خانه » همه » مذهبی » آیا گناه فشار روانی منفی مثل اضطراب، نگرانی، ترس، افسردگی و … می آورد؟ اگر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط دارد آیات و روایات دال بر آن را نیز ذکر کنید.

آیا گناه فشار روانی منفی مثل اضطراب، نگرانی، ترس، افسردگی و … می آورد؟ اگر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط دارد آیات و روایات دال بر آن را نیز ذکر کنید.

به طور کلی همه گناهان تعادل روانی و نشاط روحی را از انسان سلب می کند هر چند این تأثیر در برخی گناهان بیشتر و عمیق تر است. به تجربه ثابت شده است که بسیاری از انواع وسواس، اضطراب، استرس، عذاب وجدان، احساس گناه، ناآرامی و بیقراری و تاریکی روحی و عدم رضایت از خود و زندگی در افرادی که به خداوند و آخرت ایمان دارند، ناشی از گناه است.
از نظر روایات هر نوع گرفتاری و نکبت و بدبختی و غم و اندوه و محرومیت و سلب نعمت نتیجه گناه و عصیان است و این مضمون در روایات بسیاری آمده است. در روایتی آمده است: « … مازالت نعمه و نضاره عیش الا بذنوب اخرجوا … ؛ نعمت و خرحی زندگی مستدام و پیوسته است تا وقتی که گناهانی که مردم مرتکب می شوند، آن را سلب نماید.(بحارالانوار، ج73، ص330)
در روایتی از حضرت صادق(ع) آمده است: « هیچ رگی قطع نمی شود و هیچ بدبختی و گرفتاری و سردردی و مریضی دامنگیر انسان نمی شود مگر به واسطه گناه.(همان، ص350)
در برخی روایات محروم شدن از رزق و نماز شب و بریده شده رگ و لغزش قدم و حبس دعا و عدم نزول باران و بسیاری از گرفتاری ها و بلاها به گناه نسبت داده شده است.(میزان الحکمه، ج3، ماده «ذنب») گناه در شخصیت انسان تزلزل و در روح انسان اضطراب و پریشانی ایجاد می کند و امنیت و شادابی روح و روانی را از انسان می گیرد هر چند به حسب ظاهر موجب لذت و شادمانی فرد گنهکار گردد و نتیجه این گناهان و عصیان، غم و اندوه و پریشانی قلبی و افزایش نگرانی است.
مهمترین تاثیر و کارکرد عبادت و معنویت در انسان ایجاد نورانیت معنوی و باطنی است و در مقابل کارکرد اصلی و تاثیر گناه در انسان ایجاد تاریکی معنوی و باطنی می باشد که البته این تاریکی در چهره فرد گناه کار هم نمود پیدا می کند و معمولا گناه کاران چهره زشتی دارند. به قول قرآن کریم یعرف المجرمون بسیماهم، مجرمین با سیمای بدی که دارند، قابل شناسایی اند. بنابراین می توان گفت: به طور کلی هر گناهی باعث تاریکی باطنی و زشتی ظاهری انسان می شود. در میان گناهانی که در آثار اسلامی شمارش شده است، گناهان کبیره و بزرگ تاثیر عمیق تری در ایجاد این تاریکی معنوی دارند. در ادامه توصیه می کنیم به آدرس زیر بروید و در مورد گناهان کبیره مطالعه کنید.آدرس سایت منبع:http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=77

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد