خانه » همه » مذهبی » آیا عبیدالله زیاد سر از خود دستور قتل امام حسین(علیه السلام) را صادر کرد یا واقعا دستور یزید بوده است؟ چون به نظر می رسد که یزید، عبیدالله را فرستاد تا کوفه را آرام نموده و حفظ نماید و امام حسین(ع) نیز در نهایت اعلام انصراف داد که به کوفه نرود ولی می ببینیم که عبیدالله آن حضرت(ع) را بین بیعت و کشته شدن مخیر ساخت که امام حسین(ع) نیز شهادت را برگزید و آن فاجعه به وقوع پیوست؟

آیا عبیدالله زیاد سر از خود دستور قتل امام حسین(علیه السلام) را صادر کرد یا واقعا دستور یزید بوده است؟ چون به نظر می رسد که یزید، عبیدالله را فرستاد تا کوفه را آرام نموده و حفظ نماید و امام حسین(ع) نیز در نهایت اعلام انصراف داد که به کوفه نرود ولی می ببینیم که عبیدالله آن حضرت(ع) را بین بیعت و کشته شدن مخیر ساخت که امام حسین(ع) نیز شهادت را برگزید و آن فاجعه به وقوع پیوست؟

یزید به فرماندار مدینه نوشت که از حسین بن علی بیعت بگیر و اگر بیعت نکرد سر او را از بدن جدا کن .(تاریخ یعقوبی ,ج 2 ص 15,مقتل خوارزمی ج 1 ,ص 180)
همین دستور یزید مبنای جداکردن سر از بدن شد.حاکمی که دستور به جدا کردن سر می دهد ,فرماندارانش این دستوررا اجرا می کنند.بنا بر این عبیدالله بر اساس دستور یزید عمل کرده است.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد