خانه » همه » مذهبی » آیا یک غیریهودی حق ورود به کنیسه را دارد؟

آیا یک غیریهودی حق ورود به کنیسه را دارد؟

یهودیان از شرکت غیریهودیان در مراسم مذهبی خود در کنیسه استقبال می کنند، چه آنها که صرفا از سر کنجکاوی بیایند یا آنها که قصد همراهی دوستان یهودی خود را در یک برنامه مذهبی داشته باشند. کسانی که قصد رفتن به کنیسه را دارند باید مانند کسانی که به کلیسا یا مسجد می روند لباس مناسب و سنگین به تن کنند. مردان در کنیسه عرق چین (کیپا) به سر می کنند و در ورودی کنیسه این عرق چین ها برای استفاده آنها که با خود کیپا ندارند موجود است. در برخی کنیسه ها زنان نیز می بایست روسری بر سر داشته باشند. در کنیسه های ارتودکس زنان و مردان در دو قسمت مختلف کنیسه می نشینند.منبع: https://andishe1205.blogsky.com/1390/10/04/post-18/

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد