نه به نقل قول های بدون مدرک و استناد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد